Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2006 w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Grabskiej do prowadzenia określonych spraw i dokonywania czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 2007-08-14 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2006 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2007-08-14 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2006 w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy 2007-08-14 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2006 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2007-08-14 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2006 w sprawie 2007-08-14 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2006 w sprawie 2007-08-14 15:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2006 2007-08-14 15:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2006 w sprawie 2007-08-14 15:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2006 w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń i innych spraw 2007-08-14 15:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Zastępcy Wójt Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2006 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę opału ciekłego - olej opałowy do trzech kotłowni z terenu gminy Stara Dąbrowa tj. GCK Stara Dąbrowa, Gimnazjum Publi 2007-08-14 15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2006 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Gminy Stara Dąbrowa i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stara 2007-08-14 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2006 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Osrodka POmocy Społecznej w Starej Dąbrowie do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rod 2007-08-14 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2006 w sprawie zobowiązania Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do realizowania zadań GMinnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych 2007-08-14 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie do wydawanaia decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej 2007-08-14 15:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2006 w sprawie ustalenia zastepstwa w czasie nieobecności Dyrektora w Szkole 2007-08-14 15:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2006 w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w Szkole 2007-08-14 15:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2006 w sprawie ustalenia zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora w Szkole 2007-08-14 15:17
dokument ZARZADZENIE NR 67/2006 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przetargu na dostawę opału ciekłego - olej 2007-08-14 15:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2006 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2007-08-14 15:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006 2007-08-14 15:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2006 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przetargu na dostawę opału stałego 2007-08-14 15:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonych w obrebie Kicko 2007-08-14 15:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2006 w sprawie ustalenia warunków wydzierżawienia świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie 2007-08-14 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/06 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę opału ciekłego - olej 2007-08-14 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/06 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych w zamian za dni świateczne przypadające w wolne soboty 2007-08-14 15:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/06 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2007-08-14 15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2006 2007-08-14 15:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2006 w sprawie powołanaia Komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę opału stałego 2007-08-14 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2006 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przetragu 2007-08-14 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2006 w sprawie 2007-08-14 15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/2006 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2006 w sprawie umorzenia czynszu 2007-08-14 15:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2006 w sprawie umorzenia czynszu 2007-08-14 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2006 w sprawie umorzenia czynszu 2007-08-14 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2006 w sprawie umorzenia czynszu 2007-08-14 15:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2006 w sprawie umorzenia czynszu 2007-08-14 15:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2006 w sprawie przyjęcia zasad ustalania ceny i opłat za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2007-08-14 15:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2006 w prawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na dostawę paliw płynnych 2007-08-14 15:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006 2007-08-14 15:08
dokument ZARZĄDZENIE 47/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, op 2007-08-14 15:06
dokument ZARZĄDZENIE 46/2006 w sprawie 2007-08-14 15:05
dokument ZARZADZENIE NR45/2006 w sprawie upoważnienia Starszego Pracownika Socjalnego do wydawania deczji w sprawach świadczeń rodzinnych 2007-08-14 15:05
dokument ZARZADZENIE NR 44/2006 w sprawie rozłożenia na raty 2007-08-14 15:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Kicko oznaczonej numerem działki 106 o pow. 0,12ha 2007-08-14 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2006 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przetargu 2007-08-14 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2006 w sprawie doroczenia czynszu najmu 2007-08-14 15:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2006 w sprawie zatwierdzenia protokołu z przetargu 2007-08-14 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2006 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na udzielenie kredytu długoterminowego 2007-08-14 15:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2006 w sprawie powołania Komisji do rozpatzrenia ofert na udzielenie kredytu długoterminowego 2007-08-14 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006 2007-08-14 15:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2006 2007-08-14 15:00
dokument ZARZADZENIE NR 28/2006 w sprawie zatwierdzenia arkuszy kalkulacyjnych placówek oświatowych gminy Stara Dąbrowa na rok szkolny 2006/2007 2007-08-14 15:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2006 2007-08-14 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2006 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie i wszystkich iednostek organizacyjnych gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2006 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2007-08-14 14:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006 2007-08-14 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2006 2007-08-14 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2006 w sprawie umorzenia czynszu najmu 2007-08-14 14:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2006w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2006 2007-08-14 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2006 w sprawie zmian budżetu gminy w roku 2006 2007-08-14 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2006 w sprawie rozłożenia na raty 2007-08-14 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2006 w sprawie rozłożenia na raty 2007-08-14 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2006 w sprawie umorzenia czynszu najmu 2007-08-14 14:55
dokument ZARZADZENIE NR 16/2006 w sprawie ustalenia ceny dla celów wynajmu - dzierżawy lokalu użytkowego stanowiacego Punkt Apteczny w budynku nr 30c Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie gmina Stara Dąbr 2007-08-14 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR15/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Białuń i ustalenie stawki wyjściowej do celów przetargu 2007-08-14 14:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2006 w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia komunalnego 2007-08-14 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2006 w sprawie organizacji Stałego Dyzuru Wójta Gminy Stara Dąbrowa na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2007-08-14 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2006 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i innych spraw 2007-08-14 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2006 w spawie odmowy rozłożenia na raty 2007-08-14 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2006 w sprawie umorzenia czynszu najmu 2007-08-14 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2007-08-14 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2006 w sprawie zaopatrzenia pracowników w odzierz i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą 2007-08-14 14:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2006 w sprawie przyznania dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu \"Dąbrovia\" w Starej Dąbrowie na realizcję zadań publicznych gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizy 2007-08-14 14:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2006 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 2007-08-14 14:49
dokument ZARZADZENIE NR 5/2006 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2007-08-14 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2006 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2006 rok 2007-08-14 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2006 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dostarczanie materiałów biurowych do Urzedu Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006r. zadań publicznych na terenie gminy Stara Dąbrowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2007-08-14 14:46
dokument ZARZADZENIE NR 1/2006 w sprawie ustalenia ceny dla celów sprzedaży nieruchomości położonej w obrebie Łęczyca gmina Stara Dąbrowa, działka nr 162 o pow. 0,12 ha 2007-08-14 14:45