Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Decyzja Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-12-30 16:06
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2022-01-07 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2021 roku o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Białuń zlokalizowanej na działce o nr geod. 143/9 obręb Białuń, gmina Stara Dąbrowa 2021-12-29 08:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii 400 kV Morzyczyn-Donowo w zakresie słupów nr 62 i 166" - dokument stracił ważność 2021-12-29 08:38
dokument Postanowienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2021 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000,00 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, bez zmiany pojemności kwatery ? dz. 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gm. Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-12-21 14:19
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2021 r. o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000,00 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, bez zmiany pojemności kwatery ? dz. 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gm. Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-12-21 14:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji Nr 11/2021 z dnia 09.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 400kV Morzyczyn-Dunowo" 2021-12-16 11:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji Nr 12/2021 z dnia 09.12.2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 400kV Morzyczyn-Dunowo" 2021-12-16 11:20
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 113 i 114 obręb Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-12-13 15:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi zlokalizowanej na części dz. o nr geod. 101/14 obręb Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa. 2021-12-13 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 07 grudnia 2021 roku o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki o nr geod. 263/58 obręb Parlino, miejscowość Parlino, gmina Stara Dąbrowa 2021-12-07 09:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania adminisracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 400kV Morzyczyn-Dunowo" - dokument stracił ważność 2021-12-14 09:50
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 400kV Morzyczyn-Dunowo" - dokument stracił ważność 2021-12-14 09:51
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 25 listopada 2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji oraz wydłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowania przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 116/3 obręb Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-11-25 11:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 23 listopada 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa obejmującego miejscowość Kicko 2021-11-23 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 22 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Białuń zlokalizowanej na działce o nr geod. 143/9 obręb Białuń, miejscowość Białuń, gmina Stara Dąbrowa 2021-11-22 14:03
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 listopada 2021 r. o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 113 i 114 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa - dokument stracił ważność 2021-11-19 14:15
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 19 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 113 i 114 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa" - dokument stracił ważność 2021-11-19 14:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 15 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na części działki o nr geod. 263/58 obręb Parlino, miejscowość Parlino, gmina Stara Dąbrowa. 2021-11-15 12:16
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 317/5 w obrębie Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." - dokument stracił ważność 2021-11-18 09:25
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 316 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." - dokument stracił ważność 2021-10-15 09:37
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 14 października 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 109, 110, 111/2, 112 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie." - dokument stracił ważność 2021-10-15 09:35
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 04 października 2021 r. o wydłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania fla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na skłądowisku odpadów inne niż nebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000 Mg/ rok na 60 000 Mg/rok, zez zmiany pojemności kwatery, dz. 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa" - dokument stracił ważność 2021-10-04 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 01 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa 2021-10-01 12:06
dokument "Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 września 2021 r. o wydłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa" 2021-09-29 15:04
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pt: "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Dąbrowa - III edycja zmian" 2021-09-28 14:45
dokument Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 24.09.2021 r. decyzji Wójta Gminy Stara Dąbrowa ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania bioreaktorów z funkcji stabilizacji i kompostowania (zamiennie) wraz ze zmianą ilości kompostowanch odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) na terenie ZZO Staragrd w Łęczycy - części dz. 161/1 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa 2021-09-28 14:45
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.09.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 317/5 w obrębie Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". 2021-09-09 10:11
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.09.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki o nr 316 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". 2021-09-09 10:09
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.09.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działek o nr 109, 110, 111/2, 112 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". 2021-09-09 10:06
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 27.08.2021 r., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania kwatery nr VI na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łęczycy, polegająca na zwiększeniu ilości rocznie przyjmowanych odpadów z 40 000 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, bez zmian pojemności kwatery, dz. nr 163 i 165 obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-08-27 13:06
