Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XI/88/2015 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa zaliczonych do sektora finansów publicznych 2016-02-02 14:25
dokument Uchwała Nr XI/87/2015 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody 2016-02-02 14:19
dokument Uchwała nr XI_86_2015 r. Rady Gminy Stara Dąbrowa z dn. 30.12.2015 r. zmienającej uchwałę.docx 2016-01-13 08:29
dokument Uchwała Nr XI/85/2015 w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Gminy na 2016 rok 2016-02-02 15:11
dokument Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2016 Rok 2016-02-02 15:09
dokument Uchwała nr XI/83/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie 2016-02-02 15:08
dokument Uchwała Nr XI/82/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. 2016-02-02 14:29
dokument Uchwała Nr XI/81/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 2016-02-02 14:31
dokument Uchwała Nr XI/80/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2016 - 2024 2016-02-02 14:34
dokument Uchwała Nr XI/79/2015 uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016. 2016-02-02 14:22
dokument Uchwała nr X/77/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z dnia 04.grudnia 2015 rok 2015-12-16 14:48
dokument Uchwała nr X/76/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 04.grudnia 2015 rok 2015-12-16 14:51
dokument Uchwała nr X/74/2015 w sprawie ustalenia diet dla Radnych oraz zwrotu kosztów podróżyz dnia 04.grudnia 2015 rok 2015-12-16 14:53
dokument Uchwała nr X/73/2015 zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2014-2018 z dnia 04.grudnia 2015 rok 2015-12-16 14:58
dokument Uchwała nr X/72/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2023 z 04.grudnia 2015 rok 2015-12-16 15:02
dokument Uchwała nr X/71/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 z dnia 04.grudnia 2015 rok 2015-12-16 15:04
dokument UCHWAŁA Nr IX / 70/ 2015 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji 2016-01-08 09:21
dokument UCHWAŁA Nr IX / 69 / 2015 w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i placówek niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 2015-11-25 14:25
dokument UCHWAŁA Nr IX / 68 / 2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2015-12-04 10:31
dokument Uchwała nr IX/67/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2016 r 2016-01-08 09:26
dokument Uchwała nr IX/66/2015 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych w 2016 r 2016-01-08 09:23
dokument UCHWAŁA Nr IX/65/2015 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-25 14:32
dokument Uchwała IX/64/2015 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2015-11-25 14:29
dokument Uchwała nr IX/63/2015 zmieniająca uchwałę o wysokości diet dla radnych 2015-12-04 09:23
dokument Uchwała nr VIII 62/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r 2015-10-30 09:41
dokument Uchwała nr VIII 61/2015 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy 2015-10-30 09:48
dokument Uchwała nr VIII 60/2015 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-10-30 09:46
dokument Uchwała nr VIII 59/2015 w sprawie zasad obciążania nieruchomości będących własnością Gminy 2015-10-30 09:45
dokument Uchwała nr VIII 58/2015 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości 2015-10-30 09:43
dokument Uchwała nr VII/57/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-10 11:48
dokument Uchwała nr VII/56/2015 w sprawie zmiany Budżetu Gminy 2015-09-10 11:55
dokument Uchwała nr VII/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-09-10 11:49
dokument Uchwała nr VII/54/2015 w sprawie wyrażenia opini o zamiarze likwidacji aglomeracji Maszewo 2015-09-10 11:52
dokument Uchwała nr VII/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowrzyszenia Sieja 2015-09-10 12:02
dokument Uchwała nr VII/52/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2015-09-10 11:57
dokument Uchwała nr VII/51/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2015-09-10 11:59
dokument Uchwała nr VII/50/2015 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-09-10 12:00
dokument Uchwała Nr VI/49/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 2015-06-30 08:59
dokument Uchwała Nr VI/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla OSP 2015-06-30 09:06
dokument Uchwała Nr VI /47/ 2015 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-06-30 08:23
dokument Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy w stowarzyszeniu WIR 2015-06-30 09:12
dokument Uchwała Nr VI/45/2015 zmieniajaca uchwałę nr 159/2013 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy w Gminie 2015-06-30 09:10
dokument Uchwała Nr V/44/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-04-03 09:51
dokument Uchwała Nr V/43/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowe Powiatowi Stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki 2015-04-03 09:47
dokument Uchwała Nr V/42/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 2015-04-03 09:43
dokument Uchwała Nr V/41/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2015-04-03 09:50
dokument Uchwała nr IV/40/2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy W Starej Dabrowie dokonania kontroli zasadności skargi złożonej na działalność Wójta 2015-03-31 09:26
dokument Uchwała nr IV/39/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2015 2015-03-31 09:30
dokument Uchwała nr IV/38/2015 o zmianie uchwały XXXVII/270/10 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy 2015-03-31 09:29
dokument Uchwała nr IV/37/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/273/10 2015-03-31 09:39
dokument Uchwała nr IV/36/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2015-03-31 09:35
dokument Uchwała nr IV/35/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu Rady Gminy za2014 rok 2015-03-31 09:38
dokument Uchwała nr IV/34/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2015-03-31 09:44
dokument Uchwała nr IV/33/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2015-03-31 09:42
dokument Uchwała nr IV/32/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2014 r 2015-03-31 09:48
dokument Uchwała nr IV/31/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych dla Gminy 2015-03-31 09:46
dokument Uchwała nr IV/30/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na 2015 rok 2015-03-31 09:50
dokument Uchwała nr IV/29/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 2015-03-31 09:52
dokument Uchwała nr IV/28/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 2015-03-31 09:54
dokument Uchwała III/27/2015 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-03-02 10:41