Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stara Dąbrowa

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa

wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 39, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1, art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie
z uchwałą Rady Gminy w Starej Dąbrowie Nr XXIX/208/09 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa”,

zawiadamiamo wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa, obejmującego część obrębów Tolcz
i Łęczyca oraz w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – prognozy oddziaływania na środowisko,
w dniach od 12 września 2011 r. do 12 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, ul. Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa,
pok. nr 6 w godz. 9.00-15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Starej Dąbrowie, ul. Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa,
pok. nr  1  o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte projekcie zmiany studium lub projekcie prognozy oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta  Gminy Stara Dąbrowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03 listopada 2011 r.

 

Wójt Gminy Stara Dąbrowa

                                                                                                                 Mieczysław Włodarczyk 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanislaw Stankiewicz 02-09-2011 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2011 15:22