Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębie Łęczyca gmina Stara Dąbrowa 2022-04-06 11:07
dokument Uchwała Nr XXXIV/331/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet w formie ryczałtu dla radnych Gminy Stara Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-29 14:34
dokument Uchwała Nr XXXIV/330/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-29 14:32
dokument Uchwała Nr XXXIV/329/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2021-12-29 14:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/328/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-12-29 14:24
dokument Uchwała Nr XXXIV/327/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-12-29 14:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2021-12-29 14:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/325/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji, Skarg i Wniosków Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2022 rok 2021-12-29 14:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/324/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2021-12-29 14:04
dokument Uchwała Nr XXXIV/323/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2021-12-29 13:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/322/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2021-12-29 13:57
dokument Uchwała Nr XXXIV/321/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-29 13:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/320/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w Starej Dąbrowie 71 2021-12-29 13:20
dokument Uchwała Nr XXXIV/319/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-12-29 13:18
dokument Uchwała Nr XXXIV/318/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2021-12-29 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIV/317/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stara Dąbrowa a Gminą Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2021-12-29 13:12
dokument Uchwała Nr XXXIV/316/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2022 2021-12-29 13:09
dokument Uchwała Nr XXXIII/315/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wynagrodzenia wójta Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-22 12:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/314/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-12-22 12:34
dokument Uchwała Nr XXXIII/313/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2022-04-06 11:11
dokument Uchwała Nr XXXIII/312/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa 2022-04-06 11:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/311/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-22 12:30
dokument Uchwała Nr XXXIII/310/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz uchwałą Nr XXX/291/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji 2021-12-22 12:27
dokument Uchwała Nr XXXIII/309/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 2021-12-22 12:19
dokument Uchwała Nr XXXIII/308/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-22 12:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/307/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" 2021-12-22 12:14
dokument Uchwała Nr XXXII/306/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-11-16 13:50
dokument Uchwała Nr XXXII/305/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-11-16 13:48
dokument Uchwała Nr XXXII/304/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 2021-11-16 13:47
dokument Uchwała Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-16 13:45
dokument Uchwała Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. 2021-11-16 13:44
dokument Uchwała Nr XXXII/301/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2021-11-16 13:43
dokument Uchwała Nr XXXII/300/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-11-16 13:41
dokument Uchwała Nr XXXII/299/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 2021-11-16 13:40
dokument Uchwała Nr XXXI/298/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-10-06 08:41
dokument Uchwała Nr XXXI/297/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-10-06 08:09
dokument Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-10-06 08:07
dokument Uchwała Nr XXXI/295/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko 2021-10-06 08:06
dokument Uchwała Nr XXX/294/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2021-09-20 10:14
dokument Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-09-20 10:12
dokument Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-09-20 10:10
dokument Uchwała Nr XXX/291/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXIV/229/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji 2021-09-20 10:05
dokument Uchwała Nr XXX/290/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/205/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2021 roku zmienionej uchwałą nr XXIV/228/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 2021-09-20 10:02
dokument Uchwała Nr XXX/289/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stara Dąbrowa do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 2021-09-20 09:57
dokument Uchwała Nr XXX/288/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 2021-09-20 09:54
dokument Uchwała Nr XXX/287/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół 2021-09-20 09:52
dokument Uchwała Nr XXX/286/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2021-09-20 09:44
dokument Uchwała Nr XXX/285/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2021-09-20 09:38
dokument Uchwała Nr XXX/284/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dna 27 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2021-09-20 09:28
dokument Uchwała Nr XXX/283/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet w formie ryczałtu dla radnych Gminy Stara Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 09:17
dokument Uchwała NR XXIX/282/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-07-09 14:47
