Dziś jest: Piątek 29 kwietnia 2022, imieniny: Piotra i Pawła

PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zrealizowany został ostatni etap inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa” mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz polepszenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Stara Dąbrowa poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko.

W ramach ostatniego etapu wykonano przebudowę istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Storkówko. Wartość inwestycji wyniosła  221 400,00 zł brutto natomiast poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

GALERIA ZDJĘĆ„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zrealizowany został pierwszy etap inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa” mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz polepszenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Stara Dąbrowa poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko.

W ramach zadania budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca wykonano następujące prace: roboty nawierzchniowe – droga asfaltowa, sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wartość inwestycji wyniosła  221 400,00 zł brutto natomiast poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Galeria zdjęć

-----------------------------------------------------------------------------------


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dnia 24 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Stara Dąbrowa Sylwia Kalmus-Samsel podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca oraz przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa” mająca na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz polepszenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Stara Dąbrowa poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyca i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Storkówko współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 284 077 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

-----------------------------------------------------------------------------------

                                           

Zakończona została inwestycji pn. „„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca oraz przebudowa oczyszczalni ścieków  w miejscowości Storkówko Gmina Stara Dąbrowa ” mająca na celu  poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz poprawę jakości ścieków oczyszczonych poprzez przebudowę istniejącej oczyszczalni. Zadanie zostało zrealizowane  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno – ściekowa”.W ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Łęczyca” wykonano następujące prace: roboty nawierzchniowe – droga asfaltowa, sieć kanalizacji sanitarnej,  przyłącze kanalizacji sanitarnej, przepompownię ścieków P1, przepompownię ścieków P2 oraz zewnętrzną instalację elektryczną. Wartość inwestycji wyniosła 1 223 358,00 zł brutto.

FOTO>>>>>>

-----------------------------------------------------------------------------------

          

   Odebrany został drugi etap inwestycji pn. „„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko Gmina Stara Dąbrowa ” mająca na celu  poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. W ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze” wykonano następujące prace: roboty nawierzchniowe – droga gruntowa, roboty nawierzchniowe – droga asfaltowa, sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnię ścieków, przepompownię ścieków P1, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody oraz zewnętrzną instalację elektryczną. Wartość inwestycji wyniosła 1 289 040,00 zł brutto natomiast kwota dofinansowanie wynosi 666 842,00 zł.

FOTO>>>>>>

---------------------------------------------------

Kolejne działania ze wsparciem z PO RYBY

 16 maja 2018 roku Wójt Gminy Stara Dąbrowa Mieczysław Włodarczyk wraz z wicemarszałkiem województwa Jarosławem Rzepą podpisał umowę na dofinansowanie zadania   pn. „Zagospodarowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do wypoczynku przy jeziorze  w miejscowości Łęczyca, Parlino i Kicko”. Koszt inwestycji wynosi  122 964,41 zł, a wysokość dofinansowania z PO RYBY 2014-2020 dla Gminy Stara Dąbrowa wyniesie 104 519,00 zł. W ramach zaplanowanych prac w miejscowości Łęczyca powstanie infrastruktura rekreacyjno – sportowa, na którą składać się będą następujące elementy: ławka z koszem na śmieci, miejsce na ognisko z siedziskami, stół do gry w szachy z siedziskami i boisko do siatkówki. W miejscowości Kicko  powstanie miejsce na ognisko z siedziskami, ławka z koszem na śmieci, stół do gry w szachy z siedziskami oraz kosz na śmieci. W miejscowości Parlino również powstanie infrastruktura rekreacyjno - sportowa w postaci altany, miejsca na ognisko z siedziskami, ławki z koszem na śmieci, stołu do gry w szachy z siedziskami. Zakres inwestycji obejmuje również wykarczowanie zarośniętych plaż, usunięcie zbędnej roślinności jak również posprzątanie brzegu plaż. Celem operacji jest zagospodarowanie trzech miejsc przy jeziorach jako miejsc aktywności sportowej mieszkańców, integracji lokalnej społeczności oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej.

-----------------------------------------------------------------------------------     

Operacja pn. „Ścieżki zdrowia – czyli budowa siłowni zewnętrznych

w gminie Stara Dąbrowa”

W ośmiu miejscowościach Gminy Stara Dąbrowa – w Kicku, Parlinie, Łęczycy, Chlebówku, Białuniu, Załęczu, Krzywnicy oraz w Nowej Dąbrowie zostały zamontowane urządzenia składające się na ogólnodostępne siłownie zewnętrzne. Na realizację inwestycji pn. „Ścieżki zdrowia – czyli budowa siłowni zewnętrznych w gminie Stara Dąbrowa” Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt inwestycji wyniósł 77.490,00 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 49.306,00 zł. Zamontowane zostały następujące urządzenia: orbitrek (8 szt.) – służący do treningu ogólnorozwojowego dla dużych partii mięśni górnych i dolnych części ciała; wahadło i twister (7 szt.) – doskonale aktywizuje dolne części ciała, usprawnia zmysł równowagi oraz działa rozluźniająco; wioślarz (7 szt.) – idealny do efektywnego treningu całego ciała; wyciąg górny i wyciskanie siedząc (1 szt.) – poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych; jeździec (1 szt.) – wzmacnia pas ramion, górnej części pleców oraz mięśnie ramion i nóg; motyl i prasa nożna (1 szt.) – wzmacnia i rozwija mięśnie najszersze grzbietu tzw. „motyle” dodatkowo przy każdej siłowni zamontowano tablicę z regulaminem. Zrealizowany projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejsc do spędzania wolnego czasu, będzie pozytywnie wpływać na układ krążenia i oddechowy oraz pomoże walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Operacja przyczyni się do zdrowego i aktywnego stylu życia.

