Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Kierownik GOPS ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Asystent Rodziny 2021-02-19 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn 18-07-2017 zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny na terenie działki o numerze 164/3 obręb Stara Dąbrowaa 2021-02-19 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dn 27.06.2017 zmiana sposobu uzytkowania części pomieszczeń szkoły na oddział przedszkolny na terenie działki o numerze 164/3 obręb Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:08
dokument Informacja o zasadach wycinki drzew na gruntach stanowiących własność osób prywatnych, obowiązujących od dnia 17 czerwca 2017 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). 2021-02-19 10:07
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa i prognozy oddziaływania na środowisko dla terenów położonych w obrębach: Białuń, Rosowo, Krzywnica, Chlebowo, Stara Dąbrowa, Parlino, Łęczyca, Storkówko. 2021-02-19 10:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 maja 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej doziemnej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 161 obręb Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 maja 2017 r.- podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: ?Kompleks mieszalnia pasz oraz magazyn zbożowy na cele handlu hurtowego zbożem ? wyposażony w magazyn płaski, kompleks silosów lejowych, kosz przyjęciowy zadaszony z halą przejazdową załadunkowo ? wyładowczą, budynek technologiczno-laboratoryjny z pomieszczeniami biurowymi?, położony na nieruchomości o nr geod. 218/2, obręb Parlino, Gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-19 10:07
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz ststystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu zgodnie ze zmianami ustawy o systemnie oświaty z dnia 23 czerwca 2016r 2021-02-19 10:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej doziemnej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 161 obręb Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej doziemnej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie działki nr 161 obręb Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 marca 2017 r.- podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: ?Kompleks ? mieszalnia pasz oraz magazyn zbożowy na cele handlu hurtowego zbożem ? wyposażony w magazyn płaski, kompleks silosów lejowych, kosz przyjęciowy zadaszony z halą przejazdową załadunkowo ? wyładowczą?, położony na nieruchomościach o nr geod. 110, 111/2, 112, obręb Stara Dąbrowa, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 marca 2017 r. w wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca 2021-02-19 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz na terenie działki nr 94/4 obręb Tolcz 2021-02-19 10:05
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 w gminie Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:05
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 lutego 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, na terenie działek nr 106/2, 147, 130, 106/1, 100/1, 100/2, 65/1, 65/2 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Łęczyca oraz na terenie działek nr 152, 307, 308/4 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Załęcze 2021-02-19 10:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania oraz poinformowania wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania oraz poinformowania wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, na terenie działek nr 106/2, 147, 130, 106/1, 100/1, 100/2, 65/1, 65/2 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Łęczyca oraz na terenie działek nr 152, 307, 308/4 obręb Łęczyca, położonych w miejscowości Załęcze. 2021-02-19 10:04
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2021-02-19 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z odpływem oczysczonych ścieków na terenie działek nr 27/2, 28 i 29/8 obręb Storkówko 2021-02-19 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz - działaka nr 94/4 obr. Tolcz- 2021-02-19 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz na terenie działki 94/4 obręb Tolcz 2021-02-19 10:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 stycznia 2017 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z odpływem oczyszczonych ścieków do gruntu (nieużytek) kanałem ks200 na terenie działek nr 27/2, 28 i 29/8 obręb Storkówko, gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, o wydaniu w dniu 09 stycznia 2017 r., przez Wójta Gminy Stara Dąbrowa, postanowienia znak: BGŚ.6220.5.2016.KA w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa, z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą: ?Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa 2021-02-19 10:03
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz ststystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu zgodnie ze zmianami ustawy o systemnie oświaty z dnia 23 czerwca 2016r 2021-02-19 10:02