Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na: "budowie 4 kurników i odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 371/4 obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z 5 instalacji do 1 MW każda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerze 113 i 114 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie 2021-02-16 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 grudnia 2020 roku o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn."Budowa 4 kurników i odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym gruntu nr 370/4 obręb Chlebówko, miejscowość Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wydłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na :"budowie 4 kurników i odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 370/4 obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzkie, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 4 kurników i odchowalni - dz. 370/4 obr. Chlebówko 2021-02-16 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CHLEBOWO II. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 62 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 24/5 (0003) Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, województwo Zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 września 2020 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 września o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki edukacyjnej na działce oznaczonej numerem ewid. 15/13 obręb Storkówko, położonej w miejscowości Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postępowania sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Instalacja fotowoltaiczna Łęczyca. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 77 MW w okolicach miejscowości Łęczyca, na części działki 303/2 (0006) Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie". 2021-02-16 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 17 sierpnia 2020 roku o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Instalacja fotowoltaiczna Chlebowo "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 116 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 22/10 obręb (0003) Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 sierpnia 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki edukacyjnej na działce oznaczonej numerem ewid.: 15/13, obręb Storkówko, położonej w miejscowości Storkówko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Instalacja fotowoltaiczna Chlebowo "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 116 MW w okolicach miejscowości Chlebowo, na części działki 22/10 obręb (0003) Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie" 2021-02-16 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 4 kurników i odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 370/4 obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie 2021-02-16 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV, budowie słupa oświetleniowego oraz montażu oprawy oświetleniowej zlokalizowanej na terenie działek nr 161, 357/20 i 357/14 obręb Stara Dąbrowa, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki edukacyjnej - dz. 15/13 bręb Storkówko 2021-02-16 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowy z dnia 14 lipca 2021-02-16 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego w ramach przebudowy drogi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 182, 183, 171,161, obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4KV oświetlenia drogowego polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV, budowie słupów oświetleniowych oraz montażu opraw oświetleniowych na działkach nr 161 i 357/20 obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 191 obręb Nowa Dąbrowa oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 136, 75, 100/2, 154/1, 16, 2, 307 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-16 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetleniowej (budowa linii kablowej 0,4kV, budowa słupa oświetleniowego oraz montaż opraw oświetleniowych) na części działki oznaczonej nr ewid. 195/7, obręb Nowa Dąbrowa, w miejscowości Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-06-24 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 58 MW w okolicy miejscowości Łęczyna na częściach działek 309/4, 309/24 obręb (0006) Łęczyca, oraz 92/5, obręb (0013) Tolcz, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie? 2020-06-23 08:40
dokument Poszukujemy rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2021-02-16 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego w ramach przebudowy drogi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 182, 183, 171,161, obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". 2020-06-15 15:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Elektrownia słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce geodezyjnej 149/2 (obręb 0006) w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa?. 2020-06-10 13:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 MW w okolicy miejscowości Łęczyna na terenie działek o nr geodezyjnym 316/2, 304/2 oraz 315/10, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie" 2020-06-04 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 maja 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetleniowej (budowa linii kablowej 0,4kV, budowa słupa oświetleniowego oraz montaż opraw oświetleniowych) na części działki oznaczonej nr ewid. 195/7, obręb Nowa Dąbrowa, w miejscowości Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-06-01 14:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27 maja 2020 r w sprawie zawiadomienia o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji środowiskowej 2020-05-28 07:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową otwartego zbiornika retencyjnego w ramach przebudowy drogi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 182, 183, 171,161, obręb Stara Dąbrowa, położonych w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". 2020-05-22 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 maja 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. Zachodniopomorskie" znajdującej się na działkach nr 153, 154/3, 154/4, 154/6, 155, 156, 157, 160/1, 161/2, 162, 163, 165, 166/2, 167/2 obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa 2020-05-22 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, o zebraniu materiałów i dowodów oraz wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Elektrownia słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce geodezyjnej 149/2 (obręb 0006) w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa? 2020-05-11 12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 maja 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Instalacja fotowoltaiczna Łęczyna" na działkach o nr 316/2, 304/2 i 315/10, obręb Łęczyca, miejscowość Łęczyna, gmina Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie. 2020-05-07 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetleniowej (budowa linii kablowej 0,4kV, budowa słupa oświetleniowego oraz montaż opraw oświetleniowych) na części działki oznaczonej nr ewid. 195/7, obręb Nowa Dąbrowa, w miejscowości Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2020-04-30 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko p.n. " Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa, woj. Zachodniopomorskie" znajdującego się na działkach nr 153, 154/3, 154/4, 154/6, 155, 156, 157, 160/1, 161/2, 162, 163, 165, 166/2, 167/2 obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. 2020-04-24 22:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. o wydaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie oraz rozbudowie stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie ? dostosowanie zaplecza kuchennego do obowiązujących przepisów ? dz. nr 165/1 i 164/3 obr. Stara Dąbrowa 2020-04-24 22:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". 2020-04-24 22:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24.04.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja Fotowoltaiczna Łęczyna II? na terenie działek o nr geodezyjnym 309/4, 309/24 obręb Łęczyca oraz 92/5 obręb Tolcz, gmina Stara Dąbrowa. 2020-04-24 22:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15.04.2020 r. zostały zebrane materiały i dowody do wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja Fotowoltaiczna Łęczyna " na terenie działek o nr geodezyjnym 316/2, 304/2 oraz 315/10, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. - dokument stracił ważność 2020-04-16 07:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 kwietnia 2020 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie oraz rozbudowa stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie - dostosowanie zaplecza kuchennego do obowiązujących przepisów - działki nr 165/1 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-04-03 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 marca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, zebraniu materiałów i dowodów oraz wydłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Rekultywacja kwatery V składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". 2020-03-20 12:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa kontenerowego systemu kompostowania odpadów organicznych i kuchennych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy, gmina Stara Dąbrowa 2020-03-19 07:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Instalacja Fotowoltaiczna Łęczyna " na terenie działek o nr geodezyjnym 316/2, 304/2 oraz 315/10, obręb Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa. - dokument stracił ważność 2020-03-20 12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 marca 2020 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? rozbudowa sieci elektroenergetycznej 04 kV, budowa słupów oświetleniowych oraz montaż opraw oświetleniowych w Starej Dąbrowie 2020-03-09 17:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP w Starej Dąbrowie oraz rozbudowa stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie - dostosowanie zaplecza kuchennego do obowiązujących przepisów - działki nr 165/1 i 164/3 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2020-02-20 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 lutego 2020 r. o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowie słupów oświetleniowych ? Stara Dąbrowa dz. 161, 357/20 2020-02-07 11:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 13:32