Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVI/362/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2022 2022-04-07 08:58
dokument Uchwała Nr XXXVI/361/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031 2022-04-07 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVI/360/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2022-04-07 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVI/359/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2022-04-07 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/358/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2022-04-07 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/357/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznania 2022-04-06 12:30
dokument Uchwała Nr XXXVI/356/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2022 roku 2022-04-06 12:28
dokument Uchwała Nr XXXV/355/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2031 2022-04-06 12:26
dokument Uchwała Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2022-04-06 12:24
dokument Uchwała Nr XXXV/353/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kwestii szkodliwych maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa 2022-04-06 12:23
dokument Uchwała Nr XXXV/352/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień polskich dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej 2022-04-06 12:22
dokument Uchwała Nr XXXV/351/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 2022-04-06 12:20
dokument Uchwała Nr XXXV/350/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gmin Stara Dąbrowa za rok 2021 2022-04-06 12:17
dokument Uchwała Nr XXXV/349/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 2022-04-06 12:16
dokument Uchwała Nr XXXV/348/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 2022-04-06 12:14
dokument Uchwała Nr XXXV/347/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez PSP w Stargardzie lub Gminę Stara Dąbrowa 2022-04-06 12:12
dokument Uchwała Nr XXXV/346/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania o wysokości średnich wysokości wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku 2022-04-06 12:09
dokument Uchwała Nr XXXV/345/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-04-06 12:06
dokument Uchwała Nr XXXV/344/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2022-04-06 12:05
dokument Uchwała Nr XXXV/343/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa 2022-04-06 12:03
dokument Uchwała Nr XXXV/342/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu Planu Odnowy Miejscowości Nowa Dąbrowa na lata 2021-2023 2022-04-06 11:49
dokument Uchwała Nr XXXV/341/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miejscowości Tolcz Gmina Stara Dąbrowa 2022-04-06 11:18
dokument Uchwała Nr XXXV/340/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Krzywnica Gmina Stara Dąbrowa 2022-04-06 11:16
dokument Uchwała Nr XXXV/339/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2022 roku" 2022-04-06 11:13
dokument Uchwała NR XXXV/338/2022 Rada Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2022-04-06 11:06
dokument Uchwała Nr XXXV/337/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stara Dąbrowa do "Celowego Związku Gmin R-XXI" 2022-04-06 11:05
dokument Uchwała Nr XXXV/336/2022 Rada Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 2022-04-06 11:02
dokument Uchwała Nr XXXV/335/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Dąbrowie 2022-04-06 11:03
dokument Uchwała Nr XXXV/334/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie 2022-04-06 11:03
dokument Uchwała Nr XXXV/333/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2022-04-06 11:02