Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GMINY STARA DĄBROWA:

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne obejmujące sprawy:

 

a)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
d)  lokalnego transportu zbiorowego,
e)  ochrony zdrowia,
f)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
g)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
h)  edukacji publicznej,
i)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
k) targowisk i hal targowych,
l) zieleni gminnej i zadrzewień,
ł) cmentarzy gminnych,
m) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
n) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
r) promocji gminy,
s) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
t) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

3. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 30-09-2007 23:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Bartnicka 16-02-2021 08:49