Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

Wody powierzchniowe

Rzeki

Grunty pod wodami gminy Stara Dąbrowa wykazują ścisły związek z rzeźbą terenu i budową geologiczną. Są to rzeki, potoki, jeziora, bagna oraz tereny podmokłe zasilane przez wody gruntowe.

Powierzchnia gruntów pod wodami wg danych geodezyjnych (PODKK – Wykaz gruntów wg stanu na 01.01.2002 r.) wynosi ogółem 286 km2, z tego: śródlądowe wody płynące – 152 ha, śródlądowe wody stojące – 65 ha i rowy – 69 ha.

Pod względem własnościowym, są to głównie tereny Skarbu Państwa; grunty osób fizycznych to zaledwie 9 ha, z tego 4 ha pod wodami stojącymi i 5 ha zajmują rowy.

Grunty gminy Stara Dąbrowa w całości położone są na obszarze zlewni rzeki Iny

Ina jest największym dopływem rzeki Odry w granicach województwa zachodniopomorskiego. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Ińskim w rejonie miejscowości Ciemnik. Całkowita długość rzeki wynosi 129,1 km, a zlewnia rzeki zajmuje powierzchnię 2130 km2. Przepływ SNQ na stanowisku ujściowym wynosi około 5 m3/s. Do podstawowych dopływów zalicza się rzeki przepływające przez obszar gminy Stara Dąbrowa – Krąpiel (długości 46 km) wraz z dopływami – Kania, Sokoła i Giełdnica.

Wzdłuż zachodniej granicy gminy płynie rzeka Małka, uchodząca w okolicach Stargardu do Iny.

Niemal wszystkie cieki wodne przepływające przez gminę Stara Dąbrowa mają południkowy kierunek przepływu.

Krąpiel bierze swój początek w gminie Chociwel. Płynie początkowo w kierunku zachodnim, a następnie w okolicy Chlebówka zakręca na południe opływając teren gminy wzdłuż wschodniej i południowej granicy. Na terenie gminy tworzy liczne i malownicze meandry. Uchodzi do Iny pod Stargardem. W okolicach Krzywnicy na Krąpieli utworzony został kompleks stawów rybnych. Dopływ wody regulowany jest jazem położonym na północ od wsi. Dolina Krapieli obok jezior rynnowych należy do najbardziej malowniczych fragmentów gminy Stara Dąbrowa. Dotyczy to zwłaszcza odcinka pomiędzy Krzywnicą a Chlebówkiem, gdzie na wschodnim brzegu doliny występuje szereg malowniczych wyniesień moreny czołowej.

Kania bierze swój początek w okolicach wsi Mokre. Jest to nieduży strumień płynący na przeważającej części swojego biegu terenami lesistymi. W dolnym biegu tworzy odcinek wschodniej granicy gminy. Wpada do Krąpieli na wschód od Chlebowa.

Sokoła jest niewielkim ciekiem wodnym wypływającym z terenu gminy Maszewo. Płynie wyraźną doliną przez tereny uprawne. Wpada do Krąpieli koło Rokicia

Giełdnica (Biały Potok) bierze swój początek w gminie Maszewo w okolicach Dębic. Odwadnia środkową część gminy Stara Dąbrowa. Uchodzi do Krapieli na południe od Nowej Dąbrowy. W okolicy Tolcza tworzy stosunkowo szeroką dolinę wypełnioną trwałymi użytkami zielonymi.

Małka jest niewielkim ciekiem wodnym płynącym z północy na południe o długości około 8 km. Jej źródliska położone są na zachód od miasta Maszewo, w rejonie wsi Radzanek. Na długości około 3 km, w środkowym biegu, stanowi zachodnią granicę gminy. W rejonie Lubowa (gmina Stargard) wpada do rzeki Iny, jako jej prawy dopływ.

Jeziora

Z ewidencji gruntów wynika, że na obszarze gminy Stara Dąbrowa znajduje się 8 jezior powyżej 1 ha, z tego: jedno jezioro bez nazwy o powierzchni 3,2 ha, 3 jeziora bez nazwy o powierzchni każde 1 ha, oraz 4 większe jeziora; ich charakterystykę przedstawia tabela nr 2 „Charakterystyka większych jezior na terenie gminy Stara Dąbrowa”. Charakterystyka większych jezior na terenie gminy Stara Dąbrowa
Lp. Wyszcze - gólnienie Nazwa jeziora
Parlino Małe (Kołki) Parlino Wielkie (Parlińskie) Wielkie (Łęczyca) Piasno (Grabowskie)
1. Szerokość geograficzna (Φ) 53027,9’ 53027,4’ 53026,7’ 53024,4’
2. Długość geograficzna (λ) 15003,9’ 15004,1’ 15004,4’ 15005,4’
3. Wysokość n.p.m. (m) 55,5 55,5 52,0 47,0
4. Powierzchnia (ha) 12,5 24,8 22,7 61,2
5.  Objętość (tys. m3) 962,5 992,0 953,4 2080,8
6.  Głębokość maksymalna (m) 18,8 8,9 9,3 7,5
7.  Głębokość średnia (m) 7,8 4,0 4,2 3,4
8.  Długość maksymalna (m) 730 1080 930 2710
9.  Szerokość maksymalna (m) 250 360 450 370
10.  Długość linii brzegowej (m) 1800 2800 2050 8100
11.  Rozwinięcie linii brzegowej (m) 1,44 1,59 1,21 2,92
12. Wskaźnik odsłonięcia (m/rok) 1,6 6,2 5,4 18,0
13.  Data pomiaru / wykonawca 86/IMGW 86/IMGW 85/IMGW 85/IMGW
14.  Przewodność 80,0 90,0 230,0 290,0
15.  Odczyn pH 8,3 8,2 8,2 7,8
16.  Utlenialność (mgO2/dm3) 6,0 4,4 7,2 7,6
17.  Typ jeziora Karasiowe Linowo-szczupakowe Sandaczowe Sandaczowe
18.  Nazwa obrębu, nr działki Parlino – 254 Parlino – 256 Łęczyca – 143 Kicko – 666
19.  Uwagi Dla terenów przyległych do jeziora wymagane opracowanie planistyczne Dla terenów przyległych do jeziora wymagane opracowanie planistyczne Dla terenów przyległych do jeziora wymagane opracowanie planistyczne Dla terenów przyległych do jeziora wymagane opracowanie planistyczne

Użytkownikiem jezior jest Polski Związek Wędkarski.

W południowo-wschodniej części gminy, na pograniczu z gminą Marianowo znajduje się jeden z największych kompleksów stawów rybnych „Dzwonowo” o powierzchni 278 ha, w tym zbiornik retencyjny – 70 ha. Stawy powstały po zalaniu łąk i terenów podmokłych w dolinach rzek Krąpieli i Krępy.

Obiekt ten, pod nazwą „Stawy pod Krzywnicą” włączony został w system obszarów chronionych, w kategorii – użytek ekologiczny. Szczegółową charakterystykę zbiorników wodnych zamieszczono w części opisującej zbiorowiska roślinności wodnej.

Krajobraz gminy wzbogacają śródpolne i śródleśne oczka wodne oraz niewielkie zbiorniki wodne pochodzenia polodowcowego, położone głównie na linii północ-południe od Parlina do Kicka.

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30