Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

Surowce mineralne

Obecnie na terenie gminy nie funkcjonują podmioty gospodarcze zajmujące się pozyskiwaniem surowców mineralnych.

Według danych Państwowego Instytutu Geologicznego oraz specjalistycznych opracowań branżowych na obszarze gminy Stara Dąbrowa zarejestrowane jest złoże kruszywa naturalnego pod nazwą „KRZYWNICA”.

Złoże zostało udokumentowane w 1988 r. na zlecenie funkcjonującego w tamtym czasie Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Szczecinie. Karta rejestracyjna złoża została zatwierdzona decyzją Geologa Wojewódzkiego z dnia 15.04.1998 r.

Obszar udokumentowanego złoża położony jest na północ od wsi Krzywnica w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 142 (Szczecin – Chociwel) i przylega do niej od strony południowej.

Zasoby bilansowe oszacowano na 48 tys. ton kruszywa naturalnego. Występująca kopalina to osady piaszczyste drobnych frakcji z domieszką piasków różnoziarnistych w spągu. Jest to złoże jednopokładowe; średnia miąższość złoża wynosi 3,8 m, przy czym maksymalna miąższość ściany eksploatacyjnej dochodziła do 9 m. Złoże należy do złóż suchych, a jego eksploatacja nie naruszyła warstwy wód podziemnych.

Ze względu na jakość kopaliny, kruszywo to przydatne jest do produkcji zapraw i betonów zwykłych.

Według danych Geologa Wojewódzkiego obszar poeksploatacyjny (wyrobisko) zajmuje powierzchnię 0,78 ha. Obszar do wyeksploatowania 0,72 ha. Teren częściowo zrekultywowany, po wyeksploatowaniu całego złoża rekultywacja w kierunku zalesienia na powierzchni 1,5 ha.

W oparciu o dokumentację „Waloryzacja przyrodnicza gminy Stara Dąbrowa stwierdza się, że przedstawione złoże położone jest w centralnej części projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Krąpieli”, tworzącego korytarz ekologiczny (ponadregionalny) łączący tereny Pojezierza Ińskiego z Ujściem Odry, na którym ma obowiązywać zakaz zmiany form użytkowania gruntów.

Jednocześnie przedstawione złoże znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego nr 157, zakwalifikowanego do strefy W.III – ochrony stanowisk archeologicznych (szczegółowy zakres ochrony w strefach opisany jest w Studium, część – ochrona dóbr kultury).

Na obszarze gminy zinwentaryzowano tereny byłych wyrobisk, na których obecnie zlokalizowane są wysypisko śmieci (obręb Łęczyca), były zakład produkcji betonów (obręb Stara Dąbrowa). Niewielkie nieużytkowane odkrywki znajdują się: na południe od miejscowości Łęczówka, na zachód od Nowej Dąbrowy (dz. nr 101 o pow. 1,13 ha); na południe od Chlebówka w Białuniu (dz. nr 94 i 84 o pow. 0,26 ha) przeznacza się do rekultywacji.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30