Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/153/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2017. 2019-07-18 09:43
dokument Uchwała Nr XX/152/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stara Dąbrowa przez osoby fizyczne i prawne. 2019-07-18 09:39
dokument Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 02 grudnia 2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. 2019-07-18 09:36
dokument Uchwała Nr XIX/139/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-07-18 08:45
dokument Uchwała Nr XIX/137/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-07-18 08:43
dokument Uchwała Nr XIX/135/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2016 2019-07-18 08:41
dokument Uchwała Nr XIX/134/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2017 rok 2019-07-18 08:38
dokument Uchwała Nr XIX/130/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stara Dąbrowa. 2019-07-18 08:35
dokument Uchwała Nr XIX /129/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2019-07-18 09:45
dokument Uchwała Nr XIX /128/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-07-18 09:45
dokument Uchwała Nr XIX /127/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 2019-07-18 09:46
dokument Uchwała Nr XVII /122/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2016 r. o zmianie uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie podziału Gminy Stara Dąbrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 2019-07-18 09:04
dokument Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020. 2019-07-18 09:34
dokument Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2019-07-18 09:28