Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

2022-03-08 08:22:21

Program "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości uzyskania do 100% dofinansowania kosztów na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Warunkiem formalnym przystąpienia do programu jest:

  • Deklaracja właściciela nieruchomości o zamiarze usunięcia materiałów zawierających azbest,
  • Zgłoszenie robót budowlanych z adnotacją, że Starostwo Powiatowe w Stargardzie nie wnosi sprzeciwu.

Jednocześnie informuję, iż dofinansowanie

związane z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest dotyczy wyłącznie kosztów:

  • demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
  • transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,
  • unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o  złożenie pisemnej deklaracji o zamiarze usunięcia tych wyrobów wraz z załącznikami

Wzór wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa oraz do pobrania TUTAJ!

Zgłoszenie zamiaru przekazania w 2022 r. do utylizacji wyrobów zawierających azbest należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Dąbrowa do 15.03.2022 r. pok. nr 23 (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w roku 2022 r.)

Załączniki, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie do dnia 29.03.2022 r.:

1. Kopia zgłoszenia demontażu pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych złożonego do Starostwa Powiatowego lub kserokopię ostatecznej decyzji na budowę (w przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest wymaga uzyskania pozwolenia na budowę) - dot. przypadku zgłaszania azbestu razem z demontażem

2. Zaświadczenie lub adnotacja o braku sprzeciwu ze strony Starostwa.

3. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, z której usunięte zostaną wyroby zawierające azbest.

4. Zdjęcie zdemontowanego i przygotowanego azbestu do odbioru lub w przypadku zgłoszenia demontażu zdjęcie pokrycia dachowego.

* właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

** niepotrzebne skreślić.

*** m² ilość zgłaszanych należy policzyć na podstawie przelicznika: wielkość płyty razy ilość płyt, np. 125 cm x 110 cm x 20 szt = 27,50 m².

W przypadku płyt azbestowych znajdujących się jeszcze na dach należy pamiętać, że płyty ułożone są na tzw. „zakładkę”. Metraż dachu nie jest zatem tożsamy z metrażem azbestu.

PLIK - oświadczenie do podpisania
PLIK - wniosek ndofinansowania kosztów na zadanie usuwanie wyrobów zawierających azbest+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych z formularzu, dla potrzeb niezbędnych do publikacji komentarza - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Kierownik jednostki jest procesorem danych osobowych.

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30