-----------------------------------------------------------------------------------

                                 

   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Ścieżki zdrowia – czyli budowa siłowni zewnętrznych

w gminie Stara Dąbrowa”

mająca na celu

budowę siłowni zewnętrznych jako miejsc wzrostu aktywności sportowej mieszkańców, promocji zdrowego trybu życia oraz integracji lokalnej społeczności
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej wramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

                      

Zrealizowany został pierwszy etap inwestycji pn. „„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Załęcze, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko Gmina Stara Dąbrowa ”mająca na celu poprawę jakości ścieków oczyszczonych poprzez przebudowę istniejącej oczyszczalni.

W ramach zadania „przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko” wykonano następujące prace: sieć kanalizacji sanitarnej, wylot do nieużytku, oczyszczalnię ścieków, przyłącze wody oraz zewnętrzną instalację elektryczną. Wartość inwestycji wyniosła 768 135,00 zł brutto natomiast Poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

FOTO>>>>>

-----------------------------------------------------------------------------------

                                          

 

Dnia 25 maja 2017 roku w Szczecinie Pan Mieczysław Włodarczyk Wójt Gminy Stara Dąbrowa wspólnie
z Panią Jolantą Ligocką Skarbnikiem Gminy Stara Dąbrowa podpisali umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
reprezentowanym przez Pana Jarosława Rzepę Wicemarszałka i Pana Ryszarda Mićko Członka Zarządu na operacje
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, pn. „Budowa oczyszczalni ścieków  w miejscowości Załęcze,
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Załęcze i Łęczyca oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Storkówko Gmina Stara Dąbrowa ”mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz poprawę jakości ścieków oczyszczonych poprzez przebudowę istniejącej oczyszczalni.
Planowa inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-----------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko”

W dniu 30 maja 2016r. Pan Mieczysław Włodarczyk Wójt Gminy Stara Dąbrowa  z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowę o przyznanie pomocy dla operacji „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko”.

Wniosek na w/w operację został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 stycznia 2016r. i został pozytywnie rozpatrzony. Wartość inwestycji  3 447.556,49 zł z tego dofinansowanie wynosi 2 189.673,00 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kicko

Zrealizowano ostatni etap zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko” polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kicko. Na przebudowę wymienionej drogi Gmina Stara Dąbrowa zawarła umowę o przyznaniu pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowana inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4152Z. Obejmowała swoim zakresem poszerzenie jezdni, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych chodników, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową i wojewódzką, przebudowę przepustów oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Po przeprowadzonym remoncie droga posiada jezdnię o szerokości 5,0 m wykonaną z betonu asfaltowego. Długość przebudowanego odcinka wynosi 2 522 m. Wykonawca robót na wyżej wymienione zadanie został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość całkowita przebudowy drogi w Kicku wyniosła 2 483 249,31 zł. Roboty nawierzchniowe w obrębie pasa jezdni miały na celu poprawę nośności oraz jakości nawierzchni.  Pozwoliło to na zwiększenie komfortu poruszających się po drodze pojazdów. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynęła pozytywnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców. Zamierzeniem tej inwestycji jest dostosowanie drogi do wciąż rosnącego ruchu komunikacyjnego. Przebudowane drogi będą służyć wsparciu rozwoju Gminy Stara Dąbrowa oraz całej społeczności lokalnej, zapewniając dogodny i bezpieczny dojazd.

Foto>>>>>>>>

-----------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze

Dnia 30 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego jednego z etapów zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko” polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze. Na przebudowę wymienionej drogi Gmina Stara Dąbrowa zawarła umowę o przyznaniu pomocy  na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi wewnętrznej o długości 93,05 mb stanowiącej dojazd z drogi wojewódzkiej nr 142 do budynków mieszkalnych w miejscowości Załęcze. Prace obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni gruntowo – bitumicznej, ułożenie nowej z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, budowę chodnika z betonowej kostki  brukowej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Wykonawca robót na wyżej wymienione zadanie został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość całkowita przebudowy drogi w Załęczu wyniosła 131 280,18 zł natomiast kwota dofinansowania to 83 533,00 zł. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców.

 

Galeria

-----------------------------------------------------------------------------------

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Parlino

                         

Dnia 30 listopada 2016 r. dokonano odbioru końcowego jednego z etapów zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej i odcinka drogi gminnej w miejscowości Parlino, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicko” polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Załęcze. Na przebudowę wymienionej drogi Gmina Stara Dąbrowa zawarła umowę o przyznaniu pomocy  na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi wewnętrznej o długości 93,05 mb stanowiącej dojazd z drogi wojewódzkiej nr 142 do budynków mieszkalnych w miejscowości Załęcze. Prace obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni gruntowo – bitumicznej, ułożenie nowej z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego, budowę chodnika z betonowej kostki  brukowej oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Wykonawca robót na wyżej wymienione zadanie został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość całkowita przebudowy drogi w Załęczu wyniosła 131 280,18 zł natomiast kwota dofinansowania to 83 533,00 zł. Zrealizowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości i jakość życia mieszkańców.
FOTO>>>>>>>

Czytaj również

Obsługa techniczna
ALFA TV

Szukaj

Biuletyn Informacji PublicznejElektroniczne Biuro Obsługi Interesantaelektroniczny samorząd

System RadaLokalne Centrum CertyfikacjiDziennki UstawMonitor Polskie - Wrota Powiat Stargardzki

ISO

Kalendarz

  Kwiecień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30