Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXXI/220/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy 2014-01-09 14:42
dokument Uchwała nr XXXI/219/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 2014-01-09 13:36
dokument Uchwała nr XXXI/218/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków 2014-01-09 14:43
dokument Uchwała nr XXXI/217/2013 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej 2014-01-09 13:44
dokument Uchwała nr XXXI/216/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 2014-01-09 13:38
dokument Uchwała nr XXXI/215/2013 w sprawie ustalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2014-01-09 13:59
dokument Uchwała nr XXXI/214/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r 2014-01-09 14:32
dokument Uchwała nr XXX/213/2013 w sprawie zmian Budżetu Gminy 2014-01-09 14:40
dokument Uchwała nr XXX/212/2013 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 2014-01-09 14:47
dokument Uchwała nr XXX/211/2013 w sprawie przedłużenia obowiązkowych taryf 2014-01-09 14:31
dokument Uchwała nr XXX/210/2013 w sprawie wydzierzawienia gminnych nieruchomości 2014-01-09 14:30
dokument Uchwała nr XXX/209/2013 w sprawie zmiany uchwały 115/2013 2014-01-09 14:06
dokument Uchwała nr XXX/208/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacjii 2014-01-09 14:47
dokument Uchwała nr XXX/207/2013 w sprawie ustalenia dopłaty do wody i ścieków 2014-01-09 14:48
dokument Uchwała nr XXX/206/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2014-01-09 13:34
dokument Uchwała nr XXX/205/2013 w sprawie nadania statutu GBP 2014-01-09 14:48
dokument Uchwała nr XXX/204/2013 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 2014-01-09 14:48
dokument Uchwała Nr XXIX/203/2013 w sprawie nadania statutu GOPS 2013-11-21 13:05
dokument Uchwała Nr XXIX / 202 / 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 2013-11-20 13:11
dokument Uchwała Nr XXIX / 201 / 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. 2013-11-20 13:01
dokument Uchwała Nr XXIX / 200 / 2013 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-11-20 13:07
dokument Uchwała Nr XXIX/199/2013 w sprawie nieodpłatnego przejecia na własność Gminy nieruchomości 2013-11-21 12:58
dokument Uchwała Nr XXIX/198/2013 w sprawie przejecia wieloletniego programu współpracy z organiazacjami pozarządowymi 2013-11-21 13:01
dokument Uchwała Nr XXIX/197/2013 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-11-20 13:03
dokument Uchwała Nr XXIX/196/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013 2013-11-20 13:10
dokument Uchwała Nr XXIX/195/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2013-11-21 13:04
dokument Uchwała Nr XXIX/194/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla OSP 2013-11-21 13:02
dokument Uchwała Nr XXVIII/193/2013 w sprawie współdziałania z Gminą Chociwel w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2013-10-08 08:40
dokument Uchwała nr XXVIII/192/2013 w sprawie zmiany uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowejw sprawie 2014-06-12 14:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/191/2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2013 2013-10-08 08:35
dokument Uchwała nr XXVII/190/2013 w sprawie zaciągniecia kredytu 2013-07-26 12:08
dokument Uchwała nr XXVII/189/2013 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji 2013-07-26 12:10
dokument Uchwała nr XXVII/188/2013 w sprawie dodatkowych usług 2013-07-26 12:42
dokument Uchwała nr XXVII/187/2013 w sprawie okreslenie wymagań jakie powinien spełnić przedsiebiorca 2013-07-26 12:45
dokument Uchwała nr XXVII/186/2013 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2013-07-26 12:46
dokument Uchwała nr XXVII/185/2013 w sprawie wyboru zastepcy przewodniczącego KR 2013-07-26 12:47
dokument Uchwała nr XXVII/184/2013 w sprawie zmiany uchwały 2013-07-26 12:55
dokument Uchwała nr XXVII/183/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 2013-07-26 12:56
dokument Uchwała nr XXVII/182/2013 w sprawie udzielenia absolutorium 2013-07-26 13:49
dokument Uchwała nr XXVII/181/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 2013-07-26 13:51
dokument Uchwała nr XXVII/180/2013 w sprawie miejsowego planu zagospodarowania 2013-07-26 13:52
dokument Uchwała nr XXVII/179/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 2013-07-26 13:53
dokument Uchwała nr XXVII/178/2013 w sprawie zmany uchwały 2013-07-26 13:54
dokument Uchwała nr XXVII/177/2013 w sprawie zaciągniecia pożyczki 2013-07-26 13:56
dokument Uchwała nr XXVII/176/2013 w sprawie zmaiany budżetu Gminy 2013-07-26 13:56
dokument Uchwała Nr XXIV/175 /2013 zmianiające uchwałę Nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Giminy Stara Dąbrowa 2015-03-04 11:56
dokument Uchwała Nr XXIV/174 /2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Lechowskiej-Żeleźniak 2015-03-04 11:58
dokument Uchwała Nr XXIV/173 /2013 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2013 roku" 2015-03-04 11:59
dokument Uchwała Nr XXIV/172 /2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2015-03-04 12:02
dokument Uchwała Nr XXIV/171 /2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresise odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścieciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-04 12:04
dokument Uchwała Nr XXIV/170 /2013 w sprawie wzoru dekalracji o wyskości opłaty za gospodorawanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez własiciceli nieruchomości zamieszkałej 2015-03-04 12:05
dokument Uchwała Nr XXIV/169 /2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-04 12:05
dokument Uchwała Nr XXIV/168 /2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2015-03-04 12:07
dokument Uchwała Nr XXIV/167 /2013 w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowej na lata 2013-2019 2015-03-04 12:09
dokument Uchwała Nr XXIV/166 /2013 w sprawie zmian budżetu Gminy 2013-04-19 07:42
dokument Uchwała Nr XXIII/165 /2013 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2013-03-07 11:09
dokument Uchwała Nr XXIII/164 /2013 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 2013-03-07 11:07
dokument Uchwała Nr XXIII/163 /2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałaniu Narkomanii 2013-03-07 11:05
dokument Uchwała Nr XXIII/162 /2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013-03-19 21:24
dokument Uchwała Nr XXIII/161 /2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy 2013-03-07 10:56
dokument Uchwała Nr XXIII/160 /2013 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji 2013-03-07 10:54
dokument Uchwała Nr XXIII/159 /2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2013-03-07 10:48
dokument Uchwała Nr XXIII/158/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 2013-03-07 10:52
dokument Uchwała Nr XXIII/157z dn 28 luty 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r 2014-06-12 13:54
dokument Uchwała Nr XXIII/156 /2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2013-03-07 10:50