Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 2020-01-07 09:15
dokument Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 2020-01-07 09:12
dokument Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy za 2019 r. 2020-01-07 09:36
dokument Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy za 2019 r. 2020-01-07 09:08
dokument Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2019 r. 2020-01-07 09:06
dokument Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia spraozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 r. 2020-01-07 09:04
dokument Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. 2020-01-07 09:01
dokument Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. 2020-01-07 08:59
dokument Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-01-07 08:57
dokument Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia placu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2020 rok. 2020-01-07 08:55
dokument Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. 2020-01-07 08:54
dokument Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2020. 2020-01-07 08:51
dokument Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 2020-01-07 08:47
dokument Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019. 2020-01-07 08:44
dokument Uchwała XIV/124/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. 2020-01-07 08:42
dokument Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030. 2020-01-07 08:40
dokument Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020. 2020-01-07 08:38
dokument Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z uwzględnieniem pierszeństwa na rzecz najemców. 2019-12-04 08:28
dokument Uchwała Nr XIII/120/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020". 2019-12-04 08:26
dokument Uchwała Nr XIII/119/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa zaliczonych do sektora finansów publicznych. 2019-12-04 08:24
dokument Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, do których zaliczamy domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 2019-12-04 08:21
dokument Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 2019-12-04 08:30
dokument Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/96/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2019-12-04 08:13
dokument Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania i wynajmu świetlic wiejskich. 2019-12-04 08:10
dokument Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2022. 2019-12-04 08:08
dokument Uchwała Nr XIII/113/2019 r. Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Stara Dąbrowa. 2019-12-04 08:06
dokument Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027. 2019-12-04 08:03
dokument Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019 2019-12-04 08:00
dokument Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie na lata 2018-2021. 2019-11-08 12:10
dokument Uchwała Nr XII/109/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2023. 2019-11-04 13:40
dokument Uchwała Nr XII/108/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2019-11-04 13:28
dokument Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej. 2019-11-04 13:27
dokument Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Komsji Rewizyjnej. 2019-11-04 13:25
dokument Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowego Komisji Rewizyjnej. 2019-11-04 13:23
dokument Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2017-2022. 2019-11-04 13:20
dokument Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2020 rok. 2019-11-04 13:18
dokument Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stara Dąbrowa. 2019-11-04 13:16
dokument Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stara Dąbrowa. 2019-11-04 13:14
dokument Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027. 2019-11-04 13:12
dokument Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019. 2019-11-04 13:08
dokument Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-10-28 12:29
dokument Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu Gminy Stara Dąbrowa 2019-10-28 12:27
dokument Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2019-10-28 12:26
dokument Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. zmianiająca uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmianioną Uchwałą Nr VIII/81/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2019-10-28 12:23
dokument Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2032" 2019-10-28 12:20
dokument Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Stara Dąbrowa". 2019-10-28 12:17
dokument Uchwała Nr XI/92/2019 rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026' 2019-10-28 12:13
dokument Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-10-28 12:10
dokument Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa, w ciągi drogi powiatowej, w miejscowości Chlebowo 2019-09-04 11:25
dokument Uchwała Nr X/89/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-09-04 11:23
dokument Uchwała Nr X/88/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listoapada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-09-04 11:20
dokument Uchwała Nr X/87/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przynania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Ofiarowania NMP w miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa 2019-09-04 11:16
dokument Uchwała Nr X/86/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027. 2019-09-04 11:04
dokument Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-09-04 11:01
dokument Uchwała Nr IX/84/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nbumerem ewidencyjnym 181/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki 2019-08-12 11:14
dokument Uchwała Nr IX/83/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 161 położonej w obrębnie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki 2019-08-12 11:12
dokument Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie i zmiany jej statutu 2019-07-04 10:19
dokument Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/63/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z nia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:17
dokument Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgodyu na odstąpienie od trybu przetargowego wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:12
dokument Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-07-04 10:10
dokument Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 2019-07-04 10:09
dokument Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:06
