Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego Klaudia Bartnicka 2022-03-15 08:49:14
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowego Klaudia Bartnicka 2022-03-15 08:44:49
2022 Klaudia Bartnicka 2022-03-15 08:39:19
Rozpatrzenie petycji wniesionej w dniu 12 stycznia 2022 roku - Uchwała XXXV.353.2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa Klaudia Bartnicka 2022-03-04 11:32:53
Rozpatrzenie petycji wniesionej w dniu 29 grudnia 2021 roku - Uchwala XXXV.352.2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień polskich dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej Klaudia Bartnicka 2022-03-04 11:32:14
Rozpatrzenie petycji wniesionej w dniu 29 grudnia 2021 roku - Uchwala XXXV.352.2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień polskich dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej Klaudia Bartnicka 2022-03-04 11:31:56
Rozpatrzenie petycji wniesionej w dniu 29 grudnia 2021 roku - Uchwala XXXV.352.2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień polskich dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej Klaudia Bartnicka 2022-03-04 11:31:16
Rozpatrzenie petycji wniesionej w dniu 12 stycznia 2022 roku - Uchwała XXXV.353.2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa Klaudia Bartnicka 2022-03-04 11:29:08
Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa. Klaudia Bartnicka 2022-03-04 11:26:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci energetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na części działki o nr geod. 307 obręb Kicko oraz na działce o nr geod. 1/9 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Bartnicka 2022-03-01 14:44:13
Rejestr Instytucji Kultury Klaudia Bartnicka 2022-02-24 10:24:01
Księga Rejestrowa Biblioteka Klaudia Bartnicka 2022-02-24 10:23:52
Księga Rejestrowa Centrum Kultury i Rekreacji Klaudia Bartnicka 2022-02-24 10:23:34
Księga Rejestrowa Biblioteka Klaudia Bartnicka 2022-02-24 10:22:37
Rejestr Instytucji Kultury Klaudia Bartnicka 2022-02-24 10:21:53
2022 Klaudia Bartnicka 2022-02-24 10:19:13
Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-02-21 10:45:10
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia rokowań przeprowadzonych po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Stara Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-02-21 10:43:38
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia rokowań przeprowadzonych po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Stara Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-02-21 10:42:56
2022 Klaudia Bartnicka 2022-02-21 10:39:19
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2022-02-08 14:04:33
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-02-07 15:11:51
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-02-04 09:05:37
Raport o stanie dostępności - zakładka menu usunięta Klaudia Bartnicka 2022-02-04 09:02:38
Raport o stanie dostępności Klaudia Bartnicka 2022-02-04 09:01:38
Raport o stanie dostępności (zakładka menu) Klaudia Bartnicka 2022-02-04 09:00:06
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zakładka menu) Klaudia Bartnicka 2022-02-04 08:59:24
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Klaudia Bartnicka 2022-02-04 08:32:18
Dzierżawa Klaudia Bartnicka 2022-02-04 08:29:44
2022 Klaudia Bartnicka 2022-02-04 08:28:44
Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-02-02 14:46:42
Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-02-02 12:34:50
Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-02-02 12:33:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej NN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na działce o nr geod. 101/14 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-02-01 12:21:54
Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa na "Wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowych do pobierania i retencjonowania wód powierzchniowych oraz nawadniania upraw rolnych - AGROCHLEB spółka z o.o." Klaudia Bartnicka 2022-01-26 15:17:13
Rozporządzenie nr 1/2022 wojewody zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. W sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Klaudia Bartnicka 2022-01-26 07:42:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Białuń zlokalizowanej na działce o nr geod. 143/9 obręb Białuń, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-20 14:51:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 400kV Morzyczyn-Dunowo w zakresie słupów nr 62 i 166" Klaudia Bartnicka 2022-01-20 14:50:31
Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa Klaudia Bartnicka 2022-01-19 12:55:06
Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa. Klaudia Bartnicka 2022-01-19 12:54:49