Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie na działkach 165/1, 165/2 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa 2021-02-19 09:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach 2021-02-19 09:40
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania adinistracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycj celu publicznego 0 rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, budowa słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych - dz. 161, 357/20 obręb Stara Dąbrowa - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 grudnia 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie na działkach nr 165/1, 165/2 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 154/4, 154/6, 156, 157, 160/1, 161/2 obręb Łęczyca 2021-02-19 09:38
dokument Obieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach, obręb Tolcz i Łęczyca". 2021-02-19 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2019 r. dotyczące uzgodnienia realizacji inwestycji polegającej na: "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa" 2021-02-19 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 listopada 2019 r., Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne bi obojętne miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa" 2021-02-19 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2019 r. na temat realizacji inwestycji polegającej na: "Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa" 2021-02-19 09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 listopada 2019 r. , Wójt Gminy zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa" 2021-02-19 09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 listopada 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 154/4, 154/6, 156, 157, 160/1, 161/2 obręb Łęczyca oraz wydłużeniu terminu załatwienia sprawy 2021-02-19 09:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. 154/4, 154/6, 156, 157, 160/1, 161/2 obręb Łęczyca 2021-02-19 09:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 października 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 47 obręb Storkówko z przyłączami 2021-02-19 09:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 września 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 i 47 obręb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami 2021-02-19 09:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 września 2019 r. o rozszerzeniu obszaru objętego inwestycją w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 i 47 obręrb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami 2021-02-19 09:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie na działkach nr 165/1, 165/2 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 09:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr 27/1, 28, 85, 43, 53, 61, 52, 54, 50, 60, 51, 62, 57, 58, 22/1, 15/19 obręrb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa z przyłączami 2021-02-19 09:21
dokument Obwiesczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 sierpnia 2019 roku podając informację o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w okręgu wybroczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Dąbrowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stara Dąbrowa, zarządzonych na dzień 29 września 2019 r. 2021-02-19 09:18
dokument Protokół inwentaryzacji nieruchomości Skarbu Państwa - nieruchomości do komunalizacji 2021-02-19 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 315/10 obręb Łęczyca, działka od nr 91/8 do nr 91/23 obręb Stara Dąbrowa, działce nr 94/7 obręb Tolcz, działce nr 149/2 obręb Stara Dąbrowa położonych w gminie Stara Dąbrowa" 2021-02-19 09:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 315/10 obręb Łęczyca, działka od nr 91/8 do nr 91/23 obręb Stara Dąbrowa, działce nr 94/7 obręb Tolcz, działce nr 149/2 obręb Stara Dabrowa położonych w gminie Stara Dąbrowa" 2021-02-19 09:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w Starej Dąbrowie dz. nr 130/1, 161, 181/9, 163 obr. Stara Dąbrowa 2021-02-19 08:58
dokument Informacja Dyerktora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Regionalnej Istalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy 2021-02-19 08:58
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kicko. Obszar dzierżawy wynosi 260 m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 308/9 o ogólnej powierzchni 1,4936 ha. 2021-02-19 08:57
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Kicko. Obszar dzierżawy wynosi 345 m2 z dziłaki oznaczonej numerem ewidencyjnym 308/9 o ogólnej powierzchni 1,4936 ha. 2021-02-19 08:56
dokument Obwieszczernie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej - dz. nr 251, 224 i 392 obręb Krzywnica 2021-02-19 08:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 czerwca 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w Starej Dąbrowie na działkach nr 161, 189/1, 163 i 130/1 2021-02-16 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 czerwca 2019 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej - dz. 251, 224 i 392 obr. Krzywnica 2021-02-16 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. ? Park wiatrowy Tolcz 2021-02-16 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. ? Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I ? w obrębach Tolcz i Łęczyca 2021-02-16 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 maja 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w Starej Dąbrowie dz. 161, 163 i 130/1 obręb Stara Dąbrowa 2021-02-16 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 251, 224 i 392 obr. Krzywnica 2021-02-16 13:49
dokument Wójt Gimny Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2021-02-16 13:48
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowsiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 409/14 powierzchni 0,1439 ha 2021-02-16 13:48
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowsiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 409/9 powierzchni 0,0997 ha 2021-02-16 13:48
dokument Wójt Gminy Stara Dąbrowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowsiący własność Gminy Stara Dąbrowa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka 409/7 o powierzchni 0,0862 ha 2021-02-16 13:47
dokument Informacja Zarządu Zlewni w Stargardzie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego 2021-02-16 13:47
dokument Przebudowa budynku nr 1 w Starej Dąbrowie z podziałem na dwa lokale mieszkalne - dokument stracił ważność 2021-02-16 13:47