Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia prac poprzedzających przygotowanie dotacji podmiotowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz regulamin ustalenia pracy komisji 2021-12-31 12:30
dokument Zarządzenie Nr 147/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-12-31 12:28
dokument Zarządzenie Nr 145/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły podstawowej w Starej Dąbrowie i filii w Parlinie, Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2022 i 2023 roku" 2021-12-31 12:27
dokument Zarządzenie Nr 144/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa za rok 2021 2021-12-31 12:19
dokument Zarządzenie Nr 143/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-12-30 13:38
dokument Zarządzenie Nr 142/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-30 13:36
dokument Zarządzenie Nr 141/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-30 13:35
dokument Zarządzenie Nr 140/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-30 13:34
dokument Zarządzenie Nr 139a/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-12-30 13:32
dokument Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-12-30 13:30
dokument Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2021-12-30 13:29
dokument Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-30 13:27
dokument Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-12-30 13:25
dokument Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXIII/314/2021Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 29 października 2021 roku 2021-12-30 13:23
dokument Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-12-30 13:21
dokument Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, będące własnością Gminy Stara Dąbrowa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2021-12-30 13:18
dokument Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy 2021-12-30 13:17
dokument Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2021-11-17 10:51
dokument Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-11-17 10:49
dokument Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzającej wybudowanie lub niewybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 2021-11-17 10:47
dokument Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022" 2021-11-17 10:46
dokument Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2021-11-17 10:45
dokument Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydania w tych sprawach zaświadczeń 2021-11-17 10:41
dokument Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2021-11-17 10:39
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego 2021-11-17 10:37
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-11-17 10:35
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXII/305/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 29 października 2021 roku 2021-11-17 10:34
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu do obsługi dowodów osobistych 2021-11-17 10:31
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-11-17 10:30
dokument Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-11-17 10:28
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-11-17 10:26
dokument Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 października 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice)" 2021-11-17 10:25
dokument Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-11-17 10:22
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2/2021/2022 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku na rok szkolny 2021/2022 prowadzonej przez Gminę Stara Dąbrowa 2021-11-17 10:20
dokument Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 2021-11-17 10:02
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-11-17 10:00
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy Stara Dąbrowa 2021-11-17 09:57
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 września 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXI/297/2021 z dnia 24 września 2021 roku 2021-11-17 09:52
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Stara Dąbrowa na lata 2022-2023" 2021-11-17 09:49
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Stara Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych na lata 2022-2023" 2021-11-17 09:50
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na|: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice)" 2021-11-17 09:50
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2021-11-17 09:41
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2021/2022 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku na rok szkolny 2021/2022 oraz Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie na rok szkolny 2021/2022, prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2021-11-17 09:39
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 września 2021 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu 2021-09-20 15:47
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 15:45
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 15:43
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXX/292/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku 2021-09-20 15:41
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP Stara Dąbrowa - ETAP I" 2021-09-20 15:37
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Budowa świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa, Białuń, Kicko (eko-świetlice) 2021-09-20 15:35
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wystawców uczestniczących w dożynkach gminnych w Storkówku 2021-09-20 15:32
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wraz z planem sytuacyjnym dożynek gminnych w Storkówku 2021-09-20 15:30
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy w Starej Dąbrowie 2021-09-20 15:27
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 15:25
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 15:24
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Dowóz dzieci z terenu gminy Stara Dąbrowa do szkół podstawowych na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki podczas przewozu w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r." 2021-09-20 15:22
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie realizacji na terenie gminy Stara Dąbrowa konkursu "Najpiękniejsza posesja" podczas dożynek gminnych 2021 2021-09-20 15:19
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2021-09-20 15:18
dokument Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw przydziału lokali mieszkalnych 2021-09-20 15:16
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia prac poprzedzających przyznanie dotacji podmiotowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz regulamin ustalenia pracy komisji 2021-09-20 15:14
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 15:11
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie realizacji na terenie gminy Stara Dąbrowa konkursu sołectw "o dębówkę" 2021-09-20 15:09
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie realizacji na terenie gminy Stara Dąbrowa konkursu pn. "Najpiękniejsza korona dożynkowa 2021" 2021-09-20 15:07
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu "Dąbrowski smakołyk" 2021-09-20 15:00
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie realizacji na terenie gminy Stara Dąbrowa konkursu "Dąbrowskie danie" 2021-09-20 14:58
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie realizacji na terenie gminy Stara Dąbrowa konkursu "Dąbrowskie talenty" 2021-09-20 14:55
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 14:53
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Chlebówko gmina Stara Dąbrowa w formie bezprzetargowej 2021-09-20 14:51
dokument Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Łęczyca gmina Stara Dąbrowa w formie bezprzetargowej 2021-09-20 14:48
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2021-09-20 14:46
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Szczepienie się opłaca" 2021-09-20 14:44
dokument Zarządzenie Nr 77a/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia na 2021 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2021-09-20 14:43
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 14:39
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-09-20 14:36
