Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/2007 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej 2008-01-18 00:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78 /2007 w sprawie rozłożenia na raty 2008-01-18 00:10
dokument Zarządzenie Nr 77/2007 w sprawie ustalenia wysokości odpisu na fundusz nagród w 2007 roku 2008-01-18 00:09
dokument Zarządzenie Nr 76/2007 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu tworzenia, uruchamiania 2008-01-18 00:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75/07 w sprawie dodania w rzeczowym wykazie akt nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych dla 2008-01-18 00:07
dokument Zarządzenie nr 80/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008r. 2008-01-18 00:16
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 79/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Obs 2008-01-18 00:15
dokument Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego określonego w kwintalach żyta do celów wydzierżawiania gruntów będących własnością Gminy. 2007-12-17 00:31
dokument Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stara Dąbrowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2007-12-17 00:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 71/2007 w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w Szkole 2007-12-17 00:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2007 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2007-12-17 00:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 68/2007 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2007 2007-12-17 00:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 67/2007 w sprawie powołania Komisji 2007-12-17 00:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 66/2007 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Urzędu Gminy Stara Dąbrowa. 2007-12-17 00:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2007-12-17 00:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 64/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007 2007-12-17 00:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 63/2007 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2007 2007-12-17 00:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/2007 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2007 2007-12-17 00:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2007 w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w Szkole 2007-12-17 00:04
dokument Zarządzenie Nr 60/2007 Wójta Gminy w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2007-12-17 00:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59/2007 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Po 2007-12-17 00:01
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 58 /2007 z dnia 14 września 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie II przetargu nieograniczonego na 2007-10-01 23:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57 / 2007 z dnia 06 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokalu użytkowego, położonego w Starej Dąbrowie/ b. przedszk 2007-10-01 23:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56 / 2007 z dnia 06 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości w obrębie Kicko stanowiąc 2007-10-01 23:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2007 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2007 2007-10-01 23:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54 / 2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości w obrębie Kicko stanowiąc 2007-10-01 23:23
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53 /2007 z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 2007-10-01 23:21
dokument Zarządzenie Nr 51/ 07 08 sierpnia 2007 rokuW sprawie powołania zespołu ds. przygotowania gminnych uroczystości 2007-10-01 23:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2007 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2007 2007-10-01 23:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 49 /2007 Wójta Gminy w Starej Dąbrowie z dnia 27 lipca 2007 r.w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych 2007-10-01 23:14
dokument Zarządzenie Nr 48/2007 z dnia 20 lipca 2007 r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podreaników i zakupu jednolitego stroju dziec 2007-10-01 23:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2007 zdnia 20 lipca 2007r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2007-10-01 23:09
dokument 2007-10-01 23:07
dokument Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2007-10-01 23:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2007 roku 2007-10-01 23:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2007 roku 2007-10-01 22:59
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E NR 42/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi 2007-08-14 15:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45 / 2007 w sprawie ustalenia ceny do celów sprzedaży w II przetargu nieograniczonym nieruchomości położonych w obrębie Kicko 2007-08-14 15:44
dokument Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/07 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2007/2008. 2007-08-14 15:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2007 2007-08-14 15:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/07 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/07 w sprawie regulaminu tworzenia, uruchamiania i dysponowania funduszem nagród w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:42
dokument ZARZĄDZENIE nr 36/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w gminie Stara Dąbrowa 2007-08-14 15:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/07 w sprawie przyznania dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły podstawowej w Parlinie na realizację zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie rozwijania i wspierania działań 2007-08-14 15:41
dokument Zarządzenie Nr 34/07 w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy 2007-08-14 15:41
dokument Zarządzenie Nr 33/07 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw w zakresie świadczeń rodzinnych 2007-08-14 15:40
dokument Zarządzenie Nr 32/07 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania czynności faktycznych i zatwierdzania wydatków budżetowych 2007-08-14 15:40
dokument Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych 2007-08-14 15:40
dokument Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 2007-08-14 15:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29 / 2007 2007-08-14 15:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie. 2007-08-14 15:39
dokument .ZARZĄDZENIE Nr 27 / 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 2007-08-14 15:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-08-14 15:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu 2007-08-14 15:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24 / 2007 w sprawie umorzenia czynszu 2007-08-14 15:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23 / 2007 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kicko 2007-08-14 15:37
dokument Zarządzenie nr 22/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 2007-08-14 15:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/07 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2007-08-14 15:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/07 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2007-08-14 15:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/07 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr /18 / 2007 2007-08-14 15:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert n realizację w 2007r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-08-14 15:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2007 2007-08-14 15:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2007 2007-08-14 15:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2007 2007-08-14 15:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2007 2007-08-14 15:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu wójta 2007-08-14 15:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2007-08-14 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczek a 2007-08-14 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2007 w sprawie odmowy umorzenia czynszu 2007-08-14 15:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2007 w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom Urzedu Gminy 2010-02-03 20:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2007 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2007-08-14 15:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2007 rok 2007-08-14 15:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2007 w sprawie wydzielenia lokalu socjalngo 2007-08-14 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2007 Zaliczam Pani Monice Kędzierskiej 2007-08-14 15:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2007 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania 2007-08-14 15:23