Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:48:53
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:47:08
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:44:39
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu udokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:42:48
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu plastycznego "Portret Sekretarza" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:40:40
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 20 Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:38:35
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:36:14
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy Klaudia Bartnicka 2021-09-20 11:34:22
Uchwała Nr XXX/294/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody Klaudia Bartnicka 2021-09-20 10:14:06
Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 Klaudia Bartnicka 2021-09-20 10:12:54
Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 Klaudia Bartnicka 2021-09-20 10:10:38
Uchwała Nr XXX/291/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji Klaudia Bartnicka 2021-09-20 10:05:49
Uchwała Nr XXX/290/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/205/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2021 roku zmienionej uchwałą nr XXIV/228/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Klaudia Bartnicka 2021-09-20 10:02:01
Uchwała Nr XXX/289/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stara Dąbrowa do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:57:43
Uchwała Nr XXX/288/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:54:24
Uchwała Nr XXX/287/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:52:32
Uchwała Nr XXX/286/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:44:10
Uchwała Nr XXX/285/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:38:36
Uchwała Nr XXX/284/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dna 27 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:28:07
Uchwała Nr XXX/283/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet w formie ryczałtu dla radnych Gminy Stara Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-09-20 09:17:22
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.09.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 317/5 w obrębie Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". Mirosława Napora 2021-09-09 10:11:19
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.09.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 316 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". Mirosława Napora 2021-09-09 10:09:00
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.09.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działek o nr 109, 110, 111/2, 112 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". Mirosława Napora 2021-09-09 10:06:32
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.rolnych i gospodarki odpadami Klaudia Bartnicka 2021-09-06 12:50:50
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska Klaudia Bartnicka 2021-09-06 12:50:23
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27.08.2021 r., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, bez zmian pojemności kwatery, dz. nr 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa". Magdalena Niedźwiedź 2021-08-27 13:06:09
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27.08.2021 r., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, bez zmian pojemności kwatery, dz. nr 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa". Magdalena Niedźwiedź 2021-08-27 13:04:11
Zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, w związku z prowadzonym postępowaniem dot. obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa, w gminie Stara Dąbrowa.  Magdalena Niedźwiedź 2021-08-25 14:07:51
Zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, w związku z prowadzonym postępowaniem dot. obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa, w gminie Stara Dąbrowa.  Magdalena Niedźwiedź 2021-08-25 12:31:53
Wójt Gminy Stara Dąbrowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa Klaudia Bartnicka 2021-08-17 09:33:47
2021 Klaudia Bartnicka 2021-08-17 09:31:41
Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.08.2021 r. w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w Gminie Stara Dąbrowa. Magdalena Niedźwiedź 2021-08-16 14:44:36
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie Klaudia Bartnicka 2021-08-10 12:00:48
Zawiadomienie - obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa" Magdalena Niedźwiedź 2021-08-04 14:51:45
Zawiadomienie - obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa" Magdalena Niedźwiedź 2021-08-04 14:51:12
Zawiadomienie - obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa" Magdalena Niedźwiedź 2021-08-04 14:47:54
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. Magdalena Niedźwiedź 2021-08-03 12:29:47
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. Magdalena Niedźwiedź 2021-08-03 12:27:43
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. Magdalena Niedźwiedź 2021-08-03 12:26:56
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. Magdalena Niedźwiedź 2021-08-03 12:26:24