Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/306/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej 2018-10-30 10:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/305/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do grupy taryfowej na zbiorowe odprowadzanie scieków 2018-10-30 10:18
dokument Uchwała Nr XXXVIII/304/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego 2018-10-30 10:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/303/2018 w sprawie zniesienia statusu Pomnika Przyrody 2018-10-30 10:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/302/2018 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od trybu przetargowego 2018-10-30 10:15
dokument Uchwała Nr XXXVIII/301/2018 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy nieruchomości 2018-10-30 10:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/300/2018 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy nieruchomości 2018-10-30 10:12
dokument Uchwała Nr XXXVIII/299/2018 w sprawie uchylenia uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 2018-10-30 10:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-10-30 10:07
dokument Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 w sprawie zmiany statutu Gminy 2018-10-30 10:06
dokument Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 w sprawie rozstrzygnięcia skargi 2018-10-30 10:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2018-10-30 10:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 w sprawie zmian Budżetu Gminy na rok 2018 2018-10-30 10:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 w sprawie udzielenia dotacji na OSP 2018-10-30 10:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania kontroli zasadności skargi 2018-10-30 09:57
dokument Uchwała Nr XXXVII/291/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 2018-07-03 12:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/290/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w m.Parlino 2018-07-03 12:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/289/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Dąbrowa. 2018-07-03 12:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/288/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-07-03 12:20
dokument Uchwała Nr XXXVII/287/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2018 2018-07-03 12:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/286/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2018-07-03 12:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/285/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2018-07-03 12:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/284/2018 w sprawiewydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu 2018-06-08 09:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/283/2018 w sprawieprzyznania dotacji na prace konserwatorskie koscioła w Łęczycy 2018-06-08 09:21
dokument Uchwała Nr XXXVI/282/2018 w sprawie przyznania dotacji dla prac konserwatorskich kościoła w Białuniu 2018-06-08 09:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/281/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2018 2018-05-30 11:06
dokument Uchwała Nr XXXVI/280/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS 2018-06-08 09:16
dokument Uchwała Nr XXXV/279/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2018 2018-05-11 11:22
dokument Uchwała NR XXXIV/278/2018 w sprawie : wskazania uczniom oddziałów klas szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2018-04-23 12:29
dokument Uchwała NR XXXIV / 277 / 2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Dąbrowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 2018-04-23 12:32
dokument Uchwała NR XXXIV / 276 / 2018 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2018-04-23 12:28
dokument Uchwała Nr XXXIV/274/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2018 2018-04-23 09:42
dokument Uchwała Nr XXXIV/273/2018 w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-23 09:39
dokument Uchwała NR XXXIV/272/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2018 roku 2018-04-23 12:25
dokument Uchwała nr XXXIII/270/2018 w zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2018-03-09 09:29
dokument Uchwała nr XXXIII/269/2018 w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie nauczania przedszkolnego uczniów 2018-03-09 09:26
dokument Uchwała nr XXXIII/268/2018 w sprawie zmain Budżetu Gminy na 2018 rok 2018-03-09 09:24
dokument Uchwała nr XXXIII/267/2018 w sprawie przyjęcia Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych 2018-03-09 09:22
dokument Uchwała nr XXXIII/266/2018 w sprawie współpracy z Miastem-Gminą Stargard 2018-03-09 09:21
dokument Uchwała nr XXXIII/265/2018 zmieniajaca Uchwałę XIX/127/2016 w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów 2018-03-09 09:19
dokument Uchwała nr XXXIII/264/2018 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych 2018-03-09 09:16
dokument Uchwała nr XXXIII/263/2018 w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 2018-03-09 09:13
dokument Uchwała nr XXXIII/262/2018 w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 2018-03-09 09:11
dokument Uchwała nr XXXIII/261/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2018-03-09 09:09
dokument Uchwała nr XXXIII/260/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacii i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 2018-03-09 09:07
dokument Uchwała nr XXXIII/259/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2018-03-09 09:03
dokument Uchwała nr XXXIII/258/2018 w sprawie ustalenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2018-03-09 09:01
dokument Uchwała nr XXXIII/257/2018 w sprawie podziału Gminy na okregi wyborcze 2018-03-09 08:59
dokument Uchwała nr XXXIII/256/2018 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomnika przyrody 2018-03-09 08:57
dokument Uchwała nr XXXIII/255/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie 2018-03-09 08:56
dokument Uchwała nr XXXIII/254/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie 2018-03-09 08:54
dokument Uchwała nr XXXIII/253/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy 2018-03-09 08:53
dokument Uchwała nr XXXIII/252/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu 2018-03-09 08:51
dokument Uchwała nr XXXIII/251/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu 2018-03-09 08:44
dokument Uchwała nr XXXIII/250/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświatyi 2018-03-09 08:44
dokument Uchwała nr XXXIII/249/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 2018-03-09 08:45
dokument Uchwała nr XXXIII/248/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 2018-03-09 08:45
dokument Uchwała nr XXXIII/247/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu 2018-03-09 08:45
dokument Uchwała nr XXXIII/246/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu 2018-03-09 08:46
dokument Uchwała nr XXXIII/245/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2018-03-09 08:46