Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 174/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-01-15 09:18
dokument Zarządzenie Nr 172/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych 2020-09-14 10:42
dokument Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz utalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-01-15 09:11
dokument Zarządzenie Nr 170/2019 Wójt Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2020-01-15 09:09
dokument Zarządzenie Nr 168/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-01-15 09:08
dokument Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-01-15 09:04
dokument Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-01-15 08:58
dokument Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2020-01-15 08:55
dokument Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmin budżetu gminy 2020-01-15 08:53
dokument Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2019 r w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-01-15 08:49
dokument Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 2020-01-15 08:47
dokument Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2020-01-15 08:44
dokument Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-01-15 08:42
dokument Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2020-01-15 08:39
dokument Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie 2020-01-15 08:28
dokument Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 127/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli bieżącej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2020-01-15 08:25
dokument Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w spawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2020-01-15 08:23
dokument Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa za rok 2019 2020-01-15 08:21
dokument Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2019 r. 2020-01-15 08:18
dokument Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2020-01-15 08:13
dokument Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli bieżącej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2020-01-15 08:09
dokument Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań gminy wynikających z Porozumienia Nr 7/2019 w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 18 lutego 2019 r. 2020-01-15 08:06
dokument Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie i filii w Parlinie, Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2020 i 2021 r." 2020-01-15 07:57
dokument Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 listopada 2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla samodzielnego Referenta ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych 2020-01-15 07:51
dokument Zarządzenie Nr 147/19 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w szkole. 2019-11-27 08:15
dokument Zarządzenie Nr 146/19 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie oraz udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. 2019-11-29 13:39
dokument Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2019-2027. 2019-11-19 14:29
dokument Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dni 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020". 2019-11-14 17:39
dokument Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-11-19 14:28
dokument Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Gminy Stara Dąbrowa 2019-11-19 14:26
dokument Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:45
dokument Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie i powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 2019-11-19 13:43
dokument Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 listoppada 2019 r. w spraiwe odwołania Kierownika Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2019-11-19 13:41
dokument Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2019-11-19 13:38
dokument Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-11-19 13:36
dokument Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 października 2019 r. 2019-11-19 13:35
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-11-19 13:29
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-11-19 13:26
dokument Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-11-19 13:24
dokument Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 października 2091 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:22
dokument Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli bieżącej Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2019-11-19 13:20
dokument Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2019 r, w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:16
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędniecze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2019-11-19 13:15
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:13
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:11
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:10
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych , stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2019-10-28 13:33
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie 2019-11-19 13:06
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-11-19 13:02
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-11-19 13:00
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XI/91/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2019 roku 2019-11-19 12:58
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie udielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Gminy Stara Dąbrowa do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i dokonywania innych czynności w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego 2019-09-30 15:48
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierajcych azbest z terenu Gminy Stara Dąbrowa 2019-09-30 15:46
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustaleniu układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-09-30 15:44
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-30 15:42
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Stara Dąbrowa miejsc przenaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-30 15:40
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 września 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-09-30 15:36
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 września 2019 roku zmianiające Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia kierowców jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania zobowiązań 2019-09-30 15:33
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie 2019-09-30 15:30
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2019-09-30 15:15
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-09-30 15:14
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr X/85/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 roku 2019-09-30 15:11
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2019-09-30 15:12
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Wojta Gminz Stara Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: "Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa" 2019-09-30 14:59
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Świadcznenie usług odbioru, transportui zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze Gminy Stara Dąbrowa oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Stara Dąbrowa" 2019-09-30 15:07
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz dzieci z terenu Gmina Stara Dąbrowa do szkół podstawowych na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienia opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020" 2019-09-30 14:56
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą dla Referenta ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych 2019-09-30 14:53
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej jednostce w Szkole Podstawowej w Parlinie, sposobu jej przeprowadzania i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-09-30 14:49
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie z filią w Parlinie 2019-09-30 14:46
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2019-09-30 14:44
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji dożynek gminnych w Parlinie w dniu 31 sierpnia 2019 r. 2019-09-30 14:40
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenie układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-09-30 14:38
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stara Dąbrowa treningu uruchamiania i działania systemu ostrzegania i alarmowania. 2019-08-01 10:40
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-08-01 10:37
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie realizcji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu "Dekoracja posesji podczas Dożynek Gminnych 2019". 2019-08-01 10:34
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu "Dąbrowskie przysmaki". 2019-08-01 10:29
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu "Dąbrowskie talenty". 2019-08-01 10:28
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w prawie realizacji na terenia Gminy Stara Dąbrowa I edycji "Biegu o Liść Dębu". 2019-08-01 10:26
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie realizacj na tereni Gminy Stara Dąbrowa konkursu "Najpiękniejsza korona/wieniec dożynkowy 2019". 2019-08-01 09:38
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wraz z planem sytuacyjnym dożynek gminnych w Parlinie. 2019-09-30 13:28
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dowóz dzieci z terenu Gminy Stara Dąbrowa do szkół podstawowych oraz zapewnieni opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020". 2019-08-01 09:36
