Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozpatrzenie petycji wniesionej dnia 14 kwietnia dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" - Uchwała Nr XXXVII/367/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2022 roku Klaudia Bartnicka 2022-04-29 12:25:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2022 roku o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie zlokalizowanej dz. nr 98/3, 99/14, 99/13, 100/4 oraz 101/3 obręb Parlino, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-27 12:13:40
Księga Rejestrowa Biblioteka Klaudia Bartnicka 2022-04-26 11:22:54
Księga Rejestrowa Centrum Kultury i Rekreacji Klaudia Bartnicka 2022-04-26 11:22:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 kwietnia 2022 roku o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na części dz. nr. 184 oraz na dz. nr: 286/23, 284/14, 284/13, 284/12, 411/1 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Bartnicka 2022-04-21 12:55:13
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play". Klaudia Bartnicka 2022-04-20 11:29:56
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play". Klaudia Bartnicka 2022-04-20 11:29:22
Tomasz Artur Śmiglicki - Skarbnik Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-19 15:01:34
Władze Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-19 15:00:29
2022 Klaudia Bartnicka 2022-04-19 15:00:11
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?. Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:12:31
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:12:22
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:12:16
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:12:10
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play?. Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:11:55
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:11:17
Petycja z dnia 14 kwietnia 2022 roku dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" Klaudia Bartnicka 2022-04-19 11:09:56
Postanowienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2022 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowych do pobierania i retencjonowania wód powierzchniowych oraz nawadniania upraw rolnych - AGROCHLEB Spółka z o.o." Klaudia Bartnicka 2022-04-14 14:59:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2022 roku o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko Klaudia Bartnicka 2022-04-14 14:59:32
Postanowienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 kwietnia 2022 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowych do pobierania i retencjonowania wód powierzchniowych oraz nawadniania upraw rolnych - AGROCHLEB Spółka z o.o." Klaudia Bartnicka 2022-04-14 14:58:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej NN ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na części działki o nr geod. 307 obręb Kicko oraz na działce o nr geod. 1/9 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-13 13:28:37
Raport podsumowujący przegląd procedur obsługi klienta pod względem dostępności w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-13 13:15:05
Raport podsumowujący przegląd procedur obsługi klienta pod względem dostępności w Urzędzie Gminy Sta (zakładka menu) Klaudia Bartnicka 2022-04-13 13:13:20
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-13 11:41:48
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-13 11:19:35
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Klaudia Bartnicka 2022-04-13 10:55:51
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Klaudia Bartnicka 2022-04-13 10:55:19
Drugi plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2022-04-12 08:42:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie zlokalizowanej dz. nr 98/3, 99/14, 99/13, 100/4 oraz 101/3 obręb Parlino, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Bartnicka 2022-04-08 09:22:57
Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza II rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-08 09:20:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? zlokalizowanej dz. nr 134/4 obręb Stara Dabrowa, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-07 15:11:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wydłużeniu terminu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego placu dojrzewania odpadów biodegradowalnych o wydajności 17596 ton/rok na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Łęczyc, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-07 13:24:34
Uchwała Nr XXXVI/362/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2022-04-07 08:58:35
Uchwała Nr XXXVI/361/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031 Klaudia Bartnicka 2022-04-07 08:56:46
Uchwała Nr XXXVI/360/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2022-04-07 08:54:31
Uchwała Nr XXXVI/359/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Klaudia Bartnicka 2022-04-07 08:52:32
Uchwała Nr XXXVI/358/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Klaudia Bartnicka 2022-04-07 08:50:29
Uchwała Nr XXXVI/357/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:30:57
Uchwała Nr XXXVI/356/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022 roku Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:28:33
Uchwała Nr XXXV/355/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:26:04