Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

Regulamin świetlic wiejskich

REGULAMIN  ŚWIETLIC KORZYSTANIA ZE WIEJSKICH

NA TERENIE GMINY STARA DĄBROWA

 

§ 1

 

Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Stara Dąbrowa i są częścią składową mienia komunalnego Gminy.

 

I. Uczestnictwo w zajęciach

1. W zajęciach świetlicy wiejskiej ma możliwość uczestniczenia każde dziecko z terenu Gminy Stara Dąbrowa powyżej 6 roku życia. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać w świetlicy wyłącznie z opiekunem (rodzice, dziadkowie, osoba pełnoletnia z najbliższej rodziny). Dzieci (do 18 roku życia) w świetlicy przebywają wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna dziecka.

2. Rodzic dziecka powinien złożyć u osoby prowadzącej zajęcia oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicy, oraz ewentualne samodzielne jej opuszczanie.

 

II. Warunki korzystania ze świetlic wiejskich

Ze świetlic wiejskich na terenie gminy Stara Dąbrowa mogą korzystać:

1. dzieci i młodzież z terenu gminy Stara Dąbrowa w ramach zajęć prowadzonych przez opiekuna świetlic bądź w ramach spędzania wolnego czasu pod opieką osoby dorosłej,

2. mieszkańcy w ramach odbywających się zebrań wiejskich,

3. członkowie klubów sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń sportowych,

4. członkowie Kół Gospodyń Wiejskich,

5. członkowie OSP z gminy Stara Dąbrowa w ramach działalności statutowej OSP,

6. mieszkańcy gminy Stara Dąbrowa w celach prywatnych,

7. inne osoby i podmioty w celach prywatnych komercyjnych i innych, w tym komunie, chrzciny, imprezy okolicznościowe, festyny, szkolenia prowadzone przez osoby lub instytucje z zewnątrz, w ramach ich działalności gospodarczej.

§ 2

 

I. Korzystający ze świetlicy zobowiązany jest do:

1) przestrzegania niniejszego regulaminu;

2) kulturalnego zachowania się;

3) korzystania z wyposażenia i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;

4) dbania o świetlicę oraz o wyposażenie (meble, zabawki, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt multimedialny, materiały plastyczne, itp.)

5) sprzątania po zakończeniu korzystania ze świetlicy.

 

 

§ 3

 

1. W świetlicach oraz na terenach przynależnych do świetlicy obowiązuje zakaz  korzystania ze świetlicy wiejskiej w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 w sposób zakłócający ciszę nocną;

2. Świetlica udostępniana jest przez opiekuna świetlicy osobom pełnoletnim;

3. W przypadku organizowania w świetlicy przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, opiekun świetlicy udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich;

4. Dysponenci  i korzystający ze świetlic wiejskich organizując przedsięwzięcia mogą korzystać z obiektu jedynie w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem, właściwościami i wyposażeniem;

5. Użytkownicy świetlic wiejskich, korzystając z obiektów zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku i czystości w miejscach publicznych;

6. Bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięć realizowanych w świetlicach korzystający zobowiązani są do uprzątnięcia wcześniej użytkowanych pomieszczeń oraz terenu przynależnego do świetlic.

 

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30