Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:24:46
Uchwała Nr XXXV/353/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kwestii szkodliwych maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:23:46
Uchwała Nr XXXV/352/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień polskich dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:22:19
Uchwała Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:20:18
Uchwała Nr XXXV/350/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gmin Stara Dąbrowa za rok 2021 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:17:44
Uchwała Nr XXXV/349/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:16:23
Uchwała Nr XXXV/348/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:14:11
Uchwała Nr XXXV/347/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez PSP w Stargardzie lub Gminę Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:12:24
Uchwała Nr XXXV/346/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania o wysokości średnich wysokości wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:09:55
Uchwała Nr XXXV/345/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:06:18
Uchwała Nr XXXV/344/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:05:42
Uchwała Nr XXXV/343/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 12:03:37
Uchwała Nr XXXV/343/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:57:49
Uchwała Nr XXXV/343/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:56:59
Uchwała Nr XXXV/343/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:55:55
Uchwała Nr XXXV/342/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu Planu Odnowy Miejscowości Nowa Dąbrowa na lata 2021-2023 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:49:57
Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:46:59
Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:46:27
Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:46:00
Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:45:11
Uchwała Nr XXXV/341/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:18:02
Uchwała Nr XXXV/340/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Krzywnica Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:16:34
Uchwała Nr XXXV/340/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Krzywnica Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:15:16
Uchwała Nr XXXV/339/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2022 roku" Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:13:12
Uchwała Nr XXXIII/313/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, Gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:11:17
Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębie Łęczyca gmina Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:07:54
Uchwała NR XXXV/338/2022 Rada Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:06:28
Uchwała Nr XXXV/337/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stara Dąbrowa do "Celowego Związku Gmin R-XXI" Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:05:03
Uchwała Nr XXXV/335/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:03:12
Uchwała Nr XXXV/334/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:03:04
Uchwała Nr XXXV/333/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:02:56
Uchwała Nr XXXV/336/2022 Rada Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Klaudia Bartnicka 2022-04-06 11:02:39
Uchwała Nr XXXV/335/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-06 10:58:52
Uchwała Nr XXXV/334/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-06 10:57:39
Uchwała Nr XXXV/333/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2022-04-06 10:56:41
2022 Klaudia Bartnicka 2022-04-06 10:45:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci energetycznej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na części działki o nr geod. 184 oraz na dz. nr: 286/23, 284/14, 284/13, 284/12, 411/1 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. Klaudia Bartnicka 2022-04-06 10:45:03
Rejestr Instytucji Kultury Klaudia Bartnicka 2022-03-24 15:08:47
Księga Rejestrowa Biblioteka Klaudia Bartnicka 2022-03-24 15:08:31
Księga Rejestrowa Centrum Kultury i Rekreacji Klaudia Bartnicka 2022-03-24 15:08:13