Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa 2020-07-24 15:11 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2020-06-17 15:07 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Starej Dąbrowie 2020-06-16 11:56 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa 2020-06-02 14:59 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie i filii w Parlinie, Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2020 i 2021 r. 2019-11-28 10:33 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, Gmina Stara Dąbrowa 2019-08-21 13:36 Po terminie składania ofert
"Dowóz dzieci z terenu Gminy Stara Dąbrowa do szkół podstawowych na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020" 2019-08-09 08:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Białuń, gmina Stara Dąbrowa 2019-08-02 13:15 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze gminy Stara Dąbrowa oraz w obiektach administrowanych przez gminę Stara Dąbrowa 2019-08-01 13:57 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci z terenu Gminy Stara Dąbriwa do szkół podstawwych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020 2019-07-10 08:47 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dąbrowa 2019-06-07 16:16 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz gmina Stara Dąbrowa 2019-05-16 15:51 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku nr 1 w Starej Dąbrowie z podziałem na dwa lokale mieszkalne 2019-01-14 19:40 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2019 r. 2018-11-26 12:08 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci własnymi środkami transportu wykonawcy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku,Parlinie i Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019 2018-06-11 11:27 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci własnymi środkami transportu wykonawcy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku, Parlinie i Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach 2018-2019 i 2019-2020. 2018-05-08 08:49 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci własnymi środkami transportu wykonawcy do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku, Parlinie i Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach 2018-2019 i 2019-2020. 2018-04-06 20:54 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy kontenerowej w m.Tolcz Gmina Stara Dąbrowa 2018-02-13 13:43 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczyca 2018-01-30 14:16 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od włscicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2017-12-18 14:54 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie i Starej Dąbrowie, Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie w 2018 r. 2017-12-04 17:49 Po terminie składania ofert
Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie -Etap1-Roboty ziemne i Fundamenty 2017-09-25 13:20 Po terminie składania ofert
Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Załęcze 2017-09-25 12:43 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Tolcz, Gmina Stara Dąbrowa 2017-08-18 14:19 Po terminie składania ofert
Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Załęcze 2017-07-27 09:26 Po terminie składania ofert
Budowa remizy strażackiej w Starej Dąbrowie -Etap1-Roboty ziemne i Fundamenty 2017-07-18 12:53 Po terminie składania ofert
Przebudowa pomieszczeń w celu wydzielenia części szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole w Starej Dąbrowie 2017-07-17 11:04 Po terminie składania ofert
Przebudowa pomieszczeń w celu wydzielenia częsci szkoły na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole w Starej Dąbrowie 2017-06-26 13:30 Po terminie składania ofert
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko 2017-06-13 12:11 Po terminie składania ofert
Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Załęcze 2017-06-13 11:52 Po terminie składania ofert
Remont wymiana nawierzchni drogowej w Starej Dąbrowie dz.338 i w Storkówku dz. 15/4. 2017-06-06 10:53 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 128 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu. 2017-02-13 11:15 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie,Gimnazjum i GCK w Starej Dąbrowie,świetlic wiejskich w Storkówku,i Parlinie oraz Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2016-11-07 10:52 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino,przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko 2016-08-24 12:12 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2016-04-13 12:44 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci szkolnych własnymi środkami transportu Wykonawcy 2016-04-04 13:39 Po terminie składania ofert
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie,Gmina Stara Dąbrowa 2016-01-18 15:12 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2015-12-09 12:57 Po terminie składania ofert
Dostawa Oleju Opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach :Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie,Gimnazjumi GCK,świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie oraz UG Stara Dąbrowa w 2016 roku 2015-11-23 10:36 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie 2015-09-08 13:13 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2015-08-07 14:03 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 2015-07-06 12:48 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Łęczyca,Nowa Dąbrowa,Chlebówko i Łęczyna w Gminie Stara Dąbrowa 2015-05-08 16:24 Po terminie składania ofert
Zamówienie publiczne pn. Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa 2015-03-02 15:56 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2014-12-17 22:42 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2014-12-05 13:54 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz świetlic wiejskich w Storkówku , Parlinie, w 2015 r 2014-11-24 16:30 Po terminie składania ofert
Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa. 2014-09-19 09:46 Po terminie składania ofert
Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa 2014-08-21 11:31 Po terminie składania ofert
Modernizacja cmentarza komunalnego w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa 2014-08-05 12:44 Po terminie składania ofert
Budowa placu zabaw w miejscowości Parlino i Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa w ramach programu Radosna Szkoła 2014-07-25 08:56 Po terminie składania ofert
Lokalizacja prefabrykowanej szatni kontenerowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury na działce o nr geod. 22/3, obręb Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa1. Ogłoszenie do pobrania 2014-07-15 10:58 Po terminie składania ofert
Budowa placów zabaw w miejscowaości Parlino i Chlebówko,Gmina Stara Dąbrowa w ramach programu "Radosna Szkoła" 2014-07-07 16:05 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków i związanym z tym zagospodarowaniem terenu oraz zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Stara Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2014-06-30 11:59 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 252/12, 283, 293/2 293/31, 293/33, 305, 326, 304, obręb Parlino, gmina Stara Dąbrowa 2014-04-22 12:07 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie w 2014 r. 2013-12-05 13:06 Po terminie składania ofert
