Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności 2021-01-04 16:44
dokument Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-01-04 16:39
dokument Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-01-04 16:39
dokument Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-01-04 16:37
dokument Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021" 2021-01-04 16:35
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzającej wybudowanie lub niewybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 2021-01-04 16:34
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2021-01-04 16:31
dokument Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osób wnioskujących o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu "Czyste Powietrze" 2021-01-04 16:30
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2021-01-04 16:25
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-01-04 16:23
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-01-04 16:21
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustaleni układu wykonawczego budżetu do uchwał Nr XXII/199/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 30 października 2020 roku 2021-01-04 16:20
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Stara Dąbrowa" 2021-01-04 14:03
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Stara Dąbrowa i jej jednostkach organizacyjnych" 2021-01-04 13:59
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą 2021-01-04 13:53
dokument Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-01-04 13:51
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego 2021-01-04 13:50
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-01-04 13:47
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2021-01-04 13:46
dokument Zarządzenie nr 125a/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawi powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa i rozbudowa stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie" 2021-01-04 13:44
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2021-02-15 10:23
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do Uchwały Nr XXI/194/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020, z dnia 14 października 2020 roku 2021-01-04 13:31
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa 2021-01-04 13:25
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 109/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie określenia zasad transportu dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców lub opiekunów prawnych 2021-01-04 13:22
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-12-31 11:21
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wydzierżawienia budowli i urządzeń będących własnością Gminy Stara Dąbrowa lub będących w jej władaniu a służących zborowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków 2020-12-31 11:11
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-12-31 11:04
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2020 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-12-31 10:54
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa (modernizacja) pomieszczeń świetlicy wiejskiej miejscowości Łęczyna, gmina Stara Dąbrowa" 2020-12-31 10:44
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2020 roku w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie 2020-12-31 10:37
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 Wójt Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2020 roku w sprawie określenia wzoru umowa, a także Regulaminu wynajmu Orlika przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie 2020-12-31 10:35
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/192/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 25 września 2020 roku 2020-12-31 10:28
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-12-31 10:14
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2020-12-31 10:11
dokument Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-12-31 10:05
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie określenia zasad zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców lub opiekunów prawnych 2020-12-31 10:02
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-12-31 09:57
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Wójt Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności 2020-12-31 09:55
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ?Przebudowa i rozbudowa stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie" 2020-12-31 09:53
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa w dzierżawę 2020-12-31 09:50
dokument Zarządzenie Nr 104a/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 września w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa w dzierżawę 2020-12-31 09:48
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-12-31 09:46
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 16:28
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 16:25
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 16:22
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku 2020-09-07 16:20
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w szkole 2020-09-07 16:17
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 16:16
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 16:14
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 16:12
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 16:11
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 16:07
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2020-09-07 16:02
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 16:00
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zaniechania rozpoczętych inwestycji 2020-09-07 15:59
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 15:57
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze Gminy Stara Dąbrowa oraz w obiektach administrowanych przez Gminę Stara Dąbrowa w 2021 oraz 2022 roku 2020-09-07 15:54
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stara Dąbrowa treningu uruchamiania i działania systemu ostrzegania i alarmowania 2020-09-07 15:44
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowa odcinka kanalizacji w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko, gmina Stara Dąbrowa" 2020-09-07 15:42
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 2020-09-07 15:38
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 15:34
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Stara Dąbrowa oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w wypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców i opiekunów prawnych 2020-09-07 15:31
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2020-09-07 15:20
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 15:17
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-09-07 15:12
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (BRAVO-CRP) na całym terytoriujm Rzeczpospolitej Polskiej 2020-07-24 11:35
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku dotyczącego skierowania kota wolnozyjącego na zabeg sterylizacji/kastracji 2020-07-24 11:33
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia układu wyknawczego budżetu do Uchwały Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku 2020-07-24 11:31
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie za 2019 rok 2020-07-24 11:26
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie za 2019 rok 2020-07-24 11:24
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2020-07-24 11:22
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie wydzierżawienia budowli i urządzeń będących własnością Gmiy Stara Dąbrowa lub będących w jej władaniu a służących zbiorowego zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków 2020-07-24 11:20
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2020-07-24 11:05
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowegoi i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2020-07-24 11:03
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starej Dąbrowie" 2020-07-24 11:01
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury" 2020-07-24 10:57
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/II/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Stara Dąbrowa 2020-07-24 10:52
