Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIII/83/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2012 2012-06-22 10:07
dokument Uchwała nr 82/2011 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-12-27 13:01
dokument Uchwała nr 81/2011 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2011-12-27 12:57
dokument Uchwała nr 80/11 w sprawie określania wzorów informacji i deklaracji podatkowych 2012-01-02 09:53
dokument Uchwała nr 79/11 w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy 2011-12-15 12:46
dokument Uchwała nr 78/11 w sprawie budzetu Gminy na 2011 rok 2011-12-15 12:44
dokument Uchwała nr 77/11 w sprawie obnizenia wysokości składników dodatku mieszkaniowego 2011-12-15 12:43
dokument Uchwała nr 76/11 w sprawie nieodpłatnego przyjecia na własność Gminy nieruchomości 2011-12-15 12:41
dokument Uchwała nr 75/11 w sprawie przyjecia programu wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi 2011-12-15 12:39
dokument Uchwała nr 74/11 w sprawie ustalenia zasad trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 2011-12-15 12:36
dokument Uchwała nr 73/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-12-15 11:12
dokument Uchwała nr72/11 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-12-15 11:08
dokument Uchwała nr 70/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy 2011-11-24 12:23
dokument Uchwała nr 69/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 2011-11-24 12:25
dokument Uchwała nr 68/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. 2011-11-24 12:21
dokument Uchwała nr 67/11 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-11-24 12:24
dokument Uchwała nr XI/66/11 z dn 28 pażdziernika 2011r w sprawie zmiany budżetu na r 2011 2014-06-12 13:30
dokument Uchwała nr 65/11 w sprawie zmiany uchwały 24/11 2011-11-24 11:41
dokument Uchwała nr 64/11 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 2011-11-24 11:40
dokument Uchwała nr 63/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2011 2011-11-24 11:31
dokument Uchwała nr 62/11 w sprawie nadania imienia kompleksowi boisk "Orlik" 2011-11-24 11:30
dokument Uchwała nr 61/11 w sprawie wyboru zastepcy przewodniczącego komisji Oświaty 2011-11-24 11:28
dokument Uchwała IX/60 w sprawie zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie 2011-09-26 22:04
dokument Uchwała IX/59 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2011-09-26 22:05
dokument Uchwała IX/58 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2011-09-26 22:05
dokument Uchwała IX/57w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego 2011-09-26 22:06
dokument Uchwała IX/56 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Nowa Dąbrowa na lata 2008-2015 2011-09-26 22:07
dokument Uchwała IX/55 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Tolcz i Krzywnica na lata 2008-2015 2011-09-26 22:08
dokument Uchwała IX/54 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Łęczyca na lata 2008-2015 2011-09-26 22:08
dokument Uchwała IX/53 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej szkół prowodzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2011-09-26 22:09
dokument Uchwała IX/52w sprawie współdziałania z Gminą Suchań wrealizacji projektu pod nazwą "Wzmacnianie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargarckiego" 2011-09-26 22:13
dokument Uchwała IX/51 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłopków i kłubów dziecięcych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2011-09-26 22:14
dokument Uchwała IX/50 w sprawie współdziałania z Gminą Warnice w zakresie wychowania przedszkolnego działających w niepublicznych przedszkolach działajacych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2011-09-26 22:15
dokument Uchwała IX/49 w sprawie zmiany uchwały prognozy finansowej Gminy Stara Dabrowa na lata 2011-2018 2011-09-26 22:17
dokument UchwałaIX/48 w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dabrowa na rok 2011 2011-09-26 22:18
dokument UchwałaVIII/46 w sprawie aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości Parlino i Storkówkona lata 2008-2015 2011-09-26 23:00
dokument UchwałaVIII/44 w sprawie utrzymania porządku na terenie Gminy Stara Dąbrow 2011-09-26 22:33
dokument UchwałaVIII/43 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2011-2018 2011-09-26 22:45
dokument Uchwała VIII /42 w sprawie zmiany Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Dąbrowie 2011-09-26 19:32