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźno-kontrolnej w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa, Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie oraz w świetlicach wiejskich 2021-09-20 14:34
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 14:32
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XIX/280/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku 2021-09-20 14:30
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie za 2020 rok 2021-09-20 14:21
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie za 2020 rok 2021-09-20 14:19
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowane na trenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 13:10
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 czerwca w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa II edycji "Biegu o liść dębu" 2021-09-20 13:08
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 13:07
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie powierzenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie realizacji Programu pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2021-09-20 12:59
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 12:33
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażową dla OSP Stara Dąbrowa" 2021-09-20 12:03
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 11:58
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie organizacji konkursu plastycznego "Ekologia-to sprawa publiczna" realizowanego na terenie Gminy Stara Dąbrowa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 2021-09-20 11:56
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowana blankietów z zakresu rejestracji stanu cywilnego 2021-09-20 11:54
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenie układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 11:53
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały r XXVIII/267/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 28 maja 2021 roku 2021-09-20 11:51
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2021-09-20 11:48
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 11:47
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 2021-09-20 11:44
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu udokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2021-09-20 11:42
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu plastycznego "Portret Sekretarza" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 2021-09-20 11:40
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 20 2021-09-20 11:38
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2021-09-20 11:36
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-09-20 11:34
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości i zasad gospodarowania odzieżą 2021-05-19 08:55
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: "Usługi utrzymania terenów zielonych, obiektów małej architektury i budynków będących własnością Gminy Stara Dąbrowa 2021-05-19 08:53
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu cukierniczego "Wypiekowy zawrót głowy" w ramach kampanii informacyjnej "Zamień PIT-y na profity" 2021-05-19 08:50
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stara Dąbrowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny 2021-05-19 08:48
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 05 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-19 08:46
dokument Zarządzenie NR 46/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVI/254/Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 kwietnia 2021 roku 2021-05-19 08:44
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa w zamian za święta przypadające w sobotę w roku 2021 2021-05-19 08:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zmiany zarządzenia Nr 168/2019 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad działania i wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2021-05-17 16:08
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-17 16:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia prac poprzedzających przyznanie dotacji podmiotowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz regulamin ustalenia pracy komisji 2021-05-17 16:01
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2021-05-17 14:35
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-17 14:29
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-17 14:23
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Stara Dąbrowa za rok 2020 2021-05-17 14:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2021-05-17 14:18
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały nr XXVI/252/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 26 marca 2021 roku 2021-05-17 14:16
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego 2021-05-17 14:11
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: "Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stara Dąbrowa w kwocie nieprzekraczającej 1 200 000,00 złotych" 2021-05-17 14:02
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-17 12:47
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2021-05-17 12:28
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przeglądu materiałów niejawnych i brakowania informacji niejawnych wytworzonych lub przechowywanych w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2021-05-17 12:24
dokument Zarządzenie Nr 30a/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-17 12:21
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie wraz z rozbudową o halę garażowa dla OSP Stara Dąbrowa" 2021-05-17 12:19
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-05-17 12:14
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Punktu Informacyjnego ds. szczepień przeciwko COVID-19 oraz powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 2021-05-17 12:13
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXV/246/2021 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 z dnia 26 lutego 2021 roku 2021-05-17 12:09
dokument Zarządzenie Nr 24/ Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2021-05-17 12:06
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmiany budżetu gminy 2021-03-04 15:02
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-03-04 14:58
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Wójta Gminy Stara Dąbrowa oraz udziału Wójta Gminy Stara Dąbrowa w Komitetach Honorowych 2021-03-04 14:54
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie powołania i odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie 2021-03-04 14:52
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkursu cukierniczego "Wypiekowy zawrót głowy" w ramach kampanii informacyjnej "Zamień PIT-y na profity" 2021-03-04 14:25
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań gminy wynikających z Porozumienia Nr 3/2021 w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 11 lutego 2021 roku 2021-03-04 14:22
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zasad wykonywania Prawo zamówień zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa 2021-03-04 14:16
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-03-04 14:12
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Dąbrowie 2021-03-04 14:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021-03-04 14:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 03 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-03-04 14:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022 2021-03-04 14:00
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Punktu Informacyjnego ds. szczepień przeciwko COVID-19 oraz powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19 2021-03-04 13:56
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-03-04 13:54
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności 2021-03-04 13:53
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-03-04 13:51
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2021-03-04 13:49
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Stara Dąbrowa 2021-03-04 13:47
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-03-04 13:44
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2021 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2021-03-04 13:42
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2021-03-04 13:23
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2021 2021-03-04 13:08
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny 2021-03-04 13:06