Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu do obsługi dowodów osobistych Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:31:37
Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:30:00
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:28:06
Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:26:37
Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 października 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice)" Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:25:14
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:22:43
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2/2021/2022 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku na rok szkolny 2021/2022 prowadzonej przez Gminę Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:20:50
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:02:05
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-11-17 10:00:06
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:57:56
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXI/297/2021 z dnia 24 września 2021 roku Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:52:33
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na|: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice)" Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:50:45
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Stara Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023" Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:50:10
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2023" Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:49:45
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Stara Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023" Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:47:05
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na|: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice)" Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:44:27
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:41:09
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2021/2022 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku na rok szkolny 2021/2022 oraz Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie na rok szkolny 2021/2022, prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-17 09:39:22
Uchwała Nr XXXII/306/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:50:00
Uchwała Nr XXXII/305/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:48:21
Uchwała Nr XXXII/304/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:47:10
Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2022 rok Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:45:57
Uchwała Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:44:49
Uchwała Nr XXXII/301/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:43:13
Uchwała Nr XXXII/300/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:41:49
Uchwała Nr XXXII/299/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 Klaudia Bartnicka 2021-11-16 13:40:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki o nr geod. 263/58 obręb Parlino, miejscowość Parlino, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Bartnicka 2021-11-15 12:16:09
Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Klaudia Bartnicka 2021-11-10 14:31:42
Dzierżawa Klaudia Bartnicka 2021-11-10 14:28:10
konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2021-11-08 15:02:27
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko. Klaudia Bartnicka 2021-10-29 17:41:34
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko. Klaudia Bartnicka 2021-10-27 12:33:29
Katarzyna Kołoszuk - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-10-19 09:07:52
Tomasz Artur Śmiglicki - Skarbnik Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-10-19 09:05:01
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie Anna Krzysztofik Klaudia Bartnicka 2021-10-18 16:06:48
Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-10-18 09:08:33
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 317/5 w obrębie Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." Mirosława Napora 2021-10-15 09:39:29
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 317/5 w obrębie Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." Mirosława Napora 2021-10-15 09:38:52
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 316 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." Mirosława Napora 2021-10-15 09:37:20
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 109, 110, 111/2, 112 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." Mirosława Napora 2021-10-15 09:35:31