Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko. 2021-10-29 17:41
dokument Usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-05-11 15:00
dokument Usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-05-11 14:59
dokument Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym z terenu Gminy stara Dąbrowa w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. 2020-05-06 08:05
dokument Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Stara Dąbrowa oraz jej jednostek organizacyjnych nieposiadajacej osobowości prawnej 2020-04-08 12:29
dokument Zaprojektowanie i wybudowanie sieci publicznych punktów do Internetów (HotSpotów) w ramach projektu WiFi4EU na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-01-21 13:56
dokument Przygotowanie projektu analizy efektywności kosztowej wraz z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwetsycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2019-10-07 15:11
dokument Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa- rozbudowa Gminnego Centrum Kultury wraz z budową hali garażowych dla dwóch pojazdów średnich dla OSP w miejscowości Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2019-09-10 09:05
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: " Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2019-08-19 14:50
dokument Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Storkówko" 2019-07-08 12:28
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dąbrowa 2019-07-08 11:25
dokument Poprawa nawierzchni drogi będącej własnością Gminy Stara Dąbrowa 2019-07-04 09:36
dokument Przygotowanie dokumentacji projektowej zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łęczynie, gmina Stara Dąbrowa 2019-06-11 10:11
dokument Remont przepustu wodnego pod drogą gminną położoną na nieruchomościach o nr geod. 97 i 70, w obrębie Parlino, Gmina Stara Dąbrowa, będącą własnością Gminy Stara Dąbrowa 2019-05-29 15:02
dokument Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2019-04-08 12:44
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Przebudowa budybku nr 1 w Starej Dąbrowie z podziałem na dwa lokale mieszkalne - dokument stracił ważność 2019-02-04 07:38
dokument Zapytanie ofertowe : Dostawa materiałów biurowych dla Gminy Stara Dąbrowa na 2019 rok - dokument stracił ważność 2019-01-09 15:52
katalog Odśnieżanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiacych własność Gminy Stara Dabrowa - KATALOG -
katalog Remont,wyposażenie kompleksu sanitarno szatniowego i boiska Orlik w m. Chlebówko - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze w m. Łęczyca,Parlino i Kicko - KATALOG -
katalog Pełnienie nadzoru przy realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Łęczyca - KATALOG -
katalog Zbieranie,transport,unieszkodliwienie niesegregowanych odpadów komunalnych ,oraz odpadów nieulegających biodegadacji z urządzeń do ich gromadzenia na terenie Gminy - KATALOG -
katalog Ścieżki zdrowia-czyli budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Stara Dąbrowa - KATALOG -
katalog Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Parlinie - KATALOG -
dokument Formularz ofertowy 2 2017-06-30 10:39
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą :"przebudowa oczyszczalni scieków w m Storkówko 2017-06-30 10:38
dokument formularz ofertowy 1 2017-06-30 10:37
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą :"budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Załęcze 2017-06-30 10:36
dokument Unieważnienie dotyczy pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1 budowa sieci i przyłącz kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia ścieków w m Załęcze 2. przebudowa oczyszczalni scieków w m.Storkówko 2017-06-23 11:44
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą :"przebudowa oczyszczalni scieków w m Storkówko 2017-06-09 12:43
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą :"budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Załęcze 2017-06-09 12:38
dokument Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Załęcze i Łęczyca 2017-06-09 12:39
dokument wynik postępowania 2016-10-11 12:00
dokument "Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji Inwestycji pod nazwą Przebudowa Drogi Wewnętrznej i Odcinka Drogi Gminnej w m. Parlino, Przebudowa Drogi Wewnętrznej w m. Załęcze oraz Przebudowa Drogi Gminnej w m. Kicko" 2016-09-27 11:18
dokument Formularz Ofertowy 2016-09-27 11:19