Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w gminie Stara Dąbrowa 2022-03-15 12:04
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2022 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2022-03-15 12:03
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXV/354/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 z dnia 25 lutego 2022 roku 2022-03-15 12:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 roku oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2022-03-15 11:25
dokument Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 11:23
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie sprostowani oczywistej omyłki pisarskiej w tytule zarządzenia nr 56/2020 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy 2022-03-15 11:22
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia rokowań przeprowadzonych po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Stara Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 11:19
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, które zadania statusowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-03-15 11:18
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizacji zadań gminy wynikających z Porozumienia nr 4/2022 w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 1 lutego 2022 roku 2022-03-15 11:16
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 11:13
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Przebudowę dróg w miejscowościach Załęcze i Łęczyca wraz z towarzyszącą infrastrukturą" 2022-03-15 11:10
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 9 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2022-03-15 11:08
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3/2021/2022 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku na rok szkolny 2021/2022 oraz Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Starej Dąbrowie na rok szkolny 2021/2022, prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa 2022-03-15 11:06
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2022-03-15 11:03
dokument Zarządzenie Nr 19a/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2022 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2022-03-15 11:00
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2022 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2022-03-15 10:48
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czystości i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na rok szkolny 2022/2023 2022-03-15 10:07
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą 2022-03-15 10:03
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: "Doposażenie Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie" 2022-03-15 10:01
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2022-03-15 09:58
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach zaświadczeń 2022-03-15 09:56
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zmierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2022-03-15 09:54
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2022 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2022-03-15 09:48
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 09:46
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji na terenie Gminy Stara Dąbrowa konkurs "Gmina w rytmie disco" w ramach kampanii informacyjnej "Zamień PIT-y na profity" 2022-03-15 09:37
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowane na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 09:17
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2022-03-15 09:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022 2022-03-15 09:13
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa w zamian za święto przypadające w sobotę w roku 2022 2022-03-15 09:07
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2022 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2022-03-15 09:05
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 09:04
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2022-03-15 08:54
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego 2022-03-15 08:49
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku osłonowego 2022-03-15 08:44