Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała 284/10 o ustaleniu podatku od środków transportowych_na_2011 r. 2011-02-07 10:38
dokument Uchwała nr XXXVIII/278/10 w sprawie ceny żyta do podatku rolnego na 2011 r. 2010-12-06 10:23
dokument Uchwała nr XXXVIII/276/10 w sprawie ustalenia podatku od nieruch. na 2011 2010-12-06 10:20
dokument Uchwała nr XXXVII/270/2010 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 2010-10-26 11:11
dokument Uchwała nr XXXVII/269/2010 w sprawie zmian budżetu na 2010 rok 2010-10-26 11:11
dokument Uchwała nr XXXVII/268/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-10-26 11:11
dokument Uchwała nr XXXVII/267/2010 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 2010-10-26 11:11
dokument Uchwała nr XXXVII/266/2010 w sprawie przyjecia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej 2010-10-26 11:10
dokument Uchwała nr XXXVI/265/10 W sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego 2010-09-20 14:04
dokument Uchwała nr XXXVI/264/10 W sprawie zaciagniecia pozyczki w BGK 2010-09-20 14:09
dokument Uchwała nr XXXVI/263/10 W sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 2010-09-20 14:11
dokument Uchwała nr XXXVI/262/10 W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu 2010-09-20 14:13
dokument Uchwała nr XXXVI/261/10 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji 2010-09-20 14:16
dokument Uchwała nr XXXVI/260/10 W sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 2010-09-20 14:17
dokument Uchwała nr XXXV/259/10 W sprawie zaopiniowania podziału na okregi wyborcze 2010-09-20 14:43
dokument Uchwała nr XXXVI/258/10 W sprawie podziału Gminy na okregi wyborcze 2010-09-20 14:19
dokument Uchwała nr XXXV/257/10 W sprawie podziału gminy na obwody głosowania 2010-09-20 14:21
dokument Uchwała nr XXXV/256/10 W sprawie udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej powiatowi stargardzkiemu 2010-09-20 14:24
dokument Uchwała nr XXXV/255/10 W sprawie okreslenia zasad,sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty 2010-09-20 14:27
dokument Uchwała nr XXXV/254/10 W sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w obrebie Kicko 2010-09-20 14:29
dokument Uchwała nr XXXV/252/10 W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli 2010-09-20 14:31
dokument Uchwała nr XXXV/251/10 W sprawie wspóldziałania z Gminą Maszewo 2010-09-20 14:33
dokument Uchwała nr XXXV/250/10 W sprawie wspóldziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2010-09-20 14:39
dokument Uchwała nr 249/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2010 2010-05-06 08:56
dokument Uchwała nr 248/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego 2010-05-06 08:57
dokument Uchwała nr 247/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2010-05-06 08:59
dokument Uchwała nr 246/2010 2010-05-06 09:01
dokument Uchwała nr 245/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 2010-05-06 09:02
dokument Uchwała nr 244/2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2010-05-06 09:05
dokument Uchwała nr 243/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej 2010-05-06 09:09
dokument Uchwała nr 242/2010 2010-05-06 09:11
dokument Uchwała nr 241/2010 w sprawiie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki 2010-05-06 09:11
dokument Uchwała nr 240/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010 2010-05-06 09:13
dokument Uchwała 239/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia POM 2010-05-06 09:14
dokument Uchwała Nr XXXII / 235 /10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok 2010-03-02 20:52
dokument Uchwała 238/10 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej 2010-05-06 09:14
dokument Uchwała 237/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku 2010-05-06 09:15
dokument Uchwała 236/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 2010-05-06 09:16
dokument Uchwała 235/10 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy 2010-05-06 09:17
dokument Uchwała 234/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy RG 2010-05-06 09:18
dokument Uchwała 234/10 2010-03-16 15:03
dokument Uchwała 233/10 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy KRG 2010-05-06 09:20
dokument Uchwała 232/10 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 2010-05-06 09:20
dokument Uchwała 231/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2010-05-06 09:31
dokument Uchwała 230/10 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2010-05-06 09:32
dokument Uchwała 229/10 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia POM 2010-05-06 09:33
dokument Uchwała 228/10 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji 2010-05-06 09:34