Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Dąbrowa z siedzibą w Urzędzie Gminy, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 573 98 20, adresu e-mail: ug@staradabrowa.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Gminy.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Starej Dąbrowy Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa

 

DANE PODSTAWOWE

 

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 20

73-112 Stara Dąbrowa

 

Tel. : (+48) 91 573 98 20

Fax: (+48) 573 98 22

e-mail: ug@staradabrowa.pl

www.staradabrowa.pl

 

NIP GMINY: 854 222 92 75

REGON GMINY: 811685728

NIP URZĘDU: 854 18 46 586

REGON URZĘDU: 000548212

 

RACHUNEK BANKOWY GMINY:

89 1240 6292 1111 0011 0924 1042

Bank Pekao S.A. Oddział w Stargardzie

 

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY

 

Wójt Gminy Stara Dąbrowa – Sylwia Kalmus - Samsel

Sekretarz – Alicja Terlikowska

Skarbnik – Tomasz Śmiglicki

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY

 

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie pracuje:

 

w poniedziałek od 8:30 – 16:30

od wtorku do piątku od 7:30 - 15:30

 

Kasa Urzędu Gminy jest czynna:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 (w dniach wypłat od 11:00-14:00)

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przyjmuje interesantów  w godzinach pracy urzędu, a w sprawach skarg
i wniosków w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 17.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów  sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 17.30 w sali nr 2.

 

Osoby zapisujące się na spotkanie z wójtem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Terlikowska 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Bartnicka 13-01-2022 14:27