Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/229/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji 2021-01-04 11:55
dokument Uchwała Nr XXIV/228/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/205/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 2021-01-04 11:53
dokument Uchwała Nr XXIV/227/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020 2021-01-04 11:50
dokument Uchwała Nr XXIV/226/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognoz finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2021-2030 2021-01-04 11:49
dokument Uchwała Nr XXIV/225/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-01-04 11:47
dokument Uchwała Nr XXIV/224/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2021-01-04 11:45
dokument Uchwała Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2021-01-04 11:44
dokument Uchwała Nr XXIV/222/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2021-01-04 11:43
dokument Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Dąbrowa 2021-01-04 11:41
dokument Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie 2021-01-04 11:34
dokument Uchwała Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/129/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy na 2020 rok 2021-01-04 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/218/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury Sportu na 2020 rok 2021-01-04 11:33
dokument Uchwała Nr XXIV/217/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2021 rok 2021-01-04 11:32
dokument Uchwała Nr XXIV/216/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2021 rok 2021-01-04 11:32
dokument Uchwała Nr XXIV/215/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2021 rok 2021-01-04 11:32
dokument Uchwała Nr XXIV/214/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2021 rok. 2021-01-04 11:32
dokument Uchwała Nr XXIV/213/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa na 2021 rok 2021-01-04 11:31
dokument Uchwała Nr XXIV/212/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-01-04 11:31
dokument Uchwała Nr XXIII/211/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 2021-01-04 11:13
dokument Uchwała Nr XXIII/210/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2021-01-04 11:12
dokument Uchwała Nr XXIII/209/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2021-01-04 11:10
dokument Uchwała Nr XXIII/208/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w Starej Dąbrowie 71 2021-01-04 11:09
dokument Uchwała Nr XXIII/207/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Stara Dąbrowa będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich sp. z o.o. w Goleniowie na lata 2020-2024 2021-01-04 11:08
dokument Uchwała Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji 2021-01-04 11:06
dokument Uchwała Nr XXIII/205/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 2021-01-04 11:04
dokument Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2021-01-04 11:04
dokument Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Dąbrowa 2021-01-04 10:56
dokument Uchwała Nr XXII/202/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 2020-11-06 10:31
dokument Uchwała Nr XXII/201/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2020-11-06 10:30
dokument Uchwała Nr XXII/200/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2020-11-06 10:28
dokument Uchwała Nr XXII/199/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-11-06 10:27
dokument Uchwała Nr XXII/198/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2020-11-06 10:26
dokument Uchwała Nr XXII/197/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa zmienionej Uchwałą Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa 2020-11-06 10:21
dokument Uchwała Nr XXII/196/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Stara Dąbrowa 2020-11-06 10:12
dokument Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2020-11-06 10:07
dokument Uchwała Nr XXI/194/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2020-11-06 10:05
dokument Uchwała Nr XX/193/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2020-10-08 11:32
dokument Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2020-10-08 11:23
dokument Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat gminnych nieruchomości służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów 2020-10-08 11:20
dokument Uchwała Nr XX/190/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2020-10-08 11:17
dokument Uchwała Nr XX/189/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-10-08 11:07
dokument Uchwała Nr XX/188/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2020-10-08 11:02
dokument Uchwała Nr XX/187/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2020-10-08 11:01
dokument Uchwała Nr XX/186/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 września 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa 2020-10-08 10:57
dokument Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020 -2030 2020-09-07 14:34
dokument Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-09-07 14:31
dokument Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół 2020-09-07 14:30
dokument Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych studentów z terenu Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 14:29
dokument Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-09-07 14:29
dokument Uchwała Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2020-07-21 15:08
dokument Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara D.ąbrowa na rok 2020 2020-07-21 15:06
dokument Uchwała Nr XVIII/178/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za obyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2020-07-21 15:05
dokument Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-07-21 15:03
dokument Uchwała Nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacjiuzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Stara Dąbrowa 2020-07-21 14:59
dokument Uchwała Nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gmnie Stara Dąbrowa 2020-07-21 14:57
dokument Uchwała Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchmości stanowiącej własnmość Gminy Stara Dąbrowa 2020-07-21 14:54
dokument Uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 2020-07-21 14:53
dokument Uchwała Nr XVIII/172/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2020-07-21 14:52
dokument Uchwała Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-21 14:51
dokument Uchwał Nr XVIII/170/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spraozdania z wykonania budżetu gminy Stara Dąbrowa za rok 219 2020-07-21 14:49
dokument Uchwała Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenie W,ójtowi Gminy Stara Dąbrowa wotum zaufana 2020-07-21 14:48
dokument Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-06-08 15:43
dokument Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały NR XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa 2020-06-08 15:39
dokument Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2020-06-08 15:33
dokument Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Stara Dąbrowa w 2020 roku" 2020-06-08 14:31
dokument Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa 2020-06-08 14:23
dokument Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2020-06-08 14:16
dokument Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gmny Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2020-06-08 14:11
dokument Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomnikach przyrody 2020-06-08 14:09
dokument Uchwała Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa 2020-04-30 09:02
dokument Uchwała Nr XVI/159/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św.Stanisława Biskupa i Męczennika w miejscowości Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2020-04-30 09:00
dokument Uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w miejscowości Parlino gmina Stara Dąbrowa 2020-04-30 08:57
dokument Uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. św. Katarzyny w miejscowości Rosowo gmina Stara Dąbrowa 2020-04-30 08:55
dokument Uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tolczu Gmina Stara Dąbrowa 2020-04-30 08:52
dokument Uchwała Nr XVI/155/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2020 r. 2020-04-30 08:49
dokument Uchwała Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2020-04-30 08:47
dokument Uchwała Nr XVI/153/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2020-04-30 08:45
dokument Uchwała Nr XVI/152/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2020-04-30 08:43
dokument Uchwała Nr XV/151/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2020-04-27 09:55
dokument Uchwała Nr XV/150/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2020-2030 2020-03-05 11:00
dokument Uchwała Nr XV/149/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2020 2020-03-05 10:58
dokument Uchwała Nr XV/148/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/2019 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 2020-03-05 10:57
dokument Uchwała Nr XV/147/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół 2020-03-05 10:53
dokument Uchwała Nr XV/146/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia diet w formie ryczałtu dla radnych gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 2020-03-05 10:50
dokument Uchwała Nr XV/145/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2020-03-05 10:35
dokument Uchwała Nr XV/144/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Dąbrowa za 2019 r. 2020-03-05 10:33
dokument Uchwała Nr XV/143/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Stara Dąbrowa 2020-03-05 10:31
dokument Uchwała Nr XV/142/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 2020-03-05 10:29
dokument Uchwała Nr XV/141/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, do których zaliczamy domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2020-03-05 10:27
dokument Uchwała Nr XV/140/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2020-03-05 10:23
dokument Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 2020-03-05 10:17