Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanym postanowieniu dotyczącym wyjaśnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 2021-02-19 13:14
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Dabrowa z dnia 28.11.2012 r. 2021-02-19 13:14
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2021-02-19 13:13
dokument Oferta realizacji zadania publicznego 2021-02-19 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie decyzji zmieniającej decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach wymagającej udziału społeczeństwa. 2021-02-19 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2021-02-19 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wydania postanowienia, stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, w związku ze zmianą decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2021-02-19 13:12
dokument Informacja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 września 2012 roku o wyniku konsultacji społecznej dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie 2021-02-19 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 września 2012 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-02-19 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 września 2012 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną 2021-02-19 13:12
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Stara Dąbrowa 2021-02-19 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa informujące iż został przygotowany projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 2021-02-19 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-02-19 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2021-02-19 13:11
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Stara Dąbrowa w rejonie miejscowości: Tolcz i Łęczyca oraz Stara Dąbrowa 2021-02-19 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa, cześć obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa 2021-02-19 13:10
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa, cześć obrębów ewidencyjnych Tolcz, Łęczyca i Stara Dąbrowa 2021-02-19 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 lipca 2012 r. o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. . 2021-02-19 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji zmieniającą decyzję ostateczna o środowiskowych uwarunkowaniach, 2021-02-19 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 lipca 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2021-02-19 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lipca 2012 r 2021-02-19 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2021-02-19 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-02-19 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 czerwca 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-02-19 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25.05.2012 r. 2021-02-19 13:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji. 2021-02-19 13:07
dokument Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2021-02-19 13:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2012 r. - podania do publicznej wiadomości, informacji o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania. 2021-02-19 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn.11.04.2012 r. w sprawie zawieszenia postępowania 2021-02-19 13:05
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Dąbrowa z dn. 11.04.2012 r w sprawie raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-02-19 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.04.2012 2021-02-19 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 lutego 2012 r. 2021-02-19 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lutego 2012 r. 2021-02-19 13:04
dokument Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2021-02-19 13:04