Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stargard o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - dz. nr 103/1 obręb Łęczyca 2021-02-19 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Stara Dąbrowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa?. 2021-02-19 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o wystąpieniu Wójta Gminy Stara Dąbrowa z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa?. 2021-02-19 10:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11.08.2016 r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania i sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki 103/1 obr. Łęczyca 2021-02-19 10:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerca 2016 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica 2021-02-19 10:16
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku 2021-02-19 10:16
dokument Obwieszczenie/ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tolcz i Łęczyca gminy Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:16
dokument Obwieszczenie/ ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium Gminy Stara Dąbrowa i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach: Tolcz i Łęczyca 2021-02-19 10:15
dokument Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego 2021-02-19 10:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2016 r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica 2021-02-19 10:15
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-02-19 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi gminnej w m. Kicko działki nr 75, 307 i 16 obręb Kicko 2021-02-19 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w miejscowości Parlino ? działki 119, 97 i 216 2021-02-19 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 08 marca 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Nowa Dąbrowa I na działce o nr geod. 48/2, obręb Nowa Dąbrowa, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w miejscowości Załęcze ? działki nr 306/7, 100/2 i 152 obręb Łęczyca 2021-02-19 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 marca 2016 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko ? działki nr geod. 75, 307 i 16 obręb Kicko 2021-02-19 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 01 marca 2016r. dotyczące wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę, Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa, pisemnego uzupełnienia przedłożonego ?Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji ?Parku wiatrowego Tolcz? w Gminie Stara Dąbrowa woj. zachodniopomorskie ?, opracowanego przez firmę Ekoedukolog Usługi Konsultingowe Wojciech Mrugowski, z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Bł. Ks. Jolanty 28/3, o zakres i w terminie wskazanym w wezwaniu znak: BŚG.6220.6.2015.KA Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 29.02.2016 r. 2021-02-19 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 lutego 2016 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi w Parlinie ? dz. 119, 97 i 216 obr. Parlino 2021-02-19 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 15 lutego 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 15 lutego 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-19 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12.02.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? przebudowa drogi gminnej w m. Kicko ? dz. nr 75, 307, 16 i 108 obręb Kicko 2021-02-19 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie rozszerzenia zakresu inwestycji celu publicznego przebudowa drogi w Parlinie dz. 119, 97 i 216 2021-02-19 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa drogi w Załęczu dz. 306/7, 100/2 i 152 2021-02-19 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 22stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 22 stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 21 stycznia 2016 r., w sprawie udziału społeczeństwa w konsultacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53, obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 stycznia 2016 r. w dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu Wójta Gminy Stara Dąbrowa do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie , o wydanie opinii dotyczącej realizacji w/w przedsięwzięcia 2021-02-19 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 20 stycznia 2016 r. w dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Park wiatrowy TOLCZ? planowany do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych: 42, 61, 72, 26, 32, 97/1, 24, 25, 17, 45, 77, 23, 66, 63, 74, 69, 80, 22, 83, 82, 16, 21, 46, 67, 78, 3/2, 6, 15, 20, 97/3, 97/2,40, 4, obręb ewidencyjny Tolcz, oraz na działkach o numerach geodezyjnych: 57, 18, 21/1, 24, 58, 53 obręb ewidencyjny Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-19 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczące wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Budowa parku wiatrowego Stara Dąbrowa etap I- w obrębach Tolcz i Łęczyca? zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 32, 92/5, 94/5, 97/1, 309/9, obręb Tolcz i działce o nr geod. 24, obręb Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę, ponownie sporządzonego raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, spełniającego wymagania podyktowane przepisami prawa oraz postanowieniem Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 18.11.2015 r., w związku z uwagami zawartymi w piśmie znak: PSSE-38/16 NNZ-462-2/1/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, z dnia 07 stycznia 2016 r, oraz piśmie znak: WONS-OŚ.4242.65.2015.KS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, z dnia 12 stycznia 2016 r. 2021-02-19 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dn 08.01.2016 r.w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjii celu publicznego 2021-02-19 10:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 05 stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, o wydanie opinii w sprawie wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-19 10:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 04 stycznia 2016 r.- zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania admiracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko, Gmina Stara Dąbrowa? na działkach o nr geod: 75, 119, 16, 307 obręb ewidencyjny Kicko, Gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-19 10:09