Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie zmian Budżetu Gminy 2014-12-11 22:31
dokument Zarządzenie Nr 90/2014 zmieniające zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Stara Dąbrowa 2015-03-03 11:27
dokument Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy 2014-12-11 22:36
dokument Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 2014-12-11 22:38
dokument Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:29
dokument Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy 2014-12-11 22:42
dokument Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy 2014-12-11 22:43
dokument Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-03 11:30
dokument Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2014-12-11 22:45
dokument Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2014-12-11 22:47
dokument Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 2015-03-03 11:31
dokument Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:32
dokument Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy 2014-12-11 22:54
dokument Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia pulbicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizację cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa". 2015-03-03 11:33
dokument Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:34
dokument Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 2014-12-11 23:00
dokument Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy 2014-12-11 23:02
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie ustalenia czynszu na dzierżawę nieruchomości 2014-12-11 23:03
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie w sprawie ustalenia stawki za dzierżawę nieruchomości 2014-12-11 23:05
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie umorzenia czynszu za lokal mieszkalny 2014-12-11 23:07
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie powołania operatorów obsługi systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych. 2015-03-03 11:34
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powołania kordynatora gminnej komisji wyborczej 2014-12-11 23:10
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizację cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa". 2015-03-03 11:36
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy 2014-09-30 10:56
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:37
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom 2014-09-30 10:51
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum 2014-09-30 10:55
dokument Zarządzenie Nr62/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-03-03 11:38
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizację cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa". 2015-03-03 11:40
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian budżetu gminy 2014-09-30 10:47
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na" "Budowę placu zabaw w miejscowości Parlino i Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa w ramach programu Radosna Szkoła". 2015-03-03 11:41
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:40
dokument Zarządzenie nr 57 /2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Lokalizację prefabrykowanej szatni kontenerowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury na działce o nr geod. 22/3, obręb Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa". 2015-03-03 11:43
dokument Zarządzenie nr 56 /2014 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego 2014-08-04 13:12
dokument Zarządzenie nr 55 /2014 w sprawie zmian budżetu gminy 2014 roku 2014-08-04 13:05
dokument Zarządzenie nr 53 /2014 w sprawie zaliczenia udokumentowanych nakładów finansowych na remont lokalu 2014-08-04 13:07
dokument Zarządzenie nr 52 /2014 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2014-08-04 13:01
dokument Zarządzenie nr 51 /2014 w sprawie zaliczenia udokumentowanych nakładów finansowych na remont 2014-08-04 13:04
dokument Zarządzenie nr 50 /2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę placu zabaw w miejscowości Parlino i Chlebówko, Gmina Stara Dąbrowa w ramach programu Radosna Szkoła". 2015-03-03 11:45
dokument Zarządzenie nr 49 /2014 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Starej Dąbrowie do wykonywania czynności w sprawach przyznawania Karty Dużej Rodziny. 2015-03-03 11:45
dokument Zarządzenie nr 48 /2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i związanym z tym zagospodarowaniem terenu oraz zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". 2015-03-03 11:47
dokument Zarządzenie nr 46 /2014 w sprawie zmian w budzecie gminy 2014-08-04 12:58
dokument Zarządzenie nr 45 /2014 w sprawie zmaian budzetu w 2014 roku 2014-08-04 12:50
dokument Zarządzenie nr 44 /2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 2014-08-04 12:54
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-06-27 12:46
dokument Zarządzenie nr 42/2014 w sprawie okreslenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum 2014-08-04 12:49
dokument Zarządzenie nr 41/2014 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Stara Dąbrowa w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 2015-03-03 11:48
dokument Zarządzenie nr 40 /2014 w sprawie powołania Zespołu Weryfikacyjnego 2014-08-04 12:45
dokument Zarządzenie nr 39/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 roku 2014-06-13 10:54
dokument Zarządzenie nr 38/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 roku 2014-06-13 10:51
dokument Zarządzenie nr 37/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku 2014-06-13 11:00
dokument Zarządzenie nr 36/2014 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2014-06-13 10:56
dokument Zarządzenie nr 35/2014 w sprawie ustalenia operatorów informatycznych w obwodowych komisjach wyborczych 2014-06-13 10:57
dokument Zarządzenie nr 34/2014 w sprawie powołania kordynatora gminnego obsługi informatycznej 2014-06-13 10:59
dokument Zarządzenie nr 33/2014 w sprawie powołania komisji wyborczych 2014-06-13 10:50
dokument Zarządzenie nr 32/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku 2014-06-13 11:01
dokument Zarządzenie nr 31/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu 2014-06-13 11:03
dokument Zarządzenie nr 30/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek, obręb Parlino, gmina Stara Dąbrowa". 2015-03-03 11:49
dokument Zarządzenie nr 29 /2014 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji z zakrestu ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów. 2015-03-03 11:50
dokument Zarządzenie nr 28/2014 w sprawie dotacji dla przedszkoli niepublicznych 2014-06-13 10:48
dokument Zarządzenie nr 27/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014 2014-06-13 10:47
dokument Zarządzenie nr 26/2014 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Starej Dąbrowie do realizacji zadań Gminy wynikających z Porozumienia Nr 8/2014 w sprawie sposobu organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 27 lutego 2014r. 2015-03-03 11:51
dokument Zarządzenie nr 25/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu w sprawach ramowych procedur udzeialania zamówień publicznych 2015-03-03 11:54
dokument Zarządzenie nr 24/2014 w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz ilości stypendystów 2015-03-03 11:55
dokument Zarządzenie nr 23 /2014 w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Starej Dąbrowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2015-03-03 11:52
dokument Zarządzenie nr 22/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014. 2015-03-03 11:55
dokument Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:56
dokument Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie ustalenia układu wykonwaczego budżetu 2015-03-03 11:56
dokument Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014. 2015-03-03 11:57
dokument Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok. 2015-03-03 11:58
dokument Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014. 2015-03-03 11:58
dokument Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 11:59
dokument Zarządzenie nr 13/2014 w sprawie ustalenia układu wykonwaczego budżetu. 2015-03-03 11:59
dokument Zarządzenie nr 12/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczecieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Dąbrowa na 2014r. 2015-03-03 12:00
dokument Zarządzenie nr 11/2014 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Dąbrowie. 2015-03-03 12:01
dokument Zarządzenie nr 10/2014 w sprawie zaliczenia udokumentowanych nakładów finansowych na remont lokalu mieszkalnego w poczet czynszu najmu. 2015-03-03 12:02
dokument Zarządzenie nr 9/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Stara Dąbrowa w 2014 roku. 2015-03-03 11:54
dokument Zarządzenie nr 08/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2014 oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2015-03-03 12:02
dokument Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Krzywnica w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 2015-03-03 12:03
dokument Zarządzenie nr 06/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014. 2015-03-03 12:04
dokument Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie ustalenia planu finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 2015-03-03 12:04
dokument Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie umorzenia czynszu za lokal mieszkalny. 2015-03-03 12:05
dokument Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2014 rok. 2015-03-03 12:06
dokument Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2014. 2015-03-03 12:06
dokument Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Stara Dąbrowa w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty 2014r. 2015-03-03 12:07