Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 95/2012 w sprawie regulacji organizacji i przetwarzania danych osobowych 2014-06-13 09:48
dokument Zarzadzenie nr 94/ 2012 w sprawie samooceny systemu kontroli zarządczej 2013-01-29 09:00
dokument Zarzadzenie nr 93/ 2012 w sprawie przekazania zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych 2013-04-10 13:17
dokument Zarzadzenie nr 92/ 2012 w sprawie przekazania zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych 2013-04-10 13:18
dokument Zarzadzenie nr 91/ 2012 w sprawie zasad rejestracji umów 2013-01-29 14:56
dokument Zarzadzenie nr 90/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2015-03-04 11:38
dokument Zarzadzenie nr 89/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2012 roku 2015-03-04 11:40
dokument Zarzadzenie nr 88/2012 w sprawie: rezdysponowania rezerwy budżetowej 2015-03-04 11:50
dokument Zarzadzenie nr 87/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2015-03-04 11:50
dokument Zarzadzenie nr 86/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ds. gospodarki komunalnej i intrastruktury technicznej 2015-03-04 11:52
dokument Zarządzenie nr 85/2012 Dotyczy zmian budżetu Gminy na rok 2012 2012-12-28 08:23
dokument Zarzadzenie nr 84/2012 w sprawie wydzierżawienia budowli i urządzeń służacych zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków ścieków stanowiących własność Gminy Stara Dąbrowa 2015-03-04 11:54
dokument Zarządzenie nr 83/2012 dotyczy zmian budżetu Gminy na 2012 rok 2012-12-28 08:23
dokument Zarządzenie nr 82/2012 dotyczy rozdysponowania rezerwy budżetowej 2012-12-28 08:24
dokument Zarządzenie nr 81/2012 dotyczy powołania komisji przetargowej 2012-12-28 08:25
dokument Zarządzenie nr 80/2012 dotyczy powołania komisji przetargowej do oceny ofert 2012-12-28 08:26
dokument Zarządzenie nr 79/2012 dotyczy zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2012-12-28 08:26
dokument Zarządzenie nr 78/2012 dotyczy ustalenia układu wykonawczego 2012-12-28 08:27
dokument Zarządzenie nr 77/2012 dotyczy zmian budżetu gminy na 2012 rok 2012-12-28 08:28
dokument Zarządzenie nr 76/2012 dotyczy zasad sprzedaży nieruchomości 2012-12-28 08:28
dokument Zarządzenie nr 75/2012 dotyczy upoważnienia dyrektorów szkół 2012-12-28 08:29
dokument Zarządzenie nr 74/2012 dotyczy rozdysponowania rezerwy budżetowej 2012-12-28 08:30
dokument Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013 2012-11-15 08:55
dokument Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie umorzenia czynszu najmu za lokal mieszkalny 2012-11-15 08:53
dokument Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "przebudowę, remont pomieszczeń remizy strażackiej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino" 2012-11-15 08:51
dokument Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kicko 2012-11-15 08:47
dokument Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-11-15 08:44
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XX/134/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 października 2012 roku 2012-11-15 08:41
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-11-15 08:36
dokument Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-10-29 12:44
dokument Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-10-29 11:12
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa 2012-11-22 09:27
dokument Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2012-10-29 12:50
dokument Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych 2012-10-29 10:28
dokument Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2012-11-15 08:34
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta Po KL oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Infirmatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta Po KL w Gminie Stara Dąbrowa 2012-11-15 08:58
dokument Zarądzenie Nr 58/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-10-29 10:22
dokument Zarządzenie nr 57/2012 wsprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały XIX/127/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 września 2012 roku 2012-10-29 10:11
dokument Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-10-29 10:44
dokument Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 2012-10-09 12:36
dokument Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie powołania Zespołu do spraw przepeowadzenia inwentaryzacji zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Stara Dąbrowa, w których wytwarzane są odpady komunalne 2012-09-28 08:49
dokument Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-09-10 09:25
dokument Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Starej Dąbrowy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2012-09-28 08:53
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrebie Storkówko gmina Stara Dąbrowa w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 2012-09-07 10:24
dokument Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-09-10 09:22
dokument Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2012 roku 2012-09-10 09:29
dokument Zarądzenie Nr 48/2012 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonych w obrębie Stara Dąbrowa 2012-09-07 09:46
dokument Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kicko 2012-09-07 09:41
dokument Zarzadzenie Nr 46/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stara Dąbrowa dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stara Dąbrowa na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-09-07 09:39
dokument Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-09-07 09:31
dokument Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-09-07 09:28
dokument Zarządzenie Nr 43/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia ukłądu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-09-07 08:57
dokument Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia" 2012-09-07 08:54
dokument Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie zmian w Regulaminie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa 2012-08-03 13:26
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania zmian organizacyjnych w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa 2012-08-03 13:25
dokument Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-08-03 13:22
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-03 13:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie upowaznienia Sekretarza Gminy do zastepowania Wójta Gminy w okresie nieobecności 2012-08-03 13:19
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" 2012-08-03 13:17
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 88/2010 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących godpodarkę finansową Gminy Stara Dąbrowa 2012-09-07 08:49
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-07-10 14:23
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2012 roku 2012-07-10 14:17
dokument Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-07-10 14:11
dokument Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:"Termomodernizację dachu i budynku szkolnego w miejscowości Parlino" 2012-07-10 14:08
dokument Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-07-10 13:58
dokument Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie prowadzenia metryk spraw 2012-07-10 13:58
dokument Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-06-01 12:51
dokument Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa 2012-06-01 13:06
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krzywnica gmina Stara Dąbrowa 2012-06-01 13:02
dokument Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenie układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-06-01 13:40
dokument Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012 roku 2012-06-01 13:46
dokument Zarządzenie Nr 23/12 w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Stara Dąbrowa 2012-05-04 12:45
dokument Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-05-04 12:41
dokument Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie upoważnienia do potwierdzania przyjęcia wniosków o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2012-05-04 12:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2012-06-01 13:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2012 2012-05-04 12:33
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 oraz ustalenie układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2012-04-11 09:38
dokument Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XV/102/2012 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 marca 2012 roku 2012-04-11 09:36
dokument Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszałcenie nauczycieli 2012-11-28 07:43
dokument Zarządzenie Nr 15/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych 2012-03-07 11:02
dokument Zarządzenie nr 14 /2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały 93/2012 2012-05-04 12:32
dokument Zarządzenie 13/2012 w sprawie upowaznienia kierownika GOPS W Starej Dabrowie do realizacji zadań Gminy 2012-03-15 16:08
dokument Zarządzenie nr 12 /2012 w sprawie ustalenia zastępstwa w razie nieobecności Dyrektora Szkoły 2012-02-21 22:44
dokument Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie ustalenia wysokości stypendium 2012-02-21 22:45
dokument Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2012-02-06 15:15
dokument Zarządzenie nr9/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu 2012-02-21 22:43
dokument Zarządzenie nr8/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu 2012-02-21 22:41
dokument Zarządzenie nr7/2012 w sprawie zmian Budżetu gminy w 2012 r 2012-02-21 22:40
dokument Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki 2015-04-29 14:56
dokument Zarządzenie nr5/2012 w sprawie ustalenia planu finansowego 2012-02-21 22:38
dokument Zarządzenie nr 4 /2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy 2012-02-21 22:36
dokument Zarządzenie nr3/2012 w sprawie umorzenia czynszu za wynajem 2012-02-21 22:30
dokument Zarządzenie nr 2/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu 2012-02-21 22:33
dokument Zarządzenie nr1 /2012 zmieniajace zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej 2012-02-21 22:35