Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XXXX/271/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 2015-03-02 09:53
dokument Uchwała nrXXXX/270/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-01-22 08:11
dokument Uchwała XXXX/269/2014 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości 2014-12-11 22:17
dokument Uchwała XXXX/268/2014 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2015-03-02 09:55
dokument Uchwała XXXX/267/2014 w sprawie zmiany w budżecie Gminy 2014-12-11 22:21
dokument Uchwała XXXVIII/ 266/2014 zmieniająca uchwałe nr XII/74/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stara Dąbrowa 2015-03-02 10:04
dokument Uchwała XXXIX/ 265/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok 2014-10-07 08:23
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/262/2014 w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2015-03-02 10:14
dokument Uchwała XXXVIII/ 261/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 2014-09-30 08:19
dokument Uchwała XXXVII/ 260/2014 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie dokonania kontroli skargi złożonej na Sesji Rady Gminy w Starej Dąbrowie w dniu 25 czerwca 2014r. na działalność Wójta Gminy w Starej Dąbrowie 2015-03-02 10:18
dokument Uchwała XXXVII 259/2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia kolejnych umów na dzierżawę lokalu 2014-09-30 08:17
dokument Uchwała XXXVII 258/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/212/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2015-03-02 10:19
dokument Uchwała XXXVI 257/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 2015-03-02 10:20
dokument Uchwała XXXVI 256/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta 2014-09-30 08:02
dokument Uchwała XXXVI/ 255/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacjii celowej z budżetu dla OSP 2014-09-30 08:40
dokument Uchwała XXXVI/ 254/2014 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 2015-03-02 10:22
dokument Uchwała XXXVI 253/2014 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finanansowej 2014-09-30 08:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/252/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2014 2014-07-02 12:39
dokument Uchwała XXXVI/ 251/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013r. 2015-03-02 10:23
dokument Uchwała XXXVI/ 250/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2014-09-30 08:37
dokument Uchwała XXXVI/ 249/2014 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2015-03-02 10:24
dokument Uchwała NR XXXV / 248 / 2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Kicko gmina Stara Dąbrowa 2014-05-21 11:51
dokument Uchwała Nr XXXV / 247 / 2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa 2014-05-21 11:48
dokument Uchwała NR XXXV / 246 / 2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stara Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa. 2014-05-21 11:47
dokument Uchwała Nr XXXV/245/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2014 2014-05-08 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIV/244/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 2014-05-21 11:50
dokument Uchwała Nr XXXIV / 243 / 2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Starej Dąbrowie nr 71 na działce gruntu nr 170/10- Gabinet Stomatologiczny 2014-05-21 11:55
dokument Uchwała NR XXXIV/242/2014 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy Stara Dąbrowa 2014-04-08 13:11
dokument Uchwała Nr XXXIV/241/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/212/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2014-04-08 13:04
dokument Uchwała Nr XXXIV / 240 / 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2015-03-02 10:31
dokument Uchwała Nr XXXIV/239/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stara Dąbrowa w 2014 roku". 2015-03-02 10:31
dokument Uchwała XXXIV 238/2014 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finanansowej 2014-06-03 12:59
dokument Uchwała Nr XXXIV/237/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2014 2014-04-08 13:07
dokument Uchwała Nr XXXIII/236/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/226/06 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego -Parlino Łęczyca- położonego na terenie gminy w Starej Dąbrowie 2014-03-04 12:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/235/2014 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-03-04 12:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/234/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2014-03-04 13:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/233/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych 2015-03-02 10:32
dokument Uchwała Nr XXXIII/232/2014 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu Gminy Stara Dąbrowa do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. 2015-03-02 10:34
dokument Uchwała Nr XXXIII/231/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2014-03-04 12:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/230/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Rady Gminy 2014-03-11 10:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/229/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty,Kultury i Sportu 2014-03-11 10:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/228/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju i Budżetu 2014-03-04 13:13
dokument Uchwała Nr XXXIII/227/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej 2014-03-04 13:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/226/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/212/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 2014-03-04 12:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/225/2014 w sprawie podwyższenia kwot, o których mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych 2015-03-02 10:37
dokument Uchwała Nr XXXIII/224/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2014-03-04 12:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/223/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2014 2014-03-11 09:59
dokument Uchwała nr XXXII /222 /2014 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2015-03-02 10:39
dokument Uchwała nr XXXII/221/2014 w sprawie ustalenia dopłaty do wody i ścieków w ramach wszystkich grup taryfowych 2015-03-02 10:39