Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa Klaudia Bartnicka 2022-01-19 12:23:29
Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-01-19 12:22:56
Petycja z dnia 29 grudnia 2021 roku dotycząca szczepień polskich dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej Klaudia Bartnicka 2022-01-19 12:01:49
Petycja z dnia 12 stycznia 2022 roku dotycząca kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa - dokument usunięty Klaudia Bartnicka 2022-01-19 12:00:27
Petycje kierowane do Rady Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-19 11:59:16
Petycje kierowane do Wójta Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-19 11:59:01
2022 Klaudia Bartnicka 2022-01-19 11:58:49
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 stycznia 2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000,00 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, bez zmiany pojemności kwatery dz. 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gm. Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-14 15:36:00
Klaudia Bartnicka 2022-01-13 14:27:32
Decyzja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2022 r. o środowiskwych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki numer 113 i 114 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-11 14:51:09
Decyzja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2022 r. o środowiskwych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki numer 113 i 114 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-11 14:50:44
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzj o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki numer 113 i 114 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-11 13:09:15
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-07 15:18:13
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa nowego placu dojrzewania odpadów biodegradowalnych o wydajności 17596 ton/rok na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-07 15:17:24
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa nowego placu dojrzewania odpadów biodegradowalnych o wydajności 17596 ton/rok na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-07 15:16:17
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa nowego placu dojrzewania odpadów biodegradowalnych o wydajności 17596 ton/rok na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2022-01-07 15:15:49
Uchwała Nr XX/186/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:48:44
Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:47:01
Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:46:48
Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:46:26
Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:44:34
Uchwała Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:42:43
Uchwała Nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-07 14:40:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 stycznia 2022 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na części dz. o nr geod. 101/14 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-04 13:02:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki o nr geod. 263/86 obręb Parlino. gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-01-04 13:02:00
2022 Klaudia Bartnicka 2022-01-04 13:01:13
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-01-03 13:07:28
Klaudia Bartnicka 2022-01-03 13:05:39
Karta Informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stargardzkiego Klaudia Bartnicka 2022-01-03 09:09:32
Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia prac poprzedzających przygotowanie dotacji podmiotowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz regulamin ustalenia pracy komisji Klaudia Bartnicka 2021-12-31 12:30:55
Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-12-31 12:28:55
Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły podstawowej w Starej Dąbrowie i filii w Parlinie, Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2022 i 2023 roku" Klaudia Bartnicka 2021-12-31 12:27:21
Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 Klaudia Bartnicka 2021-12-31 12:19:23
Decyzja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa - dokument usunięty Mirosława Napora 2021-12-30 16:06:53
Decyzja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2021-12-30 16:06:03
Decyzja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa - dokument usunięty Mirosława Napora 2021-12-30 16:05:46
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa Mirosława Napora 2021-12-30 16:03:22
Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:38:37
Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:36:16
Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:35:31