Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
 2. spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz. U z 1999 r. Nr 41, poz.419) w zakresie wykształcenia;
 3.  posiada 3 letni staż pracy.

 

Dodatkowe wymagania i warunki przystąpienia do konkursu:

 1. kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 2. kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 3. posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania  instytucji kultury i bibliotek;
 4. posiada predyspozycje do organizacji i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną;
 5. posiada umiejętności sprawnej organizacji pracy;
 6. dobra znajomość obsługi komputera;
 7. zastrzega się, iż osoba zatrudniona na stanowisku kierownika wykonywać będzie w ramach tego stosunku pracy równocześnie pracę bibliotekarza.

 

 1. Oferty osób przystępujących do kursu powinny zawierać:
 2. podanie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
 3.  kwestionariusz osobowy osoby  ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. CV, oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika)
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie( dyplom ukończenia studiów wyższych oraz inne dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje);
 6. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. koncepcje funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa, w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.30 do godz.15.30, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem i podpisem „Konkurs- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie” w terminie do 29 czerwca 2011 r. do godz. 15.00.

      Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Stara     

      Dąbrowa.

      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  

      indywidualnie.

Informacje na temat konkursu udzielane są pod nr 91/573 98 31.

                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                            Mieczysław Włodarczyk 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 10-06-2011 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2011 15:19