Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Gminy


|--- Dane teleadresowe

|--- Organizacja Urzędu

|--- Przedmiot Działalności

Plany Gminne


|--- Plany Rozwoju

|--- Plan Odnowy Miejscowości

      |--- 2016-2022

Wybory i Referenda


|--- Wybory Samorządowe

      |--- 2018

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- 2019

|--- Wybory uzupełniające

      |--- 2019

            |--- Rada Gminy Stara Dąbrowa okręg wyborczy nr 8

            |--- Rada Gminy Stara Dąbrowa okręg wyborczy nr 13

|--- Wybory ławników

|--- Wybory Prezydenckie

      |--- 2020

|--- Wybory do Sejmu i Senatu

      |--- 2019

Rejestr Umów i Porozumień


|--- Zamówienia i Umowy

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

|--- Rejestr umów i porozumień

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


|--- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie

Działalność pożytku publicznego


|--- Oferty zadania publicznego

Ochrona Danych Osobowych


|--- Ochrona Danych Osobowych Urząd Gminy

System Rada


|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

      |---

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Petycje


|--- Petycje

      |--- 2022

            |--- Petycje kierowane do Wójta Gminy Stara Dąbrowa

                  |--- Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play".

            |--- Petycje kierowane do Rady Gminy Stara Dąbrowa

                  |--- Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play"

                  |--- Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa.

      |--- 2021

      |--- 2019

Ochrona Środowiska


|--- Program usuwania azbestu i produktów zawierających azbest na terenie gminy Stara Dąbrowa

|--- Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Dąbrowa

|--- Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

      |--- 2015 rok

|--- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

|--- Usuwanie drzew i krzewów-druki

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2015

|--- Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zb

|--- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

|--- Prawo miejscowe

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Druki-ochrona środowiska

|--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie zbierania odpadów komunalnych .

|--- Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Dąbrowa

|--- Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa

Rada Gminy info


|--- Protokóły z sesji Rady Gminy

      |--- Rada Gminy w Starej Dąbrowie kadencja 2018- 2023

      |--- Rada Gminy w Starej Dąbrowie kadencja 2013-2018

|--- informacje

      |--- 2019

Organy


|--- Wójt

|--- Sołectwa

|--- Rada Gminy

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z filią w Parlinie

      |--- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku

      |--- Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie

      |--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie

      |--- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Dąbrowie

|--- Komisje

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2007

Prawo lokalne


|--- Podatki i Opłaty

      |--- 2020

      |--- umowy obowiazujace w 2018 r

      |--- 2019

|--- Regulamin

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Statut

|--- Uchwały

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018/nowa kadencja

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014 (nowa kadencja)

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

      |--- 2006

      |--- 2005

      |--- 2004

      |--- 2003

      |--- 2002

      |--- 2000

|--- Zarządzenia

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018/nowa kadencja

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

      |--- 2006

      |--- 2005

|--- Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy

Informacje


|--- Konsultacje Społeczne

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

            |--- Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczna i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Dąbrowa

|--- Ogłoszenia o Wolnych Stanowiskach Urzędniczych

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

            |--- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie

            |--- Stanowisko ds. inwestycji

      |--- 2010

      |--- archiwum

|--- Ogłoszenia Urzędu Gminy

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

            |--- Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj celu publicznego 0 rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, budowa słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych - dz. 161, 357/20 obręb Stara Dąbrowa

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

|--- Informacje dla mieszkańców Gminy

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2014

      |--- 2013

|--- Informacje GOPS

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2017

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Zgromadzenia/Imprezy masowe

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

            |--- "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Oświadczenia


|--- Oświadczenia o prowadzeniu działalności

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2022

            |--- Władze Gminy Stara Dąbrowa

      |--- 2021

            |--- Zakończenie stosunku pracy

            |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

            |--- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie

            |--- Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie

            |--- Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych

            |--- Władze Gminy Stara Dąbrowa

            |--- Radni Gminy Stara Dąbrowa

      |--- 2020

            |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

            |--- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

            |--- Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji

            |--- Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowych

            |--- Władze Gminy Stara Dąbrowa

            |--- Radni Gminy Stara Dąbrowa

      |--- 2019

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Pracownicy Urzędu Gminy Stara Dąbrowa

            |--- Zakończenie stosunku pracy

            |--- Wójt Gminy Stara Dąbrowa

            |--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Radni Rady Gminy Stara Dąbrowa