dokument Uchwała NR XXIX/281/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021- 2030 2021-07-09 14:47
dokument Uchwała NR XXIX/280/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-07-09 14:46
dokument Uchwała NR XXIX/279/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 2021-07-09 14:45
dokument Uchwała NR XXIX/278/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Dąbrowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych 2021-07-09 14:44
dokument Uchwała NR XXIX/277/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia na 2021 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2021-07-09 14:43
dokument Uchwała NR XXIX/276/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców 2021-07-09 14:43
dokument Uchwała NR XXIX/275/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. 2021-07-09 14:42
dokument Uchwała Nr XXIX/274/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku rozpatrzenia petycji 2021-07-09 14:41
dokument Uchwała Nr XXIX/273/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2021-07-09 14:40
dokument Uchwała Nr XXIX/272/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2021-07-09 14:40
dokument Uchwała Nr XXIX/271/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2021-07-09 14:39
dokument Uchwała NR XXIX/270/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 2021-07-09 14:38
dokument Uchwała NR XXIX/269/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2021-07-09 14:37
dokument Uchwała NR XXIX/268/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2020 rok 2021-07-09 14:37
dokument Uchwała Nr XXVIII/267/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-07-09 14:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/266/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 2021-07-14 14:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/265/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-07-09 13:57
dokument Uchwała Nr XXVIII/264/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2021-07-09 13:56
dokument Uchwała Nr XXVIII/263/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2021-07-09 13:55
dokument Uchwała Nr XXVIII/262/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miejscowości Tolcz gmina Stara Dąbrowa 2021-06-15 09:41
dokument Uchwała Nr XXVIII/261/2021 Rady miny Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2021-06-15 09:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/260/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2021-2022 2021-06-15 09:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/259/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 2021-06-15 09:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2019-2024 2021-06-15 09:23
dokument Uchwała Nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 2021-06-15 09:21
dokument Uchwała Nr XXVII/256/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku 2021-05-20 09:01
dokument Uchwała Nr XXVII/255/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany chwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-05-20 08:58
dokument Uchwała Nr XXVII/254/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-05-20 08:56
dokument Uchwała Nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie za 2020 rok 2021-05-20 08:54
dokument Uchwała Nr XXVI/252/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021. 2021-04-19 10:59
dokument Uchwała Nr XXVI/251/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stara Dąbrowa a Gminą Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 2021-04-19 10:58
dokument Uchwała Nr XXVI/250/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2021-04-19 10:55
dokument Uchwała Nr XXVI/249/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa zmienioną uchwałą Nr X/88/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku. 2021-04-19 10:53
dokument Uchwała Nr XXV/248/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2021-03-09 10:32
dokument Uchwała Nr XXV/247/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-03-09 10:30
dokument Uchwała Nr XXV/246/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-03-09 10:29
dokument Uchwała Nr XXV/245/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-03-09 10:28
dokument Uchwała Nr XXV/244/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stara Dąbrowa a Gminą Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2021-03-09 10:26
dokument Uchwała Nr XXV/243/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2021-03-09 10:14
dokument Uchwała Nr XXV/242/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-03-09 10:12
dokument Uchwała Nr XXV/241/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem obowiązującym jest Gmina Stara Dąbrowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 2021-03-09 10:10
dokument Uchwała Nr XXV/240/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku 2021-03-09 10:07
dokument Uchwała Nr XXV/239/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2021 roku" 2021-03-09 10:04
dokument Uchwała Nr XXV/238/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-09 10:02
dokument Uchwała Nr XXV/237/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-09 10:01
dokument Uchwała Nr XXV/236/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-09 09:59
dokument Uchwała Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-03-09 09:34
dokument Uchwała Nr XXV/234/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy Stara Dąbrowa za 2020 rok 2021-03-09 09:31
dokument Uchwała Nr XXV/233/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Dąbrowa za 2020 rok 2021-03-09 09:23
dokument Uchwała Nr XXV/232/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Stara Dąbrowa za 2020 rok 2021-03-09 10:00
dokument Uchwała Nr XXV/231/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy Rady Gminy Stara Dąbrowa za 2020 rok 2021-03-09 10:00
dokument Uchwała Nr XXV/230/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa za 2020 rok 2021-03-09 10:00