dokument Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-07-04 10:04
dokument Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2019-07-04 10:00
dokument Uchwała Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 09:58
dokument Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 09:56
dokument Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-07-04 09:54
dokument Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2018 rok 2019-07-04 09:52
dokument Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa wotum zaufania 2019-07-04 09:48
dokument Uchwała Nr CCXXI.442.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stara Dąbrowa 2019-06-27 06:41
dokument Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przynania dotacji na roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa 2019-06-03 15:21
dokument Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-06-04 15:07
dokument Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-06-04 15:06
dokument Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-06-03 15:11
dokument Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 r. 2019-06-03 15:06
dokument Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-05-08 15:26
dokument Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2019-05-08 15:25
dokument Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie gmina Stara Dąbrowa 2019-05-08 15:22
dokument Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie za 2018r. wraz ze wskazaniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 r. 2019-05-08 15:17
dokument Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 2019-05-08 15:17
dokument Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-08 15:04
dokument Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę XXXIV/277/2018 Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Dąbrowa oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 2019-05-08 11:51
dokument Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia w sprawie określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-05-08 11:45
dokument Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z siedzibą w Parlinie 2019-05-08 11:41
dokument Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie 2019-05-08 11:36
dokument Uchwała V/54/2019 Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 2019-06-19 09:48
dokument Uchwała Nr V/53/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-06-19 09:46
dokument Uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-06-19 09:50
dokument Uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 r w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2019-06-19 09:50
dokument Uchwała Nr V/50/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r w sprawie nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody 2019-06-19 09:49
dokument Uchwała Nr V/49/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-06-19 09:33
dokument Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2019 roku 2019-06-17 12:47
dokument Uchwała Nr CLIV.284.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Dąbrowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia 2019-05-06 10:11
dokument Uchwała Nr CXXXVII.235.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stara Dąbrowa na 2019 rok 2019-04-24 13:26
dokument Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiaru utworzenia Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z siedzibą w Parlinie 2019-03-01 13:52
dokument Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskoknalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie na kształcenie nauczycieli w 2019 roku 2019-03-01 13:48
dokument Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-03-01 13:50
dokument Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-03-01 13:46
dokument Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Premocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 2019-03-01 13:40
dokument Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach położonych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-03-01 13:38
dokument Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego za powierzenie Gminie Miastu Stargard przez Gminę Stara Dąbrowa zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stara Dąbrowa 2019-03-01 13:36
dokument Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sołtysa miejscowości Załęcze 2019-03-01 13:34
dokument Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2018 rok 2019-03-01 13:32
dokument Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu za 2018 rok 2019-03-01 13:30
dokument Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2018 rok 2019-03-01 13:29
dokument Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok 2019-03-01 13:28
dokument Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok 2019-03-01 13:55
dokument Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu na 2019 rok 2019-03-01 13:23
dokument Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-03-01 13:22
dokument Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok 2019-03-01 13:21
dokument Uchwała Nr III/30/2019 z dnia 04 lutego 2019 r. Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Parlinie 2019-02-05 12:01
dokument Uchwała Nr III/29/2019 z dnia 04 lutego 2019 roku Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2019-2022 2019-02-05 12:02
dokument Uchwała Nr II/28/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2019-01-17 10:15
dokument Uchwała Nr II/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2019-01-17 10:13
dokument Uchwała Nr II/26/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu dopłaty do grupy taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2019-01-17 10:12
dokument Uchwała Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowego programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 2019-01-17 10:10
dokument Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2019-01-17 10:05
dokument Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa 2019-01-17 10:03
dokument Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" 2019-01-17 10:02
dokument Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 2019-01-17 10:00
dokument Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2018 2019-01-17 09:57
dokument Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027 2019-01-17 09:59
dokument Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2019 2019-01-17 09:55
dokument Uchwała Nr CCXVII.428.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie absolutorium za rok 2018 2019-06-19 10:02