dokument Uchwała VIII/41 w sprawie powołania zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-09-26 19:35
dokument UchwałaVIII/40 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 2011-09-26 19:39
dokument Uchwała VIII/39 w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa za 2010 rok 2011-09-26 19:28
dokument UchwałaVII/38 w sprawie Planu Odnowy w Gminie Stara Dąbrowa na lata2008-2015 2011-09-26 19:24
dokument UchwałaVII/37 w sprawie realizacji Planu Gospodarki Odpadam dla Gminy Stara Dąbrowa 2011-09-26 19:20
dokument UchwałaVII/36 w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2011-09-26 19:16
dokument UchwałaVII/35 w sprawie zmiany budżetu w Gminie Stara Dąbrowa na rok 2011 2011-09-26 19:13
dokument Uchwała nrVII/34/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu-Zarządowi Dróg Powiatowych na realizacje wykonania nawieżchni Sokolniki-Chlebówko 2011-09-26 19:08
dokument Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2011-04-14 10:42
dokument Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2011-04-14 10:45
dokument Uchwała nr V/31/11 z dn 31 marca 2011 w sprawie nie wyrażenia zgodyna wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-06-12 13:26
dokument Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2018 2011-05-20 10:39
dokument Uchwała Nr V/29/11 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego 2011-05-12 14:43
dokument Uchwała Nr V/28/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2011-05-12 14:41
dokument Uchwała Nr V/27/11 w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych 2011-05-12 14:39
dokument Uchwała Nr V/26/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 20011 rok 2011-05-12 14:37
dokument Uchwała Nr V/25/11 w sprawie współdziałania z gminą Marianowo 2011-05-12 14:35
dokument Uchwała nr IV/24/11 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy w m. Kicko 2011-03-22 21:54
dokument Uchwała nr IV/23/11 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok 2011-03-22 21:52
dokument Uchwała nr IV/22/11 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji RG 2011-03-22 21:50
dokument Uchwała nr IV/21/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy RG 2011-03-22 21:48
dokument Uchwała nr IV/20/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich 2011-03-22 21:46
dokument Uchwała nr IV/19/11 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami 2011-03-22 21:44
dokument Uchwała nr IV/18/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazania Problemów Alkocholowych 2011-03-22 21:42
dokument Uchwała nr IV/17/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-03-22 21:39
dokument Uchwała nr III/16/10 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Dabrowa 2011-01-27 12:48
dokument Uchwała nr III/15/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków ,które nie wygasaja z końcem roku budzetowego 2010 2011-01-27 12:51
dokument Uchwała nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie zmiany budzetu Gminy na rok 2010 2014-06-12 13:21
dokument Uchwała Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010rw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2011-2018. 2014-06-12 13:20
dokument Uchwała Nr III/12/10 z dn 30 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2011 2014-06-12 13:18
dokument Uchwała nr II/11/10 z dnia 6 grudnia 2010 w sprawie zmian budzetu na rok 2010 2014-06-12 13:14
dokument Uchwała nr II/10/10 w sprawie współdziałania z Gminą Marianowo 2011-01-27 12:30
dokument Uchwała nr II/9/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-03-22 21:36
dokument Uchwała nr I/8/10 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2011-01-27 12:33
dokument Uchwała nr I/7/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty,Kultury i Sportu 2011-01-27 12:39
dokument Uchwała nr I/6/10 w sprawie powołania przewodniczacego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2011-01-27 12:46
dokument Uchwała nr I/5/10 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2011-01-27 12:44
dokument Uchwała nr I/4/10 w sprawie powołania przewodniczacego Komisji Rewizyjnej 2011-01-27 12:43
dokument Uchwała nr I/3/10 w sprawie powołania sładu osobowego Komisji Rewizyjnej 2011-01-27 12:41
dokument Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego RG 2011-03-22 21:32
dokument Uchwała nr XI/71/11 z dn 28 pażdziernika 2011r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego 2014-06-12 13:33
dokument Uchwała nr I/1/10 w sprawie wyboru przewodniczącego RG 2011-03-22 21:29