Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:34:01
Zarządzenie Nr 139a/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:32:20
Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:30:58
Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:29:37
Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:27:23
Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:25:18
Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXIII/314/2021Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 29 października 2021 roku Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:23:40
Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:21:22
Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, będące własnością Gminy Stara Dąbrowa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:18:52
Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 13:17:08
Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę na "dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Nowa Dąbrowa" polegającym na zakupie dwóch strojów specjalnych oraz przygotowaniu szafy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 11:25:35
Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę na "dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Nowa Dąbrowa" polegającym na zakupie dwóch strojów specjalnych oraz przygotowaniu szafy Klaudia Bartnicka 2021-12-30 11:23:19
Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębie Łęczyca gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:36:12
Uchwała Nr XXXIV/331/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet w formie ryczałtu dla radnych Gminy Stara Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:34:21
Uchwała Nr XXXIV/330/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:32:19
Uchwała Nr XXXIV/329/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:30:13
Uchwała Nr XXXIV/328/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:24:51
Uchwała Nr XXXIV/327/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:15:33
Uchwała Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:14:10
Uchwała Nr XXXIV/325/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji, Skarg i Wniosków Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2022 rok Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:12:51
Uchwała Nr XXXIV/324/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 14:04:36
Uchwała Nr XXXIV/323/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:59:13
Uchwała Nr XXXIV/322/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:57:47
Uchwała Nr XXXIV/321/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:22:07
Uchwała Nr XXXIV/320/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w Starej Dąbrowie 71 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:20:50
Uchwała Nr XXXIV/319/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:18:30
Uchwała Nr XXXIV/318/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:13:45
Uchwała Nr XXXIV/317/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stara Dąbrowa a Gminą Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:12:15
Uchwała Nr XXXIV/316/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-12-29 13:09:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2021 roku o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białuń zlokalizowanej na działce o nr geod. 143/9 obręb Białuń, gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-29 08:56:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii 400 kV Morzyczyn-Donowo w zakresie słupów nr 62 i 166" Klaudia Bartnicka 2021-12-29 08:38:44
Uchwała Nr XXXIII/315/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:36:02
Uchwała Nr XXXIII/314/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:34:59
Uchwała Nr XXXIII/313/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:33:34
Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:31:51
Uchwała Nr XXXIII/311/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:30:20
Uchwała Nr XXXIII/310/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz uchwałą Nr XXX/291/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:27:45
Uchwała Nr XXXIII/309/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:19:01
Uchwała Nr XXXIII/308/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:17:19
Uchwała Nr XXXIII/308/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-12-22 12:17:06