Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-10-08 08:44:47
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian Klaudia Bartnicka 2021-10-06 11:35:46
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian Klaudia Bartnicka 2021-10-06 11:34:39
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian Klaudia Bartnicka 2021-10-06 11:29:50
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:54:19
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:52:48
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:51:36
Uchwała Nr XXXI/298/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:41:03
Uchwała Nr XXXI/297/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:09:11
Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:07:30
Uchwała Nr XXXI/295/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:06:07
Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2021-10-06 08:03:43
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 października 2021 r. o wydłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania fla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na skłądowisku odpadów inne niż nebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000 Mg/ rok na 60 000 Mg/rok, zez zmiany pojemności kwatery, dz. 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa" Mirosława Napora 2021-10-04 11:57:14
Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2021-10-04 10:32:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-10-01 15:25:47
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie w sprawie realizacji prac utrzymaniowych pn. "Usługa kompleksowa - utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie" Klaudia Bartnicka 2021-10-01 14:26:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-10-01 12:06:37
"Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2021 r. o wydłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa" Klaudia Bartnicka 2021-09-29 15:04:17
Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 24.09.2021 r. decyzji Wójta Gminy Stara Dąbrowa ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania bioreaktorów z funkcji stabilizacji i kompostowania (zamiennie) wraz ze zmianą ilości kompostowanch odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) na terenie ZZO Staragrd w Łęczycy - części dz. 161/1 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-09-28 14:45:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pt: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian" Klaudia Bartnicka 2021-09-28 14:45:44
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.rolnych i gospodarki odpadami Klaudia Bartnicka 2021-09-28 10:31:36
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Klaudia Bartnicka 2021-09-28 10:31:19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pt: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian". Klaudia Bartnicka 2021-09-28 09:36:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.rolnych i gospodarki odpadami Klaudia Bartnicka 2021-09-27 16:27:27
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Klaudia Bartnicka 2021-09-27 16:27:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Klaudia Bartnicka 2021-09-27 16:26:47
Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 24.09.2021 r. decyzji Wójta Gminy Stara Dąbrowa ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania bioreaktorów z funkcji stabilizacji i kompostowania (zamiennie) wraz ze zmianą ilości kompostowanch odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) na terenie ZZO Staragrd w Łęczycy - części dz. 161/1 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2021-09-27 10:33:51
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na okres 3 lat Klaudia Bartnicka 2021-09-24 08:40:04
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa (zakładka menu) Klaudia Bartnicka 2021-09-24 08:35:08
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa obowiązującej na (zakładka menu) Klaudia Bartnicka 2021-09-24 08:34:20
Informacja z nieodbytego I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 września 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa stanowiących działki o nr geod. 409/6, nr geod. 409/14 Klaudia Bartnicka 2021-09-21 13:06:14
Informacja z I przetargu ustnego przeprowadzonego dnia 20 września 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa stanowiących działki o nr geod. 409/5, nr geod. 409/7, nr geod. 409/11 Klaudia Bartnicka 2021-09-21 13:02:41
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 września 2021 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:47:07
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:45:41
Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:43:23
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXX/292/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:41:35
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP Stara Dąbrowa - ETAP I" Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:37:44
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice) Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:35:11
Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wystawców uczestniczących w dożynkach gminnych w Storkówku Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:32:35
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wraz z planem sytuacyjnym dożynek gminnych w Storkówku Klaudia Bartnicka 2021-09-20 15:30:27