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa. 2019-08-01 09:33
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-08-01 09:30
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-08-01 09:28
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie. 2019-08-01 09:26
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz określenia regulaminu konkursu. 2019-08-01 09:24
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu planu dofinansowania zawodowego nauczycieli z uwzglednieniem doradztwa metodycznego ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2019 rok. 2019-08-01 09:21
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zakładowego planu kont oraz Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych Gminy Stara Dąbrowa dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, gmina Stara Dąbrowa" dofinansowanego środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych 2019-08-01 09:10
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej w Parlinie, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2019-08-01 09:06
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustaleniu układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-08-01 09:03
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2019 roku. 2019-08-01 09:01
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2019-08-01 08:57
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-09-30 13:26
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dąbrowa" 2019-09-30 13:24
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-22 10:14
dokument Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntów stanowiących własność gminy Stara Dąbrowa 2019-07-22 10:11
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie za 2018 r. 2019-06-25 09:13
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 03 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kicko gmina Stara Dąbrowa. 2019-06-25 09:07
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2019-06-25 09:06
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VII/67/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2019 roku. 2019-06-25 09:00
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowiskko urzędnicze Sekretarza Gminy w Starej Dąbrowie. 2019-06-25 08:57
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa" 2019-06-25 08:54
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Chlebówko gmina Stara Dąbrowa w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 2019-06-25 08:51
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-06-25 09:17
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dąbrowa" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. 2019-06-25 08:45
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łęczyca gmina Stara Dąbrowa 2019-06-25 08:45
dokument Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia prac poprzedzających przyznanie dotacji podmiotów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz regulamin ustalenia pracy komisji 2019-05-27 15:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw przydziału lokali mieszkalnych 2019-05-23 10:35
dokument Zarzadzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019. 2019-05-23 10:30
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpowodziowej 2019-05-13 13:53
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Stara Dąbrowa na lata 2019-2023" 2019-05-20 11:56
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-05-13 13:45
dokument Zarządzenien Nr 47/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2019-05-13 13:38
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr VI/64/2019 rady Gminy Stara Dabrowa z dnia 29 marca 2019 roku 2019-05-13 13:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Referenta ds. bezpieczeństwa i współpracy z OSP oraz Referenta ds. ochrony środowiska, spraw rolnych i gospodarki odpadami 2019-05-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności zwiazanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-25 13:35
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-25 13:33
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Stara Dąbrowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-26 07:39
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Stara Dąbrowa za 2018 rok 2019-04-25 13:27
dokument Zarzadzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez osoby fizyczne lub inne podmioty z własnych środków na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2019-04-25 13:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu i klasyfikacji stolarki okiennej i drzwiowej zgłoszonej do wymiany w lokalach stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2019-04-25 13:23
dokument Zarzadzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2019-04-25 13:20
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2019-04-25 13:19
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie 2019-04-25 13:17
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-04-25 13:14
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr V/52/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 roku 2019-04-25 13:11
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2019-04-25 13:09
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania zobowiązań 2019-04-25 13:07
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań gminy wynikających z Porozumienia Nr 7/2019 w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 18 lutego 2019 r. 2019-04-25 13:05
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie 2019-04-25 12:47
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa 2019-03-29 08:03
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie 2019-03-29 08:02
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-03-29 08:01
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały NR IV/44/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku 2019-03-29 08:00
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego ze środków na doskonalenie zawodowego nauczycieli na 2019 r. 2019-03-29 07:59
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2019 2019-03-29 07:58
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zakładowego planu kont oraz Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych Gminy Stara Dąbrowa dla projektu grantowego "Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 2019-03-29 07:57
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie 2019-03-29 07:54
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łęczyca gmina Stara Dąbrowa w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-03-29 07:54
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2019-03-29 07:52
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lutego w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stara Dąbrowa w 2019 roku 2019-03-29 07:51
dokument Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Pełnomomcnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2019-03-29 07:49
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu w ramach kampanii informacyjnej "Zamień PIT-y na profity" 2019-03-29 07:48
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 Wojta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, remontów oraz zamówień publicznych 2019-03-29 07:47
dokument Zarządzenie Nr 15A/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz ilości stypendystów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów w 2019 roku 2019-03-29 07:46
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2019 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2019-03-29 07:45
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmoogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2019-03-29 07:44
dokument Zarządzanie nr 13/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Stara Dąbrowa 2019-03-29 07:43
dokument Zarządzanie NR 11/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia kwoty różnic między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018 , a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w roku 2018 2019-03-29 07:42
dokument Zarządzenie NR 10/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia budowli i urządzeń będących własnością Gminy Stara Dąbrowa lub będących w jej władaniu a służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków 2019-03-29 07:41
dokument Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 2019-03-29 07:39
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do ocen ogert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Przebudowa budynku nr 1 w Starej Dąbrowie z podziałem na dwa lokalne mieszkalne 2019-03-29 07:38
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekturacyjnej fdo przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. bezpieceństwa i współpracy z OSP, ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ds. ochrony środowiska, spraw rolnych i gospodarki odpadami 2019-03-29 07:36
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2022-04-13 11:41
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kicko oznaczonej numerem działki 308/96 pow. 0,1141 ha 2019-03-29 07:34
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 Wojta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertna prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadań Gminy Stara Dąbrowa w 2019 roku 2019-03-29 07:33
dokument Zarządzenie Nr 2/ Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 stycznia roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2019-03-29 07:31
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku 2019-01-28 15:50