Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IV/ 27/2006 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stara Dąbrowa na lata 2007 – 2014”. 2007-10-10 13:51
dokument UCHWAŁA NR IV/29/2006 w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagradzania za inkaso 2007-08-14 14:20
dokument UCHWAŁA NR IV/28/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. 2007-08-14 14:19
dokument UCHWAŁA NR IV/26/2006 w sprawie współdziałania gmminy Stara Dąbrowa z miastem Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie gminy 2007-08-14 14:16
dokument UCHWAŁA NR IV/25/2006 w sprawie przyjecia programu współpracy gminy Stara Dąbrowa z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami na 2007r. 2007-08-14 14:16
dokument UCHWAŁA NR IV/24/2006 w sprawie wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2007-08-14 14:15
dokument UCHWAŁ NR IV/23/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2007-08-14 14:14
dokument UCHWAŁA NR IV/22/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:14
dokument UCHWAŁA NR IV/21/2006 w sprawie wytąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia - Złoty Krzyż Zasługi 2007-08-14 14:13
dokument UCHWAŁA NR III/20/2006 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 2007-08-14 14:13
dokument UCHWAŁA NR III/19/2006 w sprawie wyboru zastepcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2007-08-14 14:12
dokument UCHWAŁA NR III/18/2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2007-08-14 14:12
dokument UCHWAŁĄ NR III/17/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2007-08-14 14:12
dokument UCHWAŁA NR III/15/2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2007-08-14 14:11
dokument UCHWAŁA NR III/14/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju i Budżetu Gminy 2007-08-14 14:11
dokument UCHWAŁA NR III/12/2006 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2007-08-14 14:10
dokument UCHWAŁA NR III/11/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2007-08-14 14:09
dokument UCHWAŁA NR II/10/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-08-14 14:09
dokument UCHWAŁA NR I/9/06 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2007-08-14 14:08
dokument UCHWAŁA NR I/2/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2007-08-14 14:08
dokument UCHWAŁA Nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczacego Rady Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/256/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/258/06 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 2007-08-14 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/252/06 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 2007-08-14 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/251/06 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/250/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzedowi Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 14:05
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/249/2006 zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:04
dokument UCHWAŁA Nr XXXVII/248/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/247/06 w sprawie wprowadzenia \"Regulaminu korzystania z placów zabaw w Gminie Stara Dąbrowa\" 2007-08-14 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/246/06 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 2007-08-14 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/245/06 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego 2007-08-14 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/243/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-08-14 14:02
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/244/06 w sprawie ustanowienia drzew pomnikami przyrody 2007-08-14 14:01
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/242/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II-gie półrocze 2006 roku 2007-08-14 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/241/06 w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady GMiny na II-gie półrocze 2006 roku 2007-08-14 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/240/06 w sprawie zaaopniowania podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 2007-08-14 13:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/239/06 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 13:57
dokument UCHWAŁA NR XXX/238/06 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 13:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego \"Parlino-Łęczyca\" położonego na terenie gminy w Starej Dąbrowie 2007-08-14 13:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/225/06 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 2007-08-14 13:56
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/224/06 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2007-08-14 13:55
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/223/06 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla parcowników Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2007-08-14 13:55
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/222/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa dotyczacego terenów w miejscowości Stara Dąbrowa 2007-08-14 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/221/06 w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 2007-08-14 13:54
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/220/06 2007-08-14 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/219/06 2007-08-14 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/218/06w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Stara Dąbrowa 2007-08-14 13:52