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont oraz Instrukcji obiegu, kontroli oraz archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych Gminy Stara Dąbrowa dla projektu pn. "Przebudowa |(modernizacja) pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczyna, gmina Stara Dąbrowa, w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADERobjętego Programem w zakresie 4.6. Rozwoju ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastrukctury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 2020-07-24 10:49
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont oraz Instrukcji obiegu, kontroli oraz archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych Gminy Stara Dąbrowa dla projektu grantowego "pn. "Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego w ramach działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2020-07-24 10:45
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03, czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont oraz Instrukcji obiegu, kontrol i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych Gminy Stara Dąbrowa dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa" dofinansowanego środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych 2020-07-24 10:36
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2020-06-23 13:55
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-06-23 13:52
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania przez Gminę Stara Dąbrowa środków trwałych do Spółdzielni Socjalnej Pod Dębami, z siedzibą w Starej Dąbrowie 2020-06-23 13:50
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa" 2020-06-23 13:49
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-06-23 13:45
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 29 maja 2020 roku 2020-06-23 13:42
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa 2020-06-23 13:40
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy 2020-06-23 13:34
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2020-06-23 13:30
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu sportowo-plastycznego "Wybieram zdrowie" 2020-06-23 13:29
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2020-06-23 13:27
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia w arkuszach organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 liczby godzin ponadwymiarowych realizowanych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 2020-06-23 13:24
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ograniczeni wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Starej Dąbrowie w uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 2020-06-23 13:22
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2020-06-23 13:20
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu plastycznego "Portret Wójta" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 2020-06-23 13:18
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 2020-06-23 13:16
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2020-06-23 13:13
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-06-23 13:11
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-06-23 13:09
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2020-06-23 13:06
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie wniesienia przez Gminę Stara Dąbrowa nadobowiązkowego wkładu pieniężnego do Spółdzielni Socjalnej Pod Dębami, z siedzibą w Starej Dąbrowie 2020-06-23 13:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzoru umowy zawartej w celu korzystania z hali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie 2020-06-23 13:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie do poświadczenia za zgodność z przedłożonymi dokumentami 2020-06-23 12:58
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2020-06-23 12:56
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-06-23 12:54
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/152/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku. 2020-06-23 12:52
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stara Dąbrowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-04-30 14:56
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2020-04-30 14:54
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 106/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2019 r. 2020-04-30 14:52
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-04-30 14:49
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zakazu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 2020-04-30 14:45
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Starej Dąbrowie 2020-04-30 14:43
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-04-30 14:17
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2020-04-30 14:16
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gmina Stara Dąbrowa z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt 2020-04-30 14:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora, wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/23/19 z dnia 15 listopada 2019 roku zawartego pomiędzy Gminą Stara Dąbrowa a Województwem Zachodniopomorskim 2020-04-30 14:09
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-04-30 14:05
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stara Dąbrowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2020-04-30 14:02
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-04-30 14:00
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej 2020-04-30 13:57
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej 2020-04-30 13:55
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 168/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-04-30 13:53
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie upoważnieni pracowników Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2020-04-30 13:51
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do obsługi systemu teleinformatycznego CEIDG 2020-04-30 13:46
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Stara Dąbrowa za 2019 rok. 2020-03-06 14:29
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/149/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 z dnia 27 lutego 2020 roku. 2020-03-06 14:28
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Referenta ds. promocji i informatyzacji. 2020-03-06 14:26
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu fotograficznego "Gmina Oczami Mieszkańca" w ramach kampanii informacyjnej "Zamień PIT-y na profity". 2020-03-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań gminy wynikających z Porozumienia Nr 7/2020 w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 07 lutego 2020 roku 2020-03-06 14:22
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do przekazywania, aktualizowania i usuwania danych w Rejestrze Danych Kontaktowych. 2020-03-06 14:20
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie upoważnienia do wydawania potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz przekształcania ich w formę dokumentu elektronicznego. 2020-03-06 14:16
dokument Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2020-03-06 14:12
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2020-03-06 14:11
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa 2020-03-06 14:06
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Alicji Terlikowskiej - Sekretarz Gminy Stara Dąbrowa 2020-03-06 14:02
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 2020-03-06 14:00
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie określenia sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. 2020-03-06 13:57
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021. 2020-03-06 13:55
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2020-03-06 13:52
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. 2020-03-06 13:50
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania i przechowywania oraz likwidacji. 2020-03-06 13:49
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2020-03-06 13:47
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2020 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2020-01-20 12:25