      |--- 2018 zakończenie kadencji

            |--- Radni

      |--- 2018

            |--- Radni

            |--- Urząd

            |--- Jednostki Organizacyjne

      |--- 2017

            |--- Urząd

            |--- Radni

            |--- Jednostki Organizacyjne

      |--- 2016

            |--- Urząd

            |--- Rada Gminy

            |--- Jednostki Organizacyjne

      |--- 2015

            |--- Urząd

                  |--- Skarbnik Gminy

                  |--- Wójt

            |--- Rada Gminy

            |--- Jednostki organizacyjne

      |--- 2014/2015

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Rada

            |--- Urząd

      |--- 2014

            |--- Urząd

            |--- Radni

            |--- Jednostki Organizacyjne

      |--- 2013

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Radni

            |--- Urząd

      |--- 2012

            |--- Urząd

            |--- Radni

            |--- Jednostki organizacyjne

      |--- 2011

            |--- Jednostki organizacyjne

            |--- Radni

            |--- Urząd

      |--- Powołanie na stanowisko

      |--- Odwołanie ze stanowiska

      |--- Pierwsze oświadczenia w kadencji 2010 - 2014

            |--- Wójt Gminy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia na koniec kadencji 2006-2010

            |--- Wójt Gminy

            |--- Radni

      |--- 2009

            |--- Urząd Gminy

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Radni

      |--- 2008

            |--- Urząd Gminy

            |--- Jednostki organizacyjne

            |--- Radni

      |--- 2007

            |--- Radni

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Urząd Gminy

      |--- 2006

            |--- Urząd Gminy

            |--- Radni

            |--- Jednostki organizacyjne

      |--- 2005

            |--- Urząd Gminy

            |--- Radni

            |--- Jednostki organizacyjne

      |--- 2004

            |--- Urząd Gminy

            |--- Radni

            |--- Jednostki organizacyjne

      |--- 2003

            |--- Urząd Gminy

            |--- Radni

            |--- Jednostki organizacyjne

      |--- 2002

            |--- Urząd Gminy

            |--- Radni

            |--- Jednostki organizacyjne

Budżet


|--- Informacje

|--- uchwały/zarzadzenia

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- Archiwum

|--- Sprawozdania

      |--- Sprawozdania budżetowe

            |--- 2020

            |--- 2019

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- 2020

            |--- 2019

|--- Uchwały RIO

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

            |--- Opinia RIO

            |--- Informacja z wykonania budżetu

            |--- Sprawozdania za 2018 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Parlinie

                  |--- Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Chlebówku

                  |--- Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie

                  |--- Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                  |--- Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie

                  |--- Sprawozdanie finansowe Gminy Stara Dąbrowa

      |--- 2016/2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

            |--- RIO

            |--- Wykonanie Budżetu

      |--- 2011

            |--- RIO

            |--- Wykonanie Budżetu

      |--- 2010

            |--- wykonanie budżetu za 2010 rok

            |--- RIO

            |--- Wykonanie budzetu za I półrocze 2010 r

      |--- 2009

            |--- Wykonanie budżetu za 2009 rok

            |--- RIO

      |--- 2008

            |--- RIO

            |--- Wykonanie budżetu za 2008 rok

      |--- 2007

            |--- Wykonanie budżetu za 2007 rok

      |--- archiwum

Druki Urzędowe


|--- Druki ds podatków

      |--- Deklaracje oraz informacje obowiązujące od 1 lipca 2019 roku

            |--- PODATEK ROLNY

                  |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- OSOBY FIZYCZNE

            |--- PODATEK LEŚNY

                  |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- OSOBY FIZYCZNE

            |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

                  |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- OSOBY FIZYCZNE

      |--- 2018

      |--- 2016

      |--- 2014

Przetargi i Zamówienia


|--- Platforma Przetargowa - od 27.08.2020 r.

|--- Przetargi

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

      |--- 2006

      |--- 2005

      |--- 2004

      |--- 2003

|--- Nieruchomości

      |--- 2022

            |--- Dzierżawa

      |--- 2021

            |--- Dzierżawa

      |--- 2020

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

                  |--- Wykaz nieuchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym

      |--- 2019

            |--- Ogłoszenia o przetargach

            |--- Wykazy nieruchomości

|--- Zamówienia Publiczne

      |--- Przetarg nieograniczony od 14000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

            |--- Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Starej Dąbrowie

|--- zamówienia publiczne do 30 tys euro

      |--- Zapytania Ofertowe +wynik postępowania

            |--- Odśnieżanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiacych własność Gminy Stara Dabrowa

                  |--- Mapy dróg

                  |--- Wykaz dróg

            |--- Remont,wyposażenie kompleksu sanitarno szatniowego i boiska Orlik w m. Chlebówko

            |--- Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w m. Łęczyca,Parlino i Kicko

            |--- Pełnienie nadzoru przy realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Łęczyca

            |--- Zbieranie,transport,unieszkodliwienie niesegregowanych odpadów komunalnych ,oraz odpadów nieulegających biodegadacji z urządzeń do ich gromadzenia na terenie Gminy

            |--- Ścieżki zdrowia-czyli budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Stara Dąbrowa

            |--- Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Parlinie

      |--- archiwum

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

Rejestry


|--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- Rejestr Instytucji Kultury

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

Raport o stanie dostępności


|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Raport podsumowujący przegląd procedur obsługi klienta pod względem dostępności w Urzędzie Gminy Sta

|--- Urząd Gminy

|--- Jednostki organizacyjne