dokument Zawiadomienie-obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, w związku z prowadzonym postępowaniem dot. obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa, w gminie Stara Dąbrowa.  - dokument stracił ważność 2021-08-25 14:07
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.08.2021 r. w sprawie zebrania materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w Gminie Stara Dąbrowa. - dokument stracił ważność 2021-08-16 14:44
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa" - dokument stracił ważność 2021-08-04 14:51
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. - dokument stracił ważność 2021-08-03 12:29
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 29.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię­wzięcia pn. "Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 116/3 w obrębie Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-07-29 13:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku - dokument stracił ważność 2021-07-12 14:01
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 09.07.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania bioreaktorów z funkcji stabilizacji na funkcję stabilizacji i kompostowania (zamiennie) wraz ze zmianą ilości kompostowanych odpadów, w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) na terenie ZZO Stargard w Łęczycy ? części dz. nr 161/1, obręb Łęczyca 6, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-07-09 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 06 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa zlokalizowanej na części działki o nr geod. 50/1 obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2021-07-06 15:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Stara Dąbrowa 2021-07-02 08:54
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa BRG.6220.5-13.2021.MNI z dnia 30.06.2021 r Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy - dokument stracił ważność 2021-06-30 13:07
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa BRG.6220.4-13.2021.MNI z dnia 30.06.2021 r Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy - dokument stracił ważność 2021-06-30 13:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Dąbrowa BRG.6220.3-11.2021.MNI z dnia 30.06.2021 r.Stron o przesunięciu terminu załatwienia sprawy - dokument stracił ważność 2021-06-30 13:05
dokument Decyzja z dnia 14.06.2021 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 301 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie". - dokument stracił ważność 2021-06-14 15:44
dokument Obwieszczenie z dnia 14.06.2021 r o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 301 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa, województwo zachodniopomorskie". - dokument stracił ważność 2021-06-14 15:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna w m. Nowa Dąbrowa zlokalizowanej na części działki oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Nowa Dąbrowa gmina Stara Dąbrowa 2021-06-10 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zebrania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,0 MW oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 301, w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa" 2021-05-27 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie świetlicy kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Nowa Dąbrowa zlokalizowanej na części działki o nr geod. 50/1 obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2021-05-20 14:36
dokument Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 317/5 w obrębie Stara Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa" - dokument stracił ważność 2021-05-10 16:07
dokument Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 316 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-05-10 16:05
dokument Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 109, 110, 111/2, 112 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa" - dokument stracił ważność 2021-05-10 16:04
dokument Obwieszczenie z dnia 10.05.2021 r. w sprawie wydłużenia terminu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 301, w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa" - dokument stracił ważność 2021-05-10 16:01
dokument Obwieszczenie z dnia 28.04.2021 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 317/5 w obrębie Stara Łęczyca, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-04-28 10:55
dokument Obwieszczenie z dnia 27.04.2021 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 33,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 316 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-04-27 14:41
dokument Obwieszczenie z dnia 23.04.2021 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 109, 110, 111/2, 112 w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-04-23 14:30
dokument Obwieszczenie z dnia 22.04.2021 r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 o wydajności 2 000 ton/rok za pomocą mobilnego rozdrabniacza na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Stargardzie, na działce nr geodezyjny 161/1 obręb ewidencyjny 0006 Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-04-23 10:32
dokument Obwieszczenie z dnia 14.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 301, w obrębie Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-04-14 14:53
dokument Zawiadomienie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu oględzin na działce nr 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. - dokument stracił ważność 2021-04-06 12:25
dokument Obwieszczenie dnia 29.03.2021 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 4 kurników i odchowalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 370/4, obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa, powiat Stargardzki, województwo zachodniopomorskie". - dokument stracił ważność 2021-03-29 13:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 299/4 położonej w obrębie Stara Dąbrowa w gminie Stara Dąbrowa. - dokument stracił ważność 2021-03-22 16:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP = do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej nr ewid. 312 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-03-18 11:57
dokument Obwieszczenie z dnia 11.03.2021 r. o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 o wydajności 2 000 ton/rok za pomocą mobilnego rozdrabniacza na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Stargardzie, na działce nr geodezyjny 161/1 obręb ewidencyjny 0006 Łęczyca, Gmina Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2021-03-11 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 11 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zebranych materiałach i dowodach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (maks. ciśnienie robocze MOP= do 0,5 Mpa) na działce oznaczonej numerem ewid. 312 obręb Kicko, gmina Stara Dąbrowa. 2021-02-19 13:21