Renowacja budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Dabrowa (dot. Pałacu i oficyny pałacowej)? 2013-11-26 14:01 Po terminie składania ofert
Renowacja budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Dabrowa (dot. Pałacu i oficyny pałacowej) 2013-10-21 15:06 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Storkówko i Załęcze, gmina Stara Dąbrowa 2013-10-14 14:12 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci szkolnych własnymi środkami transportu Wykonawcy, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Parlinie, Gimnazjum Publicznego w Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016 2013-07-18 10:42 Po terminie składania ofert
Termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki w budynku Gimnazjum Stara Dąbrowa, Gmina Stara Dąbrowa 2013-06-10 10:39 Po terminie składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2013-06-03 15:53 Po terminie składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej Chlebówko,Chlebowo, Rosowo 2013-04-11 11:51 Po terminie składania ofert
Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków oraz zasilaniem elektrycznym, obręb Białuń, Gmina Stara Dąbrowa 2013-04-04 12:18 Po terminie składania ofert
"Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz świetlic wiejskich w Storkówku i Parlinie, w 2013 r.". 2012-12-04 13:35 Po terminie składania ofert
Budowa placu zabaw w miejscowości Parlino, gmina Stara Dąbrowa 2012-11-28 14:08 Po terminie składania ofert
Przebudowa, remont pomieszczeń remizy strażackiej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino 2012-10-25 14:13 Po terminie składania ofert
Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Parlino wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia 2012-07-13 10:38 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja dachu i budynku szkolnego w miejscowości Parlino 2012-06-06 13:57 Po terminie składania ofert
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załęczu 2012-05-14 14:09 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie oraz świetlicy wiejskiej w Storkówku w 2012 r.". 2011-11-23 14:03 Po terminie składania ofert
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Załęczu 2011-11-21 11:44 Po terminie składania ofert
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Łęczyna, gmina Stara Dąbrowa 2011-07-21 10:36 Po terminie składania ofert
Przebudowa nawierzchni placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chlebówku, gmina Stara Dąbrowa 2011-07-12 14:49 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji elektrycznej zasilającej na terenie działek nr geod: 1/5, 4/1, 6/7, 6/8 obręb Rosowo i działek nr geod.: 16/2, 20/2, 20/3, 20/17 obręb Chlebowo, gmina Stara Dąbrowa. 2010-12-07 14:36 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, w 2011 r. 2010-12-03 11:58 Po terminie składania ofert
Rozbudowa, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Storkówko, ocieplenie elewacji wraz ze zmianą kolorystyki, zagospodarowanie terenu działki, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej i zakup wyposażenia. 2010-11-09 08:33 Po terminie składania ofert
Modernizacja szkolnego placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr geod. 101/3 w Parlinie, gmina Stara Dąbrowa 2010-10-21 13:30 Po terminie składania ofert
Modernizacja szkolnego placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr geod. 101/3 w Parlinie, gmina Stara Dąbrowa 2010-10-05 14:38 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stara Dąbrowa 2010-09-16 13:26 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalnym(adaptacja projektu Orlik 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 40/5, 32, obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa 2010-08-11 09:07 Po terminie składania ofert
Rozbudowa cmentarza gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geod. 100, 101, 102,obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa w dziale 2010-07-28 15:33 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków, na terenie gminy Stara Dąbrowa, trasa Krzywnica-Nowa Dąbrowa-Stara Dąbrowa. 2010-07-23 16:24 Po terminie składania ofert
Dowożenie dzieci szkolnych własnymi środkami transportu Wykonawcy, do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówku i Parlinie, Gimnazjum Publicznego w Starej Dąbrowie oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013?. 2010-07-20 17:24 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalnym(adaptacja projektu Orlik 2012) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 40/5, 32, obręb Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa 2010-07-11 23:41 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych w m. Chlebówko, gmina Stara Dąbrowa. 2010-07-06 23:10 Po terminie składania ofert
Rozbudowa cmentarza gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geod. 100, 101, 102,obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2010-06-09 22:00 Po terminie składania ofert
Rozbudowa cmentarza gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr geod. 100, 101, 102,obręb Nowa Dąbrowa, gmina Stara Dąbrowa 2010-05-13 19:28 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej w Chlebowie 2010-03-29 18:31 Po terminie składania ofert
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczyca wraz z zakupem wyposażenia. 2010-02-24 17:12 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie w 2010 r. 2009-11-16 11:32 Po terminie składania ofert
Remont elewacji, dachu, wymiana okien i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na terenie działki o nr geod.: 170/10 w Starej Dąbrowie nr 72 ? Przedszkole, Gmina Stara Dąbrowa? 2009-09-17 12:30 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Łęczyca oraz Kicko". 2009-08-20 13:23 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Łęczyca oraz Kicko". 2009-07-10 20:38 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr geod: 308/36, 308/45, 308/69, 308/73, 308/90 położonych w miejscowości Kicko, gmina Stara Dąbrowa 2009-07-08 15:04 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, Gimnazjum Publicznego i Gminnego Centrum Kultury w Starej Dąbrowie w 2009 r. 2008-12-05 08:48 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami z miejscowości 2008-09-29 23:35 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni w budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej w Parlinie, 2008-09-08 18:02 Po terminie składania ofert
Zakup (dostawa) fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób 2008-09-05 17:47 Po terminie składania ofert
Zakup (dostawa) fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, dla potrzeb Gminy Stara Dąbrowa. 2008-08-25 12:18 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu boisk sportowych (adaptacja projektu Orlik 2012) 2008-08-14 18:00 Po terminie składania ofert