Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rada Gminy

RADA GMINY STARA DĄBROWA

Krzysztof Bartnicki- Przewodniczący Rady Gminy

Artur Krasucki- Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Iwona Jeszke- Radna Krzywnicy

Dorota Bilska- Radna Załęcza

Ewa Śmigielska- Radna Starej Dąbrowy

Krystyna Doniecka- Radna Łęczyny

Bartosz Milczarek- Radny Białunia

Elżbieta Majdzińska- Radna Nowej Dąbrowy

Joanna Jurczyńska- Radna Chlebowa

Emilia Biały- Radna Kicka

Marta Aniszewska-Bartosik - Radna Parlina

Remigiusz Mariański- Radny Storkówka

Tomasz Ogonowski- Radny Chlebówka

Wojciech Wierzchowski- Radna Chlebówka

Dariusz Wojnas- Radny Łęczycy i Tolcza

 

Kompetencje i zakres działalności Rady Gminy Stara Dąbrowa:

1. Uchwalanie statutu gminy,
2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6. Uchwalanie programów gospodarczych,
7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
10. Określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-08-2007 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Bartnicka 16-